Peen en Ui en Social pickers

Plant je Plantje Dag

Met de Social pickers van de Beijerincklaan en omgeving organiseerde Peen en Ui de ‘Plant je Plantje Dag’. De bewoners en omwonenden van deze laan wilden hun buurt graag opfleuren met bollen en bloeiers. Woningcorporatie Ons Doel wilde dit plan graag financieel ondersteunen. Voor de praktische ondersteuning werd Peen en Ui ingeschakeld: o.a. bollen en tuinschepjes regelen, ideeënbus ophangen, afspraken met de bewoners maken. De gezamenlijke Buurtschuur aan de Franchimontlaan fungeerde als uitgifte- en ontmoetingspunt.

Peen en Ui, bollen poten en Covid 19

Maarrrr, ook hier gooide Covid-19 natuurlijk roet in het eten (gras?). Enkele bewoners wilden echter ondanks de virusmaatregelen al ìets doen, zodat Peen en Ui samen met Ons Doel besloot al 1000 bollen te poten met 15 à 20 bewoners per keer [dit was in november 2020, met andere geldende maatregelen].

De animo onder de buurtbewoners was zo groot dat Peen en Ui nog eens 1000 bollen bestelde – en die werden ook gepoot! Zo kunnen de social pickers en hun buurtbewoners in voorjaar 2021 al genieten van de eerste bloeiende bollen. En wanneer Corona voorbij is wordt het project vervolgd!

Eerste krokussen van Plant je Plantje Dag gespot half februari 2021