Ontwerpend onderzoek Wanderen

Peen en Ui gaat ontwerpen en onderzoeken met Wanderen! Beeldend kunstenaar Fleur van den Berg heeft Peen en Ui namelijk gevraagd voor een leuke opdracht! Fleur heeft voor de Merenwijk een app gemaakt. Met de Wanderen app gaan (Meren)wijkbewoners op ontdekkingsreis door hun eigen buurt. Zo zien zij via de app hun omgeving bijvoorbeeld door de ogen van een roodborstje. Fantasie prikkelend en je kijkt eens heel anders naar je eigen buurt! Danny en Jennefer van Peen en Ui gaan in het verlengde van deze wijk-app voor Fleur een ontwerpend onderzoek doen: hoe kunnen bewoners in de binnenstad, zèlf, hun bijzondere verhaal delen, via de Wanderen app?

Lunch bij Nico

Terug in het Nico van der Horstpark!

Na een eenzame coronaperiode vonden Leidse woningcorporaties de Sleutels en Ons Doel het tijd voor een bewonersontmoeting in het Nico van der Horstpark. De Sleutels en Ons Doel vroegen Peen en Ui om in juli een bewonerslunch te organiseren, de Lunch bij Nico. Voor de social designers van Peen en Ui een uitgelezen mogelijkheid om te kijken hoe het nú met de bewoners gaat, na het sociaal helpen opbouwen van dit wijkje bij de aanbouw ervan (zie Bij Nico). Peen en Ui vroeg de parkbewoners iets te eten mee te brengen en nam gelijk de gelegenheid te baat om ideeën in te zamelen voor de toekomst.


Daarnaast speelden de Nicobewoners samen spellen als stokken vangen, haaks sjoelen en Reuze Jenga èn waren er luie ligstoelen (het was tenslotte zondag!). Bovendien haalde Peen en Ui bij de bewoners ideeën op over gewenste activiteiten in en om het gezamenlijke tuinhuis, voor de toekomst. Peen en Ui gaat ervoor zorgen dat de bewoners hier snel mee aan de slag kunnen!

Plant je Plantje Dag

Op uitnodiging van woningcorporatie Ons Doel organiseerde Peen en Ui eind juni de Plant je Plantje Dag. Samen met bewoners van de Beijerincklaan en omgeving èn medewerkers van Ons Doel werd openbaar groen nòg groener gemaakt!

Hoek Beijerinck-/Franchimontlaan Foto: Julia van Adrichem

De social designers van Peen en Ui maakten er een mooie dag van: de Plant je Plantje Dag begon natuurlijk met een bakkie koffie waarna, onder feestelijke live muziek van Heer Dinges en de Vioolhommel , de buurtbewoners de handen uit de mouwen staken. Véél nieuwe planten en tuingerei waren aanwezig, daar had hovenier Barry (met assistenten!) heel goed voor gezorgd. En niet alleen de groenstroken voor en achter de flats, ook de boomspiegels werden opgefleurd.

Foto Julia van Adrichem
Foto Julia van Adrichem
Foto Julia van Adrichem

Peen en Ui organiseerde in opdracht van Ons Doel in het najaar van 2019 de Herfstontmoetingen. Uit deze buurtontmoetingen kwam de wens van bewoners naar voren voor meer bloemen en planten in de wijk. Als vervolg hierop organiseerde Peen en Ui in opdracht van Ons Doel samen met de Social Pickers van de Beijerincklaan de Bollenactie in het najaar van 2020 en dit jaar juni de Plant je Plantje Dag.

Het gezamenlijke doel van Peen en Ui, Ons Doel en de Social Pickers van deze buurt is om op een leuke, praktische manier het contact tussen buurtbewoners te bevorderen. Daar wordt de wijk mooier van!

Plantenkoerier Foto Julia van Adrichem

Op naar de StemBuZz!

Met het project Doorleren voor BuZz, probeert Peen en Ui voor een groep Leidenaren de Nederlandse maatschappij wat inzichtelijker te maken. In aanloop naar de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart ontwikkelt Peen en Ui de campagne Op naar de StemBuZz. Als onderdeel daarvan interviewt Peen en Ui o.a. Hester den Oudsten (stembureauvrijwilligster) en journalist Mark Kranenburg om een helder beeld te krijgen van hoe de Tweede Kamerverkiezingen precies in elkaar steken. Extra interessant dit keer, omdat er vanwege de virusmaatregelen veel online zal plaatsvinden.

Hierbij de link naar de website van de Tweede Kamer met informatie over de verkiezingen en hun FB account

Foto: Tweede Kamer

Peen en Ui en Social Pickers

Bollenactie Beijerincklaan

Najaar 2019 organiseerde Peen en Ui voor Ons Doel al Herfstontmoetingen in de Professoren-Burgemeesterswijk. Eén van de wensen van de Social Pickers, een groepje actieve bewoners in de wijk, was het opfleuren van de wijk met meer bloeiende planten. De Social Pickers, woningcorporatie Ons Doel en stichting Peen en Ui sloegen de handen ineen en organiseerden een aantal fleurige acties en activiteiten voor en met bewoners.

Peen en Ui, bollen poten en Covid 19

Maarrrr, ook hier gooide Covid-19 natuurlijk roet in het eten (gras?). Enkele bewoners wilden echter ondanks de virusmaatregelen al ìets doen, zodat Peen en Ui samen met Ons Doel besloot al 1000 bollen te poten met 15 à 20 bewoners per keer [dit was in november 2020, met andere geldende maatregelen].

De animo onder de buurtbewoners was zo groot dat Peen en Ui nog eens 1000 bollen bestelde – en die werden ook daadwerkelijk gepoot! Zo kunnen de Social Pickers en hun buurtbewoners in 2021 al genieten van de eerste bloeiende bollen.

Eerste krokussen van de Bollenactie gespot half februari 2021

Samen Vertragen

Aanleiding
Vorig jaar organiseerde Peen en Ui in opdracht van woningcorporatie Ons Doel Herfstontmoetingen en aanbelacties in de buurt Tuinstad Staalwijk: in de Pieter de la Courtstraat, Pioenstraat, Pioenhof, Leliestraat, Lindestraat en de Resedastraat. Hierbij stond de vraag “Hoe is het om in uw buurt te wonen?” centraal. Uit deze ontmoetingen kwam onder andere een behoefte om iets te doen aan overlast van auto’s die hard door de wijk rijden. Verder viel op dat de bewoners hun buurt als een eigen, samenhangend buurtje zien.

Deze beide uitkomsten hebben we in ons plan gecombineerd. Zo hebben we een mogelijkheid gecreëerd voor de bewoners om iets aan de overlast te doen én om voor henzelf en de rest van Leiden hun buurtje op de kaart te zetten als een plekje om trots op te zijn.

Wat gingen we doen?

Met Samen Vertragen maakte Peen en Ui een tijdelijk kunstproject met een trompe l’oeil van een drempel. Je ziet ‘m wel, maar hij is er niet (zie foto bovenaan deze pagina). In de hele buurt popten voor een korte periode vergelijkbare vormen op. In bomen of op muren, of op de stoep. In deze figuren stonden woorden die volgens de bewoners bij de buurt
horen.

Bijvoorbeeld omdat de woorden iets zeggen over het karakter van de buurt of omdat de woorden iets zeggen over de geschiedenis van de buurt. De plekken waar de vormen kwamen en de woorden die we hebben gekozen, zijn gevonden samen met bewoners tijdens een bewonersontmoeting nèt voor de gedeeltelijke lockdown (i.v.m. het Coronavirus).

Corona

Deze vormen hadden we graag samen met de buurtbewoners aangebracht en gepresenteerd. De strengere Coronamaatregelen gooiden helaas roet in het eten…. Peen en Ui liet zich niet uit het veld slaan en heeft ze zelf aangebracht, zodat de bewoners, ook in de Coronatijd, tòch een kleine verrassing in de buurt konden ervaren!

Studio-onderzoek voor Ons Doel door Peen en Ui

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

In de Coronatijd, die op werkgebied ook voor ons heel stilletjes was, kwam woningcorporatie Ons Doel onverwachts met een leuke opdracht voor Peen en Ui: of we een onderzoek wilden doen bij huurders van 1-persoonswoningen (studio’s), naar hoe het wonen fijner kan worden gemaakt. Waar liggen hun wensen/behoeften? Voor deze opdracht besloten Danny en Jennefer van Peen en Ui een heuse onderzoekstool te maken!

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete
Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

Terug naar Nico

Het project Bij Nico in 2018/2019 in het volledig nieuw opgezette Nico van der Horstpark, was een van de eerste social designprojecten van Peen en Ui. Voor het studio-onderzoek in opdracht van Ons Doel benaderden Danny en Jennefer van Peen en Ui studiobewoners van dit parkje. Zij stelden de eerste vragen op een gezamenlijke appgroep om zo erachter te komen op welke gebieden de wensen en behoeftes van de bewoners lagen.

Onderzoekstool

Vervolgens ontwierpen Danny en Jennefer van Peen en Ui een eigen onderzoekstool: zij maakten een (papieren) enquete waarop de deelnemende studiobewoners hun eventuele wensen en behoeften qua leefomgeving duidelijk konden maken d.m.v. het plakken van plaatjes. Hiervoor werd gekozen omdat de bewoners van het park een multicultigezelschap vormen waarvan nog niet iedereen de Nederlandse taal machtig is. Met plaatjes c.q. foto’s werd in een oogopslag voor iedereen duidelijk wat er werd bedoeld.

Peen en Ui mailing
Enquete in de bus

De thema’s waarnaar de bewoners werden gevraagd waren o.a. het samen delen van dingen (b.v. gereedschap), de directe leefomgeving van de studio, het al dan niet ervaren van geluidsoverlast, het borgen van de privacy, het nut van een gemeenschappelijke ruimte of de behoefte aan een woonruimte waarin al b.v. een kast en een bed staan. De bewoners hadden ongeveer 10 dagen de tijd om de enquete in te vullen en terug te doen in een brievenbus speciaal voor dit onderzoek.

Napraten

Danny en Jennefer van Peen en Ui verwerkten de uitkomsten van de enquete en deelden ze met Ons Doel. Erg leuk was dat tot slot van het hele studio-onderzoek er via beeldbellen contact was tussen ge-enqueteerde studiobewoners, Ons Doel en Peen en Ui, ter evaluatie.

‘Uitzoomen’

Dank aan Ons Doel voor deze opdracht!

DOORLeren met Peen en Ui

DOORLeren van Peen en Ui met wijkbewoners bij Molen de Valk
DOORLeren:
Hoe zit dat in Nederland?
Een gezellig programma door Peen en Ui voor project DOOR dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.


Achtergrond
Project DOOR, van iDoe en Libertas, probeert mensen die al lang in de bijstand zitten en maar weinig sociale contacten hebben te motiveren om stappen te maken en weer iets te maken van hun leven. Dat maken van stappen is voor hen enorm lastig, want veel van hen kampen met diverse problemen: gezondheidsproblemen, trauma’s, ze zijn de Nederlandse taal niet goed machtig, enz. Ook begrijpen ze maar bar weinig van de Nederlandse samenleving. Met dat laatste wilde Project DOOR aan de slag. Dan kom je al snel bij workshops en cursussen Intercultureel leren terecht, maar die zijn vaak gericht op professionals of hoger opgeleiden en die zijn best saai. Daarom vroeg Libertas stichting Peen en Ui om een programma te bedenken in het kader van het project DOOR, waardoor deze bewoners meer leren over de Nederlandse cultuur op een gezellige, laagdrempelige manier.
De thema’s die Project DOOR ophaalde bij de bewoners zijn: Nederlandse politiek en staatsinrichting, hoe gaat Nederland om met geld, hoe gaat Nederland om met water, hoe denken we in Nederland over man/vrouw verhoudingen, wat doet de politie, wat doen ambtenaren en hoe werkt het in Nederland met autoriteit en machtsverhoudingen?
In de ervaring van Peen en Ui met verschillende projecten met groepen bewoners van diverse achtergronden hebben wij gezien dat mensen het prettig vinden om op verschillende plekken op bezoek te gaan. Ook een ontmoeting met kenners in een informele setting werkt goed. Daarop bedacht Peen en Ui het programma DOORLeren. Een gezellig programma dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.
Programma:
In dit programma biedt Peen en Ui vier uitstapjes aan (Uit), en bezoeken drie experts het Project DOOR in de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) Rijn en Vliet (Thuis).
Uit / GEMEENTERAAD EN POLITIEK
We gaan op bezoek bij de gemeenteraad. Daar krijgen we uitleg over hoe de gemeente werkt, hoe partijen werken en we maken een deel van de raadsvergadering mee.
Thuis / OMGAAN MET GELD
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe Nederlanders met geld omgaan, wat ze
daarin belangrijk vinden, zowel bij het sparen als bij het verdienen.
Uit / WATER
We gaan op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en bij waterzuivering controle laboratorium Aquon.
Thuis / MANNEN EN VROUWEN
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe in Nederland de omgang is met mannen en vrouwen en de verschillen daartussen, aangevuld met Nederlanders die hun leven anders inrichten dan vroeger gangbaar was.
Uit / POLITIE EN AMBTENAREN
We gaan op bezoek bij het politiebureau en nemen een kijkje achter de loketten van de gemeente Leiden.
Thuis / AUTORITEIT & MACHTSVERHOUDINGEN

Een expert gaat in gesprek over hoe er in Nederland wordt omgegaan met autoriteit en macht.
Uit / DAAR BIJ DIE MOLEN
Op bezoek bij Molen de Valk.

de Binnenvest 25 jaar

Peen en Ui en 25 jaar de Binnenvest

25 JAAR BINNENVEST

Foto van Nina, Karlien, Danny en Jennefer die klaar staan met 2 karretjes vol lekkers om bij de Binnenvest te trakteren.
Peen en Ui’s Traktatiebrigade bij De Binnenvest

De Binnenvest – stichting voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in de regio – bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren werd Peen en Ui gevraagd een feest te organiseren. Maar wat willen medewerkers en cliënten eigenlijk vieren? Om die vraag te beantwoorden ging onze Traktatiebrigade bij de Binnenvest langs – om traktaties en virgin cocktails aan te bieden, en ondertussen de wensen te inventariseren.

Op 5 september 2019 was het feest! Medewerkers, cliënten en genodigden werden in de Nieuwe Energie ontvangen voor een actieve lunch (“Zoek je broodbeleg!”) met live muziek van contrabassiste Renée Stevense en straatband de Kiloknallers. ‘s Avonds was er een knalfeest elders in Leiden, compleet met ontvangst door het Peen en Ui- Marine-team en met complimentenlintjes, handmassages en Dutch tango. Een zeer geslaagde dag!

Netwerk Onderzoekende Bewoners

Europese subsidie voor Peen en Ui

Voorjaar 2019 heeft Peen en Ui een Europese subsidie toegekend gekregen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het project Netwerk Onderzoekende Bewoners.* Met dit Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui samen met bewoners allerlei data verzamelen over wat zij belangrijk vinden in de stad Leiden, en manieren ontwikkelen om die data te communiceren met de bewoners van de stad.

* Het gaat om een EU-subsidie in het programma Designscapes, onderdeel van Horizon 2020. Zie www.designscapes.eu.

Waarom wil Peen en Ui een Netwerk Onderzoekende Bewoners?

Allerlei partijen verzamelen gegevens over de stad. Die gegevens (data sets) worden gebruikt om de stad en haar bewoners te begrijpen, en zijn vaak een aanleiding voor bepaalde ingrepen of handelingen. Maar data kunnen verraderlijk zijn. Data sets kunnen een vertekend beeld geven, en individuele ervaringen terzijde schuiven. Ze kunnen op subtiele manieren bevooroordeeld zijn en communicatie met data kan een verkeerd beeld scheppen.

Bovendien zijn de verzamelde gegevens lang niet altijd goed toegankelijk voor bewoners, en is niet altijd duidelijk van welke herkomst de data zijn. De manier waarop je gegevens verzamelt en verwerkt, en de vragen die je daarbij stelt, zijn van grote invloed op de manier waarop de stad wordt gemaakt. Met het Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui inzichtelijk maken welke data er al worden verzameld, en die data zo breed en toegankelijk mogelijk delen. Vooral wil Peen en Ui met dit project bewoners betrekken bij de opgaven:

Welke gegevens verzamel je, en hoe doe je dat? Op welke vragen kunnen die gegevens een antwoord geven? En hoe communiceer je je bevindingen eerlijk en begrijpelijk?

Aan wat voor data moet ik denken? En hoe gaat Peen en Ui die verzamelen?

‘Data’ klinkt alsof Peen en Ui vooral op zoek is naar keiharde cijfers. Voor een deel zijn we dat ook – en er zijn verschillende partijen die cijfers bijhouden, zoals de gemeente en het CBS. Er zijn ook instanties die niet aan een overheid zijn gebonden, die cijfers bijhouden. Waarneming.nl heeft bijvoorbeeld een grote verzameling gegevens over natuur, verzameld door een informeel netwerk van natuurliefhebbers. Peen en Ui wil bewoners ook de gelegenheid geven zelf cijfers te gaan verzamelen, samen met partners in de stad. Deels met speciale ‘citizen science tools’ die automatisch gegevens kunnen verzamelen over dingen zoals omgevingstemperatuur of luchtverontreiniging.

Maar ook op andere manieren – soms kun je ook gewoon tellen of meten. Een aantal keer zwerfafval verzamelen en wegen in een park geeft je geen keiharde data over afval, maar kan wel een beeld schetsen over de omvang van een probleem. Maar Peen en Ui bedoelt ‘data’ ook ruimer. We vinden het belangrijk om ook individuele ervaringen van bewoners ruimte te geven, al dan niet gekoppeld met data die die ervaring ondersteunen of juist nuanceren. Ook historische kaarten of gegevens kunnen je meer begrip geven van je leefomgeving. Of fotodocumentatie van een wijk of haar bewoners. Zo zijn er meer verzamelingen die een vollediger beeld kunnen geven van de stad.

Wandel de Wijk

Een voorbeeld hiervan is het project Wandel de Wijk van Peen en Ui. In dit project hebben we een manier gevonden om het beeld van bewoners van hun wijk op een andere manier vorm te geven. Wat gaat er met die data gebeuren? We vinden het belangrijk dat al de data die we verzamelen met het Netwerk Onderzoekende Bewoners hun weg vinden naar een zo groot mogelijke groep bewoners van de stad. Samen met bewoners gaat Peen en Ui kijken hoe al de verzamelde gegevens het beste vertaald kunnen worden. Voor de hand liggende vertalingen zijn kaarten en grafieken – maar ook dingen zoals audiotours en fotoseries zouden uit het project kunnen voortrollen. En wellicht bundelt Peen en Ui alles op den duur in ‘de Grote Bewonersatlas’ van Leiden. Het is de bedoeling om al in een vroeg stadium de resultaten van het Netwerk Onderzoekende Bewoners te delen.

Fasering van het project Netwerk Onderzoekende Bewoners

Peen en Ui bevindt zich nu in de eerste fase van het project: het haalbaarheidsonderzoek. In die ONDERZOEKENDE BEWONERSfase gaan we vooral in gesprek met mogelijke partners die bij het project betrokken willen zijn. Op theoretisch niveau bijvoorbeeld, of juist op een meer praktisch niveau. Deze eerste fase duurt tot eind mei 2019. Daarna gaat het project echt lopen. Peen en Ui kan opnieuw een Europese subsidie ontvangen voor het vervolg; in dat geval hebben we een paar maanden tijd om een ‘prototype’ te ontwikkelen. Voor Peen en Ui zou dat betekenen dat er samen met bewoners aan nieuwe methoden wordt gewerkt om samen data te verzamelen voor de door bewoners bepaalde vraagstukken. Waarna de eerste resultaten van die samenwerking worden gepresenteerd.

Naast de Europese subsidie hoopt Peen en Ui partijen te vinden die financieel willen bijdragen aan het opzetten van dit Netwerk Onderzoekende Bewoners. Daarna gaan we op zoek naar een manier om al het geproduceerde materiaal te bundelen en te delen. De Europese subsidie biedt nog ruimte voor een derde fase: het uitwerken van de schaalbaarheid van onze methodiek.

100 jaar Ons Doel met Peen en Ui

Logo 100 jaar Ons Doel Festival met Peen en Ui

Peen en Ui organiseert met Ons Doel het 100 Jaar Ons Doel Festival

Ons Doel is JARIG!! En wie jarig is… trakteert!
Peen en Ui is door Ons Doel gevraagd om de viering van het 100-jarig bestaan van deze woningstichting te organiseren. Dat doen we natuurlijk graag, samen met Ons Doel maar óok met de bewoners!
Peen en Ui gaat ervoor zorgen dat Ons Doel in uw wijk een feestje komt brengen. Maar dat niet alleen! Ons Doel neemt ook bijzondere traktaties mee! Wat dacht u van:
Een gratis klusje?  Een losse plank, kapotte lamp, of geen zin in de afwas: Ons Doel hangt het voor u op, plakt het vast, of wast het af!

Maar we hebben méer! Wat dacht u van een klein optreden? Of een gratis dansles? Een verhalenverteller? Cupcakes bakken? Hieronder ziet u wat er op het partijtje in uw buurt allemaal mogelijk is.

Bij elk partijtje is er een speciale gast: De Leidse historicus Cor Smit! Hij vertelt u alles over uw buurt en de stad Leiden van 100 jaar geleden.
En… er is natuurlijk ook taart!

Wilt u ook iets aan de jarige geven? Dat kan! We maken graag gebruik van uw talent! Misschien kunt u goed tuinieren, of een mooi verhaal vertellen, of een bijzonder instrument bespelen. Of u heeft bijzondere herinneringen die u met ons delen wilt. We horen het graag van u – we maken het feestje samen!

31 augustus 2018: 100 jaar Ons Doel Festival!

Ons Doel en Peen en Ui organiseren het 100 jaar Ons Doel Festival! Heeft u het naar uw zin gehad tijdens het verjaarspartijtje van Ons Doel in uw buurt? En wilt u dit nog wel eens meemaken? Of heeft u het buurtpartijtje gemist? Dan is hier uw kans om alsnog te zien welke bijzondere talenten en ervaringen er in Leiden verzameld zijn! U kunt al uw klusvragen kwijt,  bijzondere optredens zien, leuke workshops volgen en genieten van live muziek! We hopen met u nog één keer te proosten op het honderdjarig bestaan van Ons Doel!

Op dit festival komen de successen en de bijzondere talenten en wensen die er te zien waren en verzameld zijn tijdens de buurtpartijtjes samen. Er zijn optredens van bewoners, medewerkers en artiesten, er is een historie-hoek, waar Cor Smit zijn verhalen laat zien – aangevuld met de verhalen van de bewoners – er zijn workshops, er is een -‘tips en trucs in en om het huis’ – hoek en natuurlijk….: taart!

Veel plezier op het 100 jaar Ons Doelfestival op vrijdag 31 augustus!

4 partijtjes in 4 wijken/buurten

De partijtjes worden georganiseerd op 4 voorjaarsavonden, van 19.00 uur tot 21.00 uur. We komen, onder begeleiding van muziek, aangereden in een bijzondere podiumwagen. Als die open gaat komen de slingers je al tegemoet. In de wagen staan statafels, verschillende stoelen die in een verjaardagskring gezet kunnen worden, koffie, thee, gebak, limonade, en alles wat nodig is voor het aanbod van Ons Doel (de (klus) talenten van Ons Doelmedewerkers).
Om 19.00 uur staat de podiumwagen op een centrale plek bij woningen van Ons Doel. Peen en Ui belt aan en biedt de traktaties aan. Ze koppelen we de bewoners aan de medewerkers. Er volgt een klein podiumprogramma dat door Peen en Ui aan elkaar gepraat wordt. Op de momenten dat er geen muziek/dans e.d. is, houdt Peen en Ui de mensen op de hoogte van hoe het met de klussen gaat. (zoals reporters op het journaal). Medewerkers van Ons Doel en Peen en Ui bieden de mensen koffie en thee met gebak aan.
Cor Smit loopt met een vest met zakken vol oude foto’s, ansichtkaarten en andere historische parafernalia rond om mensen over vroeger te vertellen en vragen te beantwoorden.
Peen en Ui en de Ons Doelmedewerkers zoeken mensen bij elkaar voor het 100 jaar Ons Doel Festival.
Na twee uur wordt de wagen weer ingeklapt en is het partijtje voorbij.

4 kleine traktaties in 4 buurten

In 4 buurten van Ons Doel komt Peen en Ui een kleine traktatie brengen, namelijk Koffie en Taart. Met de bakfiets en gezellige muziek rijdt Peen en Ui de buurt in.

In de bakfiets staat de koffie en de taart klaar. De bakfiets wordt neergezet en Peen en Ui belt bij alle mensen even aan en nodigt de bewoners uit voor een taartje met koffie of thee. Dat kunnen de mensen bij de bakfiets komen doen. Daar vinden de bewoners ook informatie over het 100 jaar Ons Doel Festival. Na een half uur vertrekt de bakfiets weer naar een volgende buurt.

 

 

Bij Nico

Deel van logo van Nico van der Horstpark bij Peen en Uiproject Bij Nico

Social designproject door Peen en Ui

Bij Nico is het nieuwste social designproject van Peen en Ui. Het Nico van der Horst Park is een nieuwe woonwijk aan de Voorschoterweg, net voor de Hooghkamerbrug. De helft van de woningen is voor statushouders, in de andere helft wonen reguliere huurders. Er is een gezamenlijk tuinhuis bij de wijk, en daarin werken Danny, Jennefer en Robbert van Peen en Ui een jaar lang om als social designers te zorgen dat het een hechte en echt Leidse buurt wordt!

Bewoners en team verzamelen bij het Tuinhuis Bij Nico voor een gezamenlijke activiteit

Foto van werkplek Bij Nico Tuinhuis

Inmiddels (zomer 2018) zijn alle 100 woningen in gebruik genomen – 50 voor statushouders en 50 voor andere starters. In opdracht van de gemeente, De Sleutels en Ons Doel maakte Peen en Ui kennis met de nieuwe bewoners, hielp hier en daar een handje en organiseerde b.v. picknicks zodat iedereen elkaar een beetje leert kennen. Daarnaast ondersteunde Peen en Ui de bewoners bijna een jaar lang met het realiseren van hun eigen plannen en ideeën voor hun buurtje, zoals voor het sporten en tuinieren, en gezamenlijke excursies.

Korte verhalen over dit bijzondere social designproject van Peen en Ui vindt u op www.nicovanderhorstpark. En héél trots zijn we op de podcasts die we gemaakt hebben met betrokkenen Bij Nico! U kunt ze  hier  beluisteren.

Burgeratelier

Foto van memo's met aantekeningen van een workshop van Burgeratetelier van Peen en Ui

Peen en Ui werkt al geruime tijd aan buurt- en stadprojecten in Leiden. We ontmoeten veel andere bewoners met goede plannen voor de stad. Soms is het verwezenlijken van een goed plan moeilijk.
Peen en Ui heeft op basis van haar eigen ervaringen en die van anderen een methode ontwikkeld die hierbij kan helpen: de methode Samen aan de Stad.

Met Samen aan de Stad helpen we je jouw idee te delen met zoveel mogelijk andere bewoners en de relevante professionals uit je buurt. Dankzij Fonds 1818, de gemeente Leiden, Druckerfonds en WOZfonds kun je gratis mee doen met het Samen aan de Stadtraject.

Inmiddels hebben we een verschillende werksessies georganiseerd met een groep bewoners. Met onze en vooral met elkaars hulp werken zij aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld een moestuin en ander groen in het Nico van der Horstpark, een onderzoek naar de bewoners van Leiden Zuid-West, en een aanpak van de hondenpoep in de Zeeheldenbuurt i.c.m.  verschillende ommetjes door de buurt.

Bij het Burgeratelier van Peen en Ui zijn inmiddels zestien bewoners betrokken.

De eerste twee werkateliers draaiden vooral om de vragen ‘wie ben je’ en ‘wat wil je leren’. Vanaf het derde atelier werken we met de toolbox die Jennefer vanuit haar opleiding Cross-over Creativity aan de HKU heeft ontwikkeld voor bewoners met een ambitie voor hun buurt. Deze toolbox is ondere andere geijkt op het onderzoek dat we voor het Burgeratelier-project onder bewonersinitiatiefnemers hebben gedaan, aangevuld met gesprekken die Jennefer voerde met medewerkers van gemeente en wijkorganisaties waar bewonersinitiatiefnemers mee te maken hebben.
De toolbox bestaat uit voorbeelden en opdrachten die de bewoners die Peen en Ui begeleidt, kunnen helpen met het organiseren van hun project, vooral door zoveel mogelijk mensen bij hun project te betrekken. Ook is deze toolbox de onderlegger voor onze werkateliers met bewoners.

Het 3-jarige project Burgeratelier is door Peen en Ui in het leven geroepen om Leidse inwoners te ondersteunen bij het realiseren van een goed buurtidee. Daar hopen partners Gemeente Leiden, Fonds 1818, het WOZ fonds en Druckerfonds van te kunnen leren en er samen met de bewoners voor te zorgen dat er meer burgerinitiatieven een kans krijgen.

Danny, Jennefer en Robbert van het Peen en Ui Team hebben de afgelopen maanden met verschillende buurtinitiatiefnemers gesproken en alle ervaringen geïnventariseerd. Nu werkt Peen en Ui samen met bewoners in zogenaamde werkateliers aan een platform waarin initiatiefnemers elkaar kunnen helpen.

Foto van mensen in gesprek tijdens een sessie van Burgeratelier van Peen en Ui

Foto van een bijeenkomst van Burgeratelier door Peen en Ui

Peen en Ui heeft vele gesprekken gevoerd in verschillende wijken van Leiden. Zo is er tijdens Burgeratelieravonden gesproken met actieve buurtbewoners in o.a. de Schanstuin in Cronestein, de Smeltkroes in de Stevenshof, Tommy in het Jacques Urlusplantsoen (JUP), de Zeeheldenbuurt, de mensen achter het Morslint en het Singelpark en onlangs de groep Ouderencontact in de Professorenwijk.

Heel belangrijk om te horen tijdens deze ontmoetingen was waar men precies en met name tegenaan loopt bij het aanvragen van gelden bij instellingen.

Momenteel is Peen en Ui bezig met het verzamelen van alle uitkomsten, op memo’s, en trekken we de eerste conclusies…en dat is nog niet makkelijk!

Achtergrond van het Burgeratelier door Peen en Ui

Het Burgeratelier is een kennisplatform van Peen en Ui voor kunst in de wijken voor en door burgers van Leiden

Op dit moment wordt verwacht dat de Leidse bewoner het initiatief neemt voor het verbeteren van de leefomgeving. Was in de voorgaande jaren Wijken voor Kunst samen met de maker vaak de initiatiefnemer, nu wordt gestreefd naar de bewoner als opdrachtgever van kunstprojecten.
Dat is voor veel burgers een nieuwe rol. Dat vergt een nieuwe houding en andere capaciteiten. Niet alleen van de burgers, maar ook van makers, beleidsmakers en fondsen.

Met dit plan voor een Burgeratelier willen we in 3 jaar de burgers van Leiden de gelegenheid geven om duidelijk te maken hoe zij het beste benaderd kunnen worden. Er wordt met hen gezocht naar hoe we de burgers zo kunnen faciliteren dat hun wensen op het gebied van kunst in de wijk vooraan staan:

Het stimuleren van de ontwikkeling van kunstprojecten vanuit de behoefte van bewoners

Om de focus van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken te verplaatsen is het volgende nodig: 1. Expertise vergroten bij de verschillende partijen:

o Bewoners: Hoe vraag je een project aan? Hoe werkt het opdrachtgeverschap?
o Wijk- en woonpartners, waaronder de gemeente ( wijkregisseurs): Waar zet je makers in bij bewonersactivering? Hoe formuleer je een opdracht? Welk kader bied je makers en bewoners aan?
o Makers: Hoe werk je vraaggericht? Welke rol neem je in? Welke afspraken maak je?

2. Samen ontwikkelen van nieuwe manieren om het realiseren van kunstprojecten in de wijk makkelijker te maken voor bewoners.

De wijkbewoners die al bekend zijn bij Peen en Ui komen uit de Mors, Zuidhoven, Jacques Urlusplantsoen, Stevenshof, Cronestein, Leiden Noord, de Merenwijk en de Zeeheldenbuurt. Andere bewoners worden via het netwerk van Peen en Ui bereikt.

Plan voor het Burgeratelier uitgelegd in fases

Fase 1: De inventarisatie:

  • burgers ontmoeten elkaar en wisselen kennis en vragen uit over Kunst in de Wijk
  • Burgers leren van elkaar en van de door hen gekozen experts en partnersPeen en Ui begint met het benaderen en bevragen van de burgers van Leiden. Zij nodigt bewonersgroepen uit die bij hen in zicht zijn om met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen met kunst in de wijk. Hoe gaat dat bij jullie? Wat kan beter? Waar hebben jullie behoefte aan? Zo leren de verschillende bewonersgroepen elkaar kennen en kunnen zij van elkaar leren. Zij worden zich bewust van hun positie die steeds belangrijker wordt en kunnen fungeren als ambassadeur.Deze bijeenkomsten* worden zoveel mogelijk wijkoverstijgend georganiseerd. Aan de ontmoetingen wordt ook veel aandacht besteed. We willen echt laten merken dat we hen serieus nemen, dat we hen nodig hebben, omdat we van hen moeten leren.
    Dat doen we door te zorgen dat ze bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen eten, veel aandacht te besteden aan hoe we met elkaar in gesprek gaan, de ontmoetingen met duidelijke nieuwe afspraken af te sluiten, deze afspraken duidelijk na te komen en de burgers bij de volgende stappen te betrekken.De eerste ontmoetingen zullen vooral in het teken staan van het leren kennen en inventariseren van de verschillende vragen en wensen.
    Naar aanleiding van de conclusies van de eerste bewonersontmoetingen zullen we pogen de verschillende uitkomsten te thematiseren. We geven de bewoners de gelegenheid om meer kennis te vergaren. Door bijvoorbeeld met geïnteresseerden voorbeeldprojecten elders te bezoeken, door experts uit te nodigen voor een college of door bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek te gaan. Peen en Ui gebruikt haar netwerk van makers, partners en anderen om de bewoners te linken aan de experts en partners die zij zoeken.(*Belangrijk bij deze bijeenkomst is dat het niet enkel gericht wordt op de “officiële” bewonersgroepen als bewonerscommissies of wijkverenigingen.
    Tijdens deze bijeenkomsten willen we voorkomen dat er teveel professionals aanwezig zijn. In het verleden hebben we ervaren dat het voor kan komen dat de bewoner ineens toch in de minderheid is bij de bijeenkomst door het enthousiasme van de wijkprofessionals.)

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 /Danny Molenaar: 0650686104

Fase 2: Vertellen, vragen en leren kennen

• Burgers brengen hun wensen en ervaringen over op hun medeburgers en hun partners.

Burgers ontwikkelen samen met Peen en Ui een programma waarbij ze vertellen wat ze nodig hebben van haar partners voor kunst in de wijk. Samen met bewoners zoeken we naar een geschikte vorm. Dit zou bijvoorbeeld een conferentie kunnen zijn. Uiteraard hoeven de burgers niet alles zelf te vertellen. Zij mogen ook experts uitnodigen die hun verhaal voor hen vertellen. Of die voorbeelden kunnen laten zien. Uiteraard mogen zij ook partners, beleidsmakers en makers uitnodigen om met hen in gesprek te gaan.

Fase 3: in praktijk brengen

• Burgers werken samen met partners de aanbevelingen en leerervaringen uit en zorgen dat die gedeeld kunnen worden met anderen.

Na een flinke periode van leren is het tijd om het geleerde in praktijk te brengen. Aanbevelingen en plannen worden uitgewerkt en door de belanghebbenden geïmplementeerd. Peen en Ui zal bijhouden of dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Er wordt samen nagedacht over een vorm voor het bewaren en terugvinden van de informatie, zodat in de komende tijd het voor beleidsmakers en financiers makkelijker is om bewoners te bereiken en zodat het in de komende tijd ook makkelijker is voor bewoners om kunst in hun wijk in te zetten.

Netwerk inzet ( in fase 1,2 en 3) :

Inzetten en klaarstomen van een relevant netwerk van betrokkenen voor kunst in wijken:
Om te zorgen dat de bewoners zo snel mogelijk aan de slag kunnen met vragen voor de andere spelers bij kunst in wijken is het van belang dat Peen en Ui ook de gelegenheid krijgt om die spelers te inventariseren en duidelijk te maken wat er van ze verwacht wordt. Daarom wil Peen en Ui ook met die partijen in gesprek. Hoe we dat willen doen staat hieronder per groep beschreven:

Makers:
Peen en Ui gaat langs bij de Leidse makers die ervaring hebben of heel graag aan de slag willen in de wijk. Ook daar haalt zij de vraag op, met de nadruk op Vraaggericht werken. De makers worden per persoon/ organisatie benaderd. We kiezen niet voor een gezamenlijke ontmoeting, maar voor een kort gesprek of e-mailcontact. We kiezen hiervoor omdat deze groep veel wordt gevraagd mee te denken en mee te brainstormen. Dat levert ze veel werk op, in de vorm van uren die ze nergens in rekening kunnen brengen.

Gemeente en woon- en wijkinstellingen:
Hiermee worden met name de wijkregisseurs en andere gemeentefuncties in de wijk, de woningbouwstichtingen en de welzijnsinstellingen bedoeld. Maar ook andere grotere organisaties die in de wijk werkzaam zijn vallen hieronder.
Samen met de Cultuurmakelaar probeert Peen en Ui hen te betrekken bij een bijeenkomst waarbij kunst in wijken centraal staat. Wellicht door aan te sluiten bij sector-overleggen of door een speciale ontmoeting te organiseren. Als dit niet lukt zal Peen en Ui de vraag persoonlijk bij de belanghebbenden gaan stellen.

De vragen die centraal staan zijn: Waar zet je makers in bij bewonersactivering? Hoe formuleer je een opdracht? Welk kader bied je makers en bewoners aan? Eventueel kunnen fondsen hierbij aangesloten worden.

Anderen:
Een speciale plek binnen dit proces ziet Peen en Ui voor partijen als het Stadslab, het RAP en Singelpark Leiden. Dit zijn initiatieven van bewoners/ ondernemers van Leiden die zeer succesvol zijn. De bewoners bij deze initiatieven zijn niet alleen betrokken om hun leefomgeving aantrekkelijk te houden, maar ook omdat zij door deel uit te maken van deze netwerken tevens voor hun werk expertise en netwerk opbouwen. Bovendien hebben we hier te maken met de hoger opgeleide bewoner.
Deze groepen hebben aangegeven een rol in de wijken te willen spelen.
Zij zouden andere bewonersgroepen kunnen bijstaan met het ontwikkelen van plannen en hun ervaringen kunnen delen.
Hoe zouden ze dit aan kunnen pakken met respect voor de identiteit en wensen van de verschillende andere bewonersgroepen? Daar gaat Peen en Ui met hen over in gesprek. De uitkomsten vinden we terug in fase 3. Al kunnen zij als burgers ook al eerder instromen bij de burgerontmoetingen als zij dat willen.

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 /Danny Molenaar: 0650686104

DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

Peen en Ui is door wethouder Robert Strijk gevraagd een plan te maken waarbij Leidse makers worden betrokken bij Kunst in de Openbare Ruimte en dat het Leidse makersklimaat stimuleert.
Ons plan zou worden meegenomen in Visie op Kunst in de Openbare Ruimte. Wij zijn daar erg benieuwd naar!
Wordt dus vervolgd…

DE LEIDSE LINK: Het project

Leiden is een prachtige stad waar zoveel mogelijk mensen van moeten kunnen genieten. Om dat mogelijk te blijven maken investeert de stad op dit moment flink in de infrastructuur en de toegankelijkheid van de stad. Door deze grote bouwprojecten kunnen veel mensen ook in de toekomst van de voorzieningen van deze stad van kunst en kennis gebruik maken.

Deze grote investeringen voor de toekomst verdienen de aandacht. Tijdens de bouw, maar ook nog lang erna. Dat kan door actuele kunstwerken van een bijzondere kwaliteit.

In het verleden werd de aandacht voor kunst bij grote bouwprojecten gefaciliteerd door de zogenaamde 1% regeling. 1% Van de kosten van het bouwproject ging naar de realisatie van een kunstwerk. Dat is in de tegenwoordige tijd niet meer haalbaar. Echter, voor een afspraak om een deel van de bouwbegroting aan kunst te besteden zet de gemeente Leiden zich graag in.

Leiden is dé stad van Kunst en Kennis. Met DE LEIDSE LINK heeft Peen en Ui een project ontwikkeld waardoor Leiden zichzelf niet alleen als een kunsthistorische stad, maar ook als stad van actuele kunst op de kaart zet!

DE LEIDSE LINK geeft kwalitatief goede kunst een nieuwe hoofdrol in de stad, niet alleen door de kunst te importeren, maar juist door elke nieuwe kunstopdracht direct ten goede te laten komen aan het Leidse makers-  en kunstklimaat.

Van kleine bewonerswensen tot grote monumentale kunstopdrachten, Peen en Ui verzekert met dit plan altijd DE LEIDSE LINK.

Hoe ziet DE LEIDSE LINK eruit?

Met de opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht voor een kunstwerk (zie noot 1)  binnen Leiden, buiten Leiden of zelfs internationaal wordt uitgezet.

Voor elke opdracht die uitgezet wordt krijgen alle makers die een Leidse Link aantonen de mogelijkheid een schetsontwerp in te dienen. Zo krijgt elke maker met DE LEIDSE LINK een mogelijkheid tot het krijgen van meer opdrachten.

Als de opdracht voor een kunstwerk terecht komt bij een maker zonder DE LEIDSE LINK, wordt in de opdracht met Peen en Ui een programma bedacht om een LEIDSE LINK te vormen. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van lezingen, masterclasses, atelierbezoeken of bijzondere samenwerkingen.

Het programma dat ontstaat kan gratis bezocht worden door makers met DE LEIDSE LINK. Makers zonder LEIDSE LINK zullen daarvoor echter wel moeten betalen. Het geld wat daaruit verdiend wordt gaat terug naar de activiteiten voor DE LEIDSE LINK.

  1. Kunstwerk kan verschillende vormen aannemen. Van een fysiek blijvend werk, tot een tijdelijk werk, een interventie of een cultureel programma. Samen met de opdrachtgever/gemeente wordt de vorm gekozen.

Zo realiseert Peen en Ui met DE LEIDSE LINK  kunstopdrachten voor makers, evenals een programma vol kennisoverdracht en de mogelijkheid tot het uitbreiden van het netwerk. Zo draagt ze bij aan een aantrekkelijk makersklimaat in de stad voor makers binnen én buiten Leiden én aan het realiseren van prachtige nieuwe kunstwerken.

DE LEIDSE LINK: De invulling van Peen en Ui.

De taken en werkwijze van Peen en Ui vindt u hier onderverdeeld in de verschillende stadia van een opdracht in de openbare ruimte (zie noot 2).

Aanleiding voor een opdracht: De eerste fase van een opdrachtsituatie waarin je voor jezelf bepaalt om welke reden(en) je een project wilt realiseren.
Peen en Ui gaat met de eigenaars en uitvoerders van het bouwproject in gesprek. In dat gesprek worden de voorwaarden bepaald om het kunstwerk te maken. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Wat is het budget voor het kunstwerk? Welke doelen en verwachtingen zijn van belang? Zo wordt bepaald wat het karakter wordt van het kunstwerk. Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

Opdrachtomschrijving

Dit is een document waarin de doelen en verwachtingen over het kunstproject worden uitgesproken en vastgelegd door de opdrachtgever(s).
Peen en Ui formuleert op basis van de afspraken uit de voorgaande fase de opdrachtomschrijving. Op basis van de opdrachtomschrijving zet Peen en Ui de opdracht uit onder de kunstenaars die passen bij de opdrachtomschrijving. Zij bewaakt DE LEIDSE LINK en zorgt voor de invullingsvraag ervan in de opdrachtomschrijving. In het geval van verspreiding van de opdracht buiten Leiden zorgt Peen en Ui voor advies en input van kunstkenners.

Schetsontwerp (SO).

Het schetsontwerp (SO) wordt ook wel voorontwerp (VO) of ideeënschets genoemd. Eén of meer kunstenaars doen een voorstel. In deze fase is sprake van een overeenkomst (opdrachtbrief of contract) met de kunstenaar(s).
Om te garanderen dat er altijd Leidse makers mee kunnen dingen naar een opdracht zal deze fase de vorm van een ‘open call’ hebben. Peen en Ui begeleidt het keuzeproces van het schetsontwerp. Als er gekozen wordt voor een kunstwerk blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de kunstenaar. De kunstenaar krijgt een contract om het kunstwerk uit te werken tot een definitief ontwerp. In het contract staan ook de afspraken die betrekking hebben op DE LEIDSE LINK.

Definitief ontwerp (DO)

In deze fase doet de geselecteerde kunstenaar al het onderzoek dat nodig is om de definitieve vorm van het kunstwerk te bepalen, met technische en budgettaire onderbouwing. Voor jou als opdrachtgever moet het beeld van de uitvoering dermate compleet en gegarandeerd zijn dat je de opdracht in uitvoering kunt geven. Hiervoor stel je een opdrachtovereenkomst (opdrachtbrief of contract) op.
Tijdens deze fase blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de kunstenaar en adviseert bij het opstellen van het contract met de opdrachtgever.

Uitvoeringsfase

Het kunstproject wordt gerealiseerd.
Gedurende de uitvoeringsfase dient er rekening gehouden te worden met een LEIDSE LINK. Peen en Ui blijft aanspreekpunt.

Oplevering, beheer en eigendom. Bij een permanent werk gaan juridisch eigendom en verantwoordelijkheid in deze fase over van kunstenaar naar opdrachtgever. De kunstenaar stelt een plan op voor beheer. De afspraken hierover worden vastgelegd in een officieel opleveringsdocument.
Peen en Ui zorgt voor de publieke presentatie van het kunstwerk en verzorgt de communicatie voor de oplevering. Peen en Ui adviseert en koppelt eigenaren en stakeholders aan het organiseren van het beheer.

Evaluatie

Evalueren helpt om inzicht te krijgen in het verloop van het opdrachtproces.
Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

NB: Draagvlak en communicatie

Draagvlak, communicatie en educatie zijn voor meerdere fases van het proces van belang. Peen en Ui zorgt voor programma, communicatie en aandacht om draagvlak te blijven realiseren.

2. De stadia komen uit: Ruimte voor het onverwachte, Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte, Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar!

JUP 50 jaar

JUP 50 jaar

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar

Wat heb jij uit je vorige huis meegenomen?

Het Jacques Urlus Plantsoen (JUP) bestaat dit jaar alweer 50 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Het is een perfect moment om eens wat herinneringen op te halen. Herinneringen van al die bewoners die overal vandaan zijn gekomen. Uit verschillende plekken van de stad, het land en zelfs van ver daarbuiten.

We hebben een bijzondere manier bedacht om deze herinneringen vast te leggen.

In september verzorgen we een speciale editie van Tommy’s Luie Zondag: de Tommy’s Luie Zondag Herinneringen Show! Op zondagmiddag 3 september komen we bij elkaar en vragen we alle bewoners om een voorwerp mee te nemen uit het huis waar ze, vóórdat ze in het Jacques Urlus Plantsoen kwamen, woonden. Deze aandenkens vormen de basis van de Herinneringstalkshow. Peen en Ui interviewt verschillende bewoners uit het publiek. Uiteraard kunnen ook de andere bewoners in het publiek meedoen met het gesprek! Zo leren we tijdens de show elkaar op een bijzondere manier kennen.

In de pauzes en tijdens de afsluitende borrel nemen we de bewoners met hun aandenken op de foto. Daar richten we de Speciale Herinneringen Fotostudio voor in.

Deze foto’s komen op een hele speciale manier terug. Een aantal ervan kiezen we uit en komen in een echte expositie in het Jacques Urlus Plantsoen! De foto’s printen we op raamstickers, die we bevestigen aan de bovenzijde van de ramen van alle ingangen. In oktober, november en december lichten de foto’s op en zullen ze het Jacques Urlus plantsoen opvrolijken tijdens de donkere wintermaanden!

Van alle foto’s worden ansichtkaarten gemaakt die aan de bewoners die op de foto gaan, worden uitgereikt. Iedereen krijgt er een paar. Om te bewaren of om te versturen. Misschien wel naar een oude vriend uit de tijd van de verhuizing naar het Jacques Urlus Plantsoen!

Nieuwe Makers

Afbeelding QR-code tbv Nieuwe Makers van Peen en Ui

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #3: SECRET EXHIBITION

Tijdens de Kunstroute op za. 21 en zo. 22 sep. 2019 vond ook de derde – en laatste – editie van het Peen-en-Uiproject Nieuwe Makers plaats. De 8 jonge Leidse makers met elk een andere discipline die de afgelopen twee jaar een mini-residency deden, lieten nu gezamenlijk hun recente werk zien aan de Evertsenstraat 129:

Met dank aan Emma van Noort, Gijsje Heemskerk, Rosa Allessie, Jamie de Groot, Roos Tulen, Tom van der Heiden, Nik Heemskerk en Dieuwertje Spek. Jonge, Leidse Makers die het lukt om naast hun werk in opdracht autonoom, uitdagend werk maken.

Folder van het Nieuwe Makers project door Peen en Ui bij ARS in Leiden.

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #2 afgerond

Begin augustus 2018 toonden Dieuwertje Spek (danser), Tom van der Heiden (illustrator), Roos Tulen (performer) en Nik Heemskerk (illustrator) het resultaat van hun mini-residentschap ‘Nieuwe Makers in ARS’.
Nieuwe Makers wordt georganiseerd door Peen en Ui, om jonge Leidse makers de kans te geven autonoom werk te ontwikkelen. In 2019 vindt de laatste editie van Nieuwe Makers plaats.

Foto met toehoorders tijdens presentatie van een van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS
Presentatie van werk van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS

Nieuwe Makers tijdens de Kunstroute 22 en 23 september 2018

Net als vorig jaar presenteren de Nieuwe Makers 2018 dit jaar hun werk (2D, dans en performance) bij ARS tijdens de Leidse Kunstroute. U bent za. 22 en zo. 23 september van harte welkom bij Dieuwertje, Nik, Tom en Roos aan Pieterskerkgracht 9a tussen 12 en 17 uur.

Nieuwe editie Nieuwe Makers bij ARS in zomer 2018!

Komende zomer kunt u bij ARS kennis maken met 4, wéér nieuwe, jonge makers. Dieuwertje Spek (danser), Nik Heemskerk (illustrator), Tom van der Heiden (illustrator) en Roos Tulen (theater) gaan bij ARS aan het werk en u kunt er een kijkje nemen. Op Peen-en-Ui Facebook stellen zij zich aan u voor. Vrijdag 3 augustus presenteren Dieuwertje, Nik, Tom en Roos hun werkproces bij ARS tussen 20:30 en 22:30 uur, Pieterskerkgracht 9a Leiden.

NIEUWE MAKERS is een 3-jarig project van Peen en Ui. In dit project werkt Peen en Ui aan een netwerk van nieuwe professionele makers waarbij Peen en Ui hen ondersteunt .

Nieuwe Makers 2017

Vorig jaar waren Emma Van Noort, Jamie de Groot, Gijsje Heemskerk en Rosa Allessie onze nieuwe makers. Samen met hen vormden we een programma voor makers en publiek, waarbij het gaat over de inhoud.

Beeldend kunstenaar Emma van Noort en danser/choreograaf Jamie de Groot gingen op 29 juni 2017 bij ARS om 20 uur het Gesprek aan met het publiek. Want…. ben je als danser wel een nieuwe maker? Wat is dat eigenlijk, beeldend kunstenaar? Wil je als publiek volledig verrast worden of wil je alles begrijpen?

Bij het tweede NIEUWE MAKERS Gesprek op 9 juli 2017 bij ARS stonden schrijver/beeldend kunstenaar Gijsje Heemskerk en danser/choreograaf Rosa Allessie centraal. De vraag ‘Wat is een NIEUWE MAKER?’ en de vraag ‘Pas ik daar wel in?’ kwamen aan bod. 
Wederom een boeiend gesprek over de kunst van het maken en het maken van kunst!

24 juli tot en met 20 augustus 2017 was Art Kitchen

Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui Vet, Groot, Hart! op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui presenteerde van 3 t/m 5 juni het VET GROOT Mobile, een kunstwerk waarbij gespeeld werd met balans, zwaartekracht en beweging. Een Mobile waar iedereen aan kon meewerken! Toen  het VET GROOT Mobile klaar was, vierden we dat met DE LEIDSE HARTSLAG. Dit slagwerkspektakel trommelde de hele stad op!

Vet Groot Mobile

Vet Groot Mobile

VET GROOT Mobile
Het VET GROOT Mobile is geïnspireerd op het werk van Alexander Calder: Alexander Calder maakte mobiles met abstracte elementen, die ogenschijnlijk niet aan de wetten van de zwaartekracht onderworpen waren.
Het VET GROOT Mobile is een enorme mobile dat samen met het publiek wordt opgebouwd. Het kunstwerk is ontworpen om te hangen aan een kraan van wel 20 meter hoog! Samen met het publiek wordt het Mobile laag voor laag opgebouwd. Zo werken we aan een bijzonder kunstwerk dat van heinde en verre te zien is. Samen bouwen we spelenderwijs aan het VET GROOT Mobile, wat al na een halve dag werken een  monumentaal baken zal zijn geworden.

Het VET GROOT Mobile maakte ook deel uit van Schemerstad 2017

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Alexander Calder en De Stijl
Alexander Calder is een van de bekendste Amerikaanse beeldhouwers. Zijn open draadsculpturen en mobiles maken hem een van de grondleggers van de moderne beeldhouwkunst. In 1930 bezocht Alexander Calder het atelier van de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan, één van de hoofdrolspelers van De Stijl. Dit bezoek markeerde een keerpunt in de loopbaan van Calder. Het werk van Mondriaan opende zijn ogen voor de abstracte kunst. Het VET GROOT Mobile, met haar abstracte elementen uit DE STIJL, beweegt de bezoekers aan de Leidse Binnenstad de ogen te openen voor de abstracte kunst van De Stijl!

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Makers VET GROOT Mobile:
Jennefer Verbeek van Peen en Ui en Sander Borsje ontwikkelden het VET GROOT Mobile. Jennefer is een bewonderaar van Alexander Calder. Zij wist van zijn connectie met De Stijl. Dit themajaar bracht haar op het idee van het VET GROOT Mobile. Om zo’n idee verder te ontwerpen dacht ze gelijk aan Sander Borsje. Met het Hypermobiel, het mobiele kantoor van Peen en Ui, had hij immers laten zien een vindingrijk ontwerper te zijn, met zin in bijzondere projecten. Sander was gelijk net zo enthousiast als Jennefer. Samen gingen zij  dit avontuur aan. Voor beide was de belangrijke rol van het publiek bij het bouwen van dit kunstwerk een onmisbaar onderdeel. Deze publieksbijdrage maakt het een echt Peen en Ui project.

de Leidse Hartslag

de Leidse Hartslag

DE LEIDSE HARTSLAG:
Vanaf 16.30 uur vertrokken uit alle hoeken en gaten van de stad trommelaars, percussionisten en slagwerkers. Zowel professioneel als amateur, jong en oud, solisten en groepen deden mee. Rond 16.45 uur kwamen we met veel bombarie op de Beestenmarkt aan. Daar kwam deze kakofonie samen tot één motief waaraan iedereen mee kon doen. Een eenvoudig ritme wat in de aanloop naar DE LEIDSE HARTSLAG onder andere via social media kon worden ingestudeerd. Het motief stond centraal om in allerlei vormen uitgevoerd te worden. De ene keer werd het gespeeld door iedereen en vervolgens was er een solo, door een sambaband, door het meisje op potten en pannen, of door de professionele djembé-speler. Een opzwepende en begeisterende manifestatie!

Slagwerk

Slagwerk

Slagwerk in De Stijl
De utopisten van De Stijl zaten niet alleen in donkere achteraf-zaaltjes met elkaar na te denken hoe het anders moest, maar gingen ook de wereld in om de samenleving in beweging te zetten. Zo willen wij ook met jou deze stad optrommelen! De vernieuwing en democratisering die bij De Stijl voorop stond; kunst voor het volk zonder dat het simplistisch of propagandistisch werd. Die vernieuwing had ook te maken met de verdere ontdekking van de wereld en het kolonialisme, steeds meer elementen van ‘andere’ culturen leidden tot nieuwe inzichten in beeldende en uitvoerende kunsten. Percussiemuziek is bij uitstek een vorm waarin relatief simpele patronen tot een groter polyritmisch en muzikaal spannend geheel kunnen leiden, vooral als ze samen worden gebracht in een gelaagde en cyclisch herhalende vorm.

Ontstaan DE LEIDSE HARTSLAG:
Stadsprogrammeur Pepijn Smit bedacht dat een grote stadsmanifestatie echt bij het jaar van de Stijl zou passen. Een groot slagwerkspektakel zag hij voor zich. Via Cultuurmakelaar Mirjam Flik kwam Peen en Ui in beeld om een dergelijke manifestatie te organiseren. Peen en Ui-er Danny Molenaar hoefde niet lang naar een goede Leidse percussionist te zoeken om het project met hem te organiseren. Arno Willekes werkte al meerdere malen mee aan diverse Peen en Ui projecten en snapt hoe we bij Peen en Ui het publiek een belangrijke rol geven. Zo werd deze samenwerking van Stichting Stadsprogrammering en Peen en Ui een feit.
PRAKTISCHE INFORMATIE

 
Zaterdag 3 juni Beestenmarkt Leiden
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur: het publiek bouwt elk uur één laag van het VET GROOT Mobile
16.45 uur: Start De Leidse Hartslag
17.00 uur: Laatste laag VET GROOT Mobile wordt gehesen
17.05 uur: DE LEIDSE HARTSLAG Voluit!
17.30 uur: Einde

  

Bijzondere en belangrijke hulp bij het VET GROOT Mobile


Het VET GROOT Mobile heeft behoorlijk wat voeten in de aarde om te zorgen dat het naast mooi ook  nog veilig is. Constructeur Bussel van Bussel Engineering heeft ons enorm geholpen door een  constructierapport te maken voor ons. Zo hadden we de goede informatie voor de gemeentevergunning  en waren we verzekerd van een veilig object.
Een object dat op een behoorlijke hoogte hangt. Daarvoor zijn we enorm geholpen door Cor Koopmans, directeur van Montarent, specialist in torenkranen. Zo heeft hij met ons uitgebreid het Mobile getest op zijn terrein en ons geleerd om te gaan met de kraan. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Onmisbaar zijn natuurlijk onze vrijwilligers, die ons hebben geholpen met het maken van het Mobile en die het publiek ondersteunen.
Mogelijk gemaakt door:
Het plan voor het VET GROOT Mobile van Peen en Ui heeft een enorme vlucht genomen dankzij het enthousiasme van Lara Ummels, Manager Economie Cultuur Wonen en Duurzaamheid van de gemeente Leiden. Dankzij haar pitch tijdens een gemeentelijke werkconferentie en de financieel bijdrage die daarbij beschikbaar werd gesteld konden we het VET GROOT Mobile ontwikkelen. Het Cultuurfonds Leiden legde vervolgens het bedrag bij dat het mogelijk maakte het Mobile gedurende het hele Signature Festival te laten hangen. Daar werd ook de gedachte geboren de LEIDSE HARTSLAG plaats te laten hebben op het moment dat het VET GROOT Mobile af is.

 

Wandel de Wijk door Peen en Ui

Detail van Wandel de Wijkkaart Stevenshof door Peen en Ui

Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Voor het laatste nieuws kijk op www.facebook.com/peenenui

Augustus 2017

De Stevenshof op de kaart!

Heeft u hem al gezien? In Buurtcentrum De Stevenshof, de bibliotheek of de Bruna is hij te vinden: de enige echte Wandel de Wijk-kaart van de Stevenshof! Een kaart van de Stevenshof met daarop vier wandelroutes die zijn geïnspireerd op verhalen uit deze wijk.

Emma van Noort en Jennefer Verbeek van Stichting Peen en Ui zijn samen met Chrissie van der Meijden van de gemeente Leiden op zoek gegaan naar wat bewoners van de Stevenshof beweegt. Al snel bleek dat er flink gewandeld wordt in de Stevenshof. Naast de verschillende wandelgroepen bleek er ooit een wandeling door de wijk te zijn uitgezet door de Hartstichting. Deze wandeling was echter behoorlijk verouderd. Dit gegeven bracht Jennefer Verbeek op het idee van het project ‘Wandel de Wijk’.

Emma en Jennefer wandelden samen met bewoners door de wijk en gingen met hen in gesprek om er achter te komen wat de bewoners fijn vinden aan de Stevenshof. Verschillende bewoners namen hen mee naar hun favoriete plekken in de wijk.
Deze ontmoetingen leidden tot vier speciale voorjaarswandelingen waar iedereen aan mee kon doen. Er werd gewandeld met de stedenbouwkundige van de wijk, met een archeologe, met een bioloog en met een verhalenvertelster.
De wandeling ‘Wie heeft de wijk gemaakt?’ werd geleid door Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk. Hij is de bedenker van de Stevenshof en vertelde ons over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij organiseerde de wandeling ‘Wat was er vòòr de Stevenshof?’. Zij vertelde wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Bioloog Aad de Vette kon alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem hebben we veel geleerd over inheemse en uitheemse planten, eetbare planten en hoe je de planten in de wijk op nog meer manieren zou kunnen gebruiken.
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgden een verhalende wandeling langs verschillende dames aan wie de naambordjes in de Stevenshof hun naam ontlenen.

Al deze verzamelde verhalen en informatie heeft kunstenaar Robbert van Strien in de uiteindelijke wandelkaart verwerkt. Deze wandelkaart heeft Robbert volledig met de hand getekend. Dit maakt het een uniek kunstwerk dat bovendien allerlei informatie geeft over de wijk. De wandelkaart is deze zomer gratis aangeboden aan de bewoners van de Stevenshof. De wandelkaart zal ook te zien zijn tijdens de Leidse Kunstroute op 23 en 24 september.

Wilt u ook zo’n kaart? Dat kan! De kaart is gratis af te halen bij Buurtcentrum de Stevenshof, de Bibliotheek en de Bruna.

Al deze wandelingen smaakten naar meer! Daarom zullen in het najaar de wandelingen nogmaals worden georganiseerd. Houdt dus de Stevenshof Facebookpagina en de flyers in het buurthuis en winkelcentrum de Stevensbloem in de gaten!

April 2017 Wandel de Wijk

Stichting Peen en Ui zet samen met u de Stevenshof op de kaart met het project Wandel de Wijk! Dit doen we heel letterlijk door een wandelkaart te maken van de Stevenshof. Daarom organiseren we in de maanden mei en juni 2017 verschillende voorjaars-avondwandelingen om samen met u erop uit te gaan. Wilt u mee met een of meerdere gratis voorjaarsavondwandeling(en)? Meldt u dan aan bij wandeldewijk@gmail.com.

De wandelingen
Data en thema:

23-5 19:30-21:00 Hoe is de Stevenshof gemaakt?
31-5 19:30-21:00 Wat was er vóór de Stevenshof?
14-6 19:30-21:00 Wat groeit er in de Stevenshof?
22-6 19:30-21:00 Wie staat er op het straatnaambordje?
We starten 19:30 uur bij het Huis van De Buurt met een kopje koffie of thee.

Wie heeft de wijk gemaakt?
Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk is de bedenker van de Stevenshof. Hij gaat ons al wandelend vertellen over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Wat was er voor de Stevenshof?
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij gaat ons vertellen wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Wat groeit er in de wijk?
Bioloog Aad de Vette kan alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem gaan we vogels spotten en planten kijken.
Wie staat er op het bordje?
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgen een verhalende wandeling langs verschillende dames op de naambordjes in de Stevenshof.

Andere activiteiten:
01-6 19.30-21:00 Meedenk-avond
13:00-15:00 presentatie routekaart met lunch en wandeling
De activiteiten vinden plaats in Het Huis van De Buurt
Meedenk-avond:
Heeft u wandeltips in de Stevenshof? Of vindt u het leuk om ons te helpen met het bedenken van de handigste route? Kom dan 1 juni naar onze meedenk-avond voor de Wandel de Wijkwandelkaart en doe mee!
Presentatie routekaart lunch en wandeling:
30 Juni is het dan zover: De kaart is af! Dat vieren we met een lunch, waarna u samen met ons de wandeling kan maken. Uiteraard krijgt u daarna de routekaart mee naar huis!

Aanvullende informatie:

Wist u dat er op maandagavond en woensdagochtend ook wordt gewandeld door bewoners? En dat u op zondagochtend 21 mei in alle vroegte mee kan vogels spotten? Kijk voor meer informatie op het prikbord in het Huis van de Buurt.

Adres Het Huis van de Buurt:
Trix Terwindtstraat 4
2331 GW Leiden
Aanmelden via Wandeldewijk@gmail.com
Meer info via www.peenenui.nl
Alle activiteiten zijn gratis!

 

Wandel de Wijk in Stevenshof

Een van de eerste wandelingen

 

Lik op Stuk: Peen en Ui op cultuurreis in de wijk Cronestein

Peen en Ui in wijk Cronestein

Lik op Stuk: Peen en Ui in Cronestein!

De gemeente Leiden wil het graag tijdelijk wat gezelliger maken in en rond het Omegaplantsoen. Met dit doel voor ogen heeft ze al een paar bijeenkomsten met wijkbewoners georganiseerd. Peen en Ui is gevraagd om het plan van een culturele tint te voorzien en doet dat natuurlijk graag. Dat noemen we Lik op Stuk!
Jennefer en Danny van Stichting Peen en Ui zijn nu op zoek naar de cultuurwensen van de bewoners van Cronestein. Zo kunnen ze kijken of  een paar van deze wensen al vervuld kunnen worden! Waar kunt u ons dan vinden?
Als eerste is ons Hypermõbiele kantoor tijdelijk in VET Gezond geland. Daar werken Jennefer en Danny dinsdags en donderdags aan onze Peen en Uiprojecten.  Hier hebben zij met een aantal bewoners en organisaties uit de buurt kennis gemaakt.
Ze hebben ook kennis gemaakt met de bewoners van de Schanstuin.

Schanstuin

Die zijn al een heel eind met hun plan een gezamenlijke tijdelijke tuin te maken voor alle bewoners van Cronestein. Jennefer en Danny gaan kijken of ze deze tuin kunnen verfraaien met een bijzondere, tijdelijke fontein.

Samen met de bewoners van en rond de Meloenstaat hebben ze een paar gesprekken gevoerd om te kijken wat er allemaal rond het Meloenstraatpleintje zou kunnen gebeuren. Daar is duidelijk geworden dat dit een heel gezellig plekje in de wijk is. Op de vraag “wat zou ú in de wijk willen?” was er één wens die veel gehoord werd: de wens om een mooi meubel te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke dingen kunnen doen.

Meloenstraatmeubel in aanbouw

Barbecueën, eten en spelletjes doen bijvoorbeeld. Een speciale lange tafel misschien? Er is al informatie ingewonnen over vergunningen, veiligheid en toestemming. Binnenkort trekken Jennefer en Danny de wijk weer in om met bewoners volgende stappen te maken voor het ontwerp.

 

 

Ook hopen ze bewoners te ontmoeten die in de ‘Griekse Alfabetbuurt’ wonen. Al deze bewoners zijn uitgenodigd om hun culturele wensen te komen delen. Welke bijzondere wensen zullen daar boven komen drijven?
In de wijkkrant wordt u op de hoogte gehouden van de volgende stappen. Zo maakt Peen en Ui met Lik op Stuk van Cronestein een heel culturele wijk!

Heeft u nou ook mooie culturele wensen?  Stuur een mailtje naar info@peenenui.nl.

Tot ziens in Cronestein!

 

                 

‘Sterren in Beeld’ door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

 

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

sterren in beeld:

de actieve wijkbewoner uitgelicht

Op 7 Maart komen alle bewonerscommissies bij elkaar in de Sterrenwacht. Een sterrenwacht vól bewoners die vrijwillig een bijdrage leveren aan het leefbaar maken en houden van hun buurt en stad. Deze bewoners zijn onmisbaar voor de gemeente Leiden.

Een goede reden om deze bewoner eens wat beter te leren kennen! Daarom zet Peen en Ui als start van de avond de bewoner centraal. In plaats van hun een verhaal te vertellen, vragen wij het verhaal van de bewoner. Wat drijft hen? Wat willen zij bereiken? Wat vinden ze belangrijk?

Het bevragen van het publiek doet Peen en Ui op haar eigen onmiskenbare wijze: nieuwsgierig, enthousiast en prikkelend. Peen en Ui neemt de bewoner serieus, maar houdt ruimte voor luchtigheid.

De kern van de verhalen en antwoorden schrijven we op sterren. Deze sterren worden op een hemel geplakt, een groot leeg canvas van zwarte stof. We kijken of er verschillende sterrenbeelden ontstaan. Waar komen verhalen en drijfveren overeen met elkaar? Aan het eind van deze 20 minuten hebben we een sterrenhemel vol beelden die kenmerkend zijn voor de bewoners van de bewonerscommissie. Een bijzonder document dat wij graag aanbieden aan de wethouder en ambtenaren.

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 / Danny Molenaar: 0650686104

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Burgeratelier

Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui pitch Leidse Link

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Start Leiden in Stijl

Betreft:

de Prijsvraag aantrekkelijk Stationsplein Leiden

Aan:

gemeente Leiden, programma Binnenstad t.a.v. Mw. M. Nauta
Stationsplein 107 te Leiden
Van:

stichting Peen en Ui Rijnsburgersingel 60
2311 XX te Leiden
KvK : 28116617
Contact: info@peenenui.nl of Jennefer Verbeek: 06 12231343 Danny Molenaar: 06 50686104

YES!! PRIJSVRAAG AANTREKKELIJK STATIONSPLEIN LEIDEN!

Wat een waanzinnige kans om een grote en belangrijke groep bezoekers van Leiden uit te nodigen in deze prachtige stad! Stad van ontdekkingen!

Voor u ligt het plan van stichting Peen en Ui.
Peen en Ui is alweer 10 jaar dé startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo combineert zij (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en cultuurontmoetingen.

Jennefer Verbeek van Peen en Ui:

“Als forens beweeg ik me al 10 jaar via het Stationsplein de stad Leiden in. Altijd valt me dan weer op hoe jammer ik het vind dat deze grote ruimte zo weinig Leids is. Na een kwartiertje de stad in lopen, zie je pas de Leidse omgeving en dompel je je onder in de prachtige historische stad die Leiden is. Kom je van de achterkant van het station binnen, of rij je met de auto langs het spoor, dan heeft Leiden met het Achmeagebouw, het nieuwe ROC en het LUMC het elan van een wereldstad. Leiden verdient een overgangsgebied dat deze schijnbaar tegengestelde beelden overbrugt”

Deze stad van ontdekkingen vraagt om een entree die de bezoeker prikkelt om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Maar dan moet er op dit plein wel wat te ontdekken zijn voor de bezoeker.
Peen en Ui biedt hier met dit plan een tijdelijke verrassende beleving voor. En zoals altijd met de projecten van Peen en Ui, natuurlijk met de talenten die in Leiden al aanwezig zijn.

Start Leiden in Stijl

2

TUSSEN HISTORIE EN VERNIEUWING

In 2017 dient een prachtig verbindingsmiddel zich aan: het jaar van De Stijl! Een eerbetoon aan een belangrijke kunststroming in het begin van de vorige eeuw. Een stroming die, met het werk van de meest verbindende inwoner Theo van Doesburg, in Leiden zijn oorsprong vond.

Peen en Ui grijpt deze prijsvraag aan om dit stadsthema ook na 2017 te verduurzamen.
De Stijl is een historische beweging, die 100 jaar geleden het begin inleidde van een volledig nieuwe kijk op kunst, ontwerp en het vormgeven van de publieke en private ruimte.
Niet alleen de vernieuwde kunst van Theo van Doesburg heeft ons geïnspireerd, ook Theo van Doesburg als inspirator was belangrijk voor ons. Deze belangrijke beweging in de kunst werd niet alleen ontwikkeld als vormtaal, maar kwam voort uit een verlangen naar een universele beeldtaal die door iedereen -ongeacht achtergrond, taal of cultuur- te begrijpen viel. Het ging de leden van De Stijl om verbroedering. Die behoefte aan verbinding, zonder iemand buiten te sluiten is een noodzaak van deze tijd en een belangrijke pijler van Peen en Ui en dus van dit plan.
In dit plan biedt Peen en Ui Leidse makers op het gebied van kennis, kunst en cultuur een plek hun aanbod te delen met elke bezoeker van deze stad.

BELEVING DOOR EEN FYSIEKE EN GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE

Start Leiden in Stijl is grofweg te verdelen in twee onderdelen: de fysieke en de geprogrammeerde interventie. Het combineren van deze twee interventies zijn gekozen om continu een beleving te garanderen.
De fysieke interventie is een grote opvallende installatie die direct de aandacht trekt en het een feest maakt om je van het ene naar het andere deel van Leiden te bewegen. De geprogrammeerde interventie verleidt de bezoeker om regelmatig stil te staan of zelfs een langere periode op het Stationsplein te verblijven.

Beide onderdelen worden hierna verder toegelicht.

3

DE FYSIEK INTERVENTIE:

naar Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg

Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg is de inspiratie voor de fysieke interventie van Start Leiden in Stijl. De bezoekers worden geconfronteerd met een fleurige omgeving van vlakken in de bekende kleuren van De Stijl. Zij bevinden zich als het ware in het schilderij van Van Doesburg. De vlakken geven ook de verschillende verkeersstromen aan. Zo wordt deze bijzonder kleurige omgeving er ook een van rust. Want waar je nu weleens ondersteboven wordt gefietst omdat je je per ongeluk op het fietspad begeeft, geeft de kleur aan waar men wandelt, fietst of per bus of auto vervoerd wordt.

4

Op het plein bevinden zich twee L-vormige tijdelijke objecten. Eén L-vorm is een bank/ tribune, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, treffen voor een afspraak of genieten van deze kleurige plek.

De andere L-vorm is een transparant paviljoen. Deze glazen kas zal dienst doen als “het huis van ontdekkingen”. Bevolkt door een wisselend aanbod van culturele organisaties en makers valt hier te ontdekken wat er in Leiden te beleven is.

De twee L-vormen staan tegenover elkaar, waardoor er een binnenruimte ontstaat, een openluchtpodium/ een openbare collegezaal waar mooie activiteiten kunnen worden georganiseerd op het gebied van kennis en cultuur.
De twee L-vormen staan symbool voor de Leidse Link. Met de Leidse Link verzekert Peen en Ui dat haar aanbod altijd een Leidse Link heeft, waarmee Leids potentieel zoals makers, culturele organisaties en culturele ondernemers in deze stad een kans wordt geboden mee te doen of zich te ontwikkelen.

5

DE GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE:

De Leidse Link
De Leidse Link is het programmaonderdeel van Start Leiden in Stijl. Zoals Theo van Doesburg met zijn tijdschrift een inspirator was voor vele kunstenaars en vormgevers, zo wil Peen en Ui de Leidse makers en culturele organisaties een plek geven in De Leidse Link. Zo wordt de Leidse cultuur gemaakt en direct zichtbaar gemaakt voor het Leidse publiek.
Peen en Ui maakt in 2017-2018 van het stationsplein een plek waar je ziet en beleeft wat er in Leiden te doen is, maar dat niet alleen: het is een plek waar het nieuwe culturele aanbod van Leiden ook daadwerkelijk wordt gecreëerd!
Met de (meerjarige) projecten zoals bijvoorbeeld OPEN|Makers aan de Markt (Aalmarkt) en het creatief warenhuis EVEN OPEN (voorheen De Slegte aan de Breestraat) heeft Peen en Ui veel expertise vergaard om de Leidse Link professioneel te realiseren.

Wat vindt de bezoeker in en om de Leidse Link?

Peen en Ui vestigt haar basis in De Leidse Link. Hier biedt zij makers de kans om te experimenteren en hun werkproces voor het publiek uit te werken. De andere delers in het pand krijgen ook de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren. En in dit glazen paviljoen is dat altijd in het zicht. Zo krijgt het publiek voorproefjes van wat er vanuit Leiden wordt georganiseerd.
Een klein deel van de Leidse Link doet dienst als zichtbare werkplek waar kleine cultuurorganisaties zich tijdelijke vestigen om hun verschillende Leidse evenementen en festivals te organiseren en presenteren.
Het publiek kan bij hen terecht met vragen over hun programma’s en activiteiten en kaartjes kopen.
Een belangrijke deel wordt gereserveerd voor presentaties van de culturele organisaties van Leiden. De musea, de Leidse podia, maar ook de gemeente of andere evenementenaanbieders krijgen de kans een korte periode op een bijzondere wijze hun aanbod in het zonnetje te zetten.
Zo ontdekt de bezoeker waar hij in Leiden naar toe kan voor een bijzondere beleving. De Leidse Link is vooral OPEN. Van alle kanten kan men naar binnen gluren en het creatieve proces zien groeien. En het Leidse publiek kan binnenlopen voor informatie en is welkom bij brainstorms, presentaties, publieke gesprekken, expo’s en expi’s (experimenten) die er regelmatig worden georganiseerd.

Hoe werkt deze broedplaats in de stad voor de Leidse gebruikers?

Naast het eindproduct zoals het kunstwerk, het festival en de voorstelling, staat in De Leidse Link het ontwikkelen centraal. Het is een verzamelplaats van kleine organisatieteams van de verschillende festivals tot makers die nieuw werk maken. In De Leidse Link kunnen gebruikers niet alleen kennis en ideeën delen, maar ook praktische zaken zoals gereedschap en kantoorartikelen.

Door het pand te delen, is het mogelijk om het zo veel mogelijk open te stellen voor publiek. Een brede bezetting wordt zo mogelijk gemaakt waardoor ruime openingstijden gegarandeerd kunnen worden. Door het pand te delen, kunnen makers en kleine organisaties direct met elkaar in contact komen, kennis delen, elkaar inspireren en versterken. Juist door deze diversiteit aan culturele gebruikers ontstaat een programma van nieuwe initiatieven die het creatieve klimaat in Leiden extra stimuleert.

Een succesvolle formule die in onze projecten OPEN|Makers aan de Markt en Even Open bewezen is.

6

Cultureel ondernemerschap gestimuleerd door een broedplaats als De Leidse Link

Tussen het hebben van een mooi idee of product en het starten van een onderneming met een gedegen ondernemersplan zijn voor jonge culturele ondernemers nog veel stappen te zetten.
Zo moet je product worden getest en moet je onderzoeken wie je klant zou kunnen zijn. En past het ondernemerschap wel bij jou? Een spannende fase met veel risico.
Om je zoveel mogelijk op je aanbod en de ontwikkeling ervan te richten, word je liever zo weinig mogelijk afgeleid door grote verantwoordelijkheden als een hoge huur of een lang huurcontract.

Door culturele ondernemers een periode voor een lage prijs te huisvesten en de kans te geven om hun aanbod goed uit te werken, samen met andere ontwikkelaars, wordt de kans op mislukken een stuk kleiner.
Door deze kans aan meerdere culturele ontwikkelaars tegelijk te geven, ontwikkel je een levendige ruimte die al in de onderzoeksfase interessant is voor publiek. Met het groeien van de ondernemer groeit het publiek mee.

Zoals Peen en Ui al eerder deed in andere projecten kan zij deze tussenstap faciliteren en draagt zij bij aan een nieuwe, kwalitatief goede Leidse culturele sector.

Deze manier van werken is op verschillende plaatsen in Nederland al nuttig gebleken. Enkele voorbeelden:

Het Schieblock in Rotterdam, waar een grote lege plek vlak bij het centrum van Rotterdam is veranderd in één van de levendigste plekken van de stad. Bètahuis in Heerlen: Een complex dat is ingevuld met creatieve bedrijven en co- workers die met elkaar ontwikkelaars van de plek werden.

Wongema in Hornhuizen: een oud dorpshuis dat een tijdelijke werkplek voor kunst- en ontwerponderwijs werd en de plek weer toegankelijk heeft gemaakt voor de buurt.
Binck36 in Den Haag: Een verschrikkelijk groot leeg kantoorgebouw vlakbij het centrum van Den Haag is nu een plek voor vele creatieve bedrijfjes en is zo succesvol gebleken dat eigenaar Vestia het gebouw marktconform heeft kunnen verkopen aan marktpartijen met behoud van huurders.

• •

7

WAT WILLEN INITIATIEFNEMER PEEN EN UI EN DE GEBRUIKERS VAN DE LEIDSE LINK EN OMGEVING?

Peen en Ui beschikt niet alleen over een groot lokaal netwerk, maar heeft duidelijke drijfveren:

De omgeving betekenisvol in richten.
Een kwaliteitsimpuls geven aan de stad.
Laten zien dat er een andere manier van ontwikkelen mogelijk is.

Waarom werken gebruikers graag in zo’n broedplaats:

Betekenis geven aan de omgeving.
De mogelijkheid van ontmoeten in een gemeenschappelijk ruimte. Meedoen met het initiatief nemen.
Mogelijkheid tot co-creatie.

Doordat gebruikers direct betrokken worden, werken zij mee aan de service voor het publiek, de ondersteuning bij expo’s en de inrichting en programmering van De Leidse Link.

AANVERWANTE PROJECTEN DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN:

Peen en Ui heeft nu al verschillende projecten lopen die het succesvol verlopen van Start Leiden in Stijl verzekert.

Met het project Nieuwe Makers ondersteund door de gemeente Leiden vervult Peen en Ui de rol van pleitbezorger en ondersteuner van de nieuwe Leidse makers (kunstenaars, theatermakers, performers, enz.). Peen en Ui zal in de loop van het jaar verschillende ontmoetingen en expo’s organiseren met deze nieuwe makers. Als Start Leiden in Stijl mogelijk gemaakt wordt zal Peen en Ui deze activiteiten in De Leidse Link plaats laten hebben.

Peen en Ui organiseert al vele jaren verschillende kunstactiviteiten samen met bewoners van Leiden in verschillende wijken in de stad. Samen met deze bewoners gaat Peen en Ui een conferentie ontwikkelen. De Leidse Link kan hier het zenuwcentrum van worden.

Peen en Ui ontwikkelde het Vet Groot Mobile, een mobile van wel 20 meter hoog, gemaakt samen met de bewoners van Leiden. Het Vet Groot Mobile beleeft zijn première op 1 juni, tijdens het jaar van de Stijl. Dit mobile kan het startpunt zijn voor Start Leiden in Stijl.

• • •

• • • •

8

NETWERKEN VAN PEEN EN UI DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN

Door de verschillende projecten van Peen en Ui in de afgelopen jaren heeft Peen en Ui een aanzienlijk netwerk opgebouwd waar zij voor Start Leiden in Stijl goed gebruik van kan maken.

Door het project OPEN|Makers aan de Markt heeft Peen en Ui de afgelopen jaren een netwerk op kunnen bouwen van ruim 200 makers, die werken vanuit Leiden. De meesten van deze makers hebben een werkplek gedeeld met Peen en Ui en/of samengewerkt in projecten van Peen en Ui. Hierdoor is Peen en Ui in staat een passend en vernieuwend programma te organiseren samen met de makers die het beste passen bij de vraag of actualiteit.

Peen en Ui heeft door haar verschillende projecten met onder andere de volgende culturele organisaties gewerkt: Rijksmuseum van Oudheden, Stichting Nacht van Kunst en Kennis, Studium Generale, Lakenhal, Wijken voor Kunst, Cultuurfonds Leiden, Stichting de Leidse Stijl, Lakcursussen, Hooglandse Kerk, Rijnlands Architectuur Platform, Stadspodia Leiden, Haagweg 4. We hebben nog niet alle organisaties gepeild, maar o.a. de Hortus Botanicus Leiden, Libertango, Leids International Film Festival, Ondernemersverening Bioscience Park hebben aangegeven geïnteresseerd zijn om mee te doen in De Leidse Link.

Peen en Ui heeft ook met andere stadspartners gewerkt. Partners die makkelijk aan te spreken zijn om samen een programma te ontwikkelen in De Leidse Link: Gemeente Leiden Griffie, Centrum Management Leiden, Libertas Leiden, Tuin van de Smid, Kringloopwinkel Het Warenhuis, Leiden is OPEN, Stichting Present Leiden, Gemeente Leiden, Gemeente Leiden Vastgoed, Gemeente Leiden Stadhuis, Gemeente Leiden projectbureau, Gemeente Leiden Wijkregie.

Ook met bewoners, bewonersorganisaties en woningbouwstichtingen werkt Peen en Ui regelmatig samen: Woningstichting Ons Doel, Bewonersvereniging Jacques Urlusplantsoen, woningbouwstichting Portaal, activiteitencommissie Zeeheldenbuurt, bewonersvereniging Cronestein, Bewoners Agaatlaan, De Smeltkroes van Stevenshof.

SAMENVATTEND:

Met Start Leiden in Stijl maakt Peen en Ui de bezoekers van het Stationsplein nieuwsgierig naar wat men in Leiden zelf kan ontdekken. Niet volgens de bekende marketingwegen, maar met:
– eenfotogeniekeinterventie,dieooknogeensbijdraagtaandeverkeersveiligheid – DeLeidseLink:hetpaviljoenvanontdekkingen,waarineenavontuurlijke

stadsprogrammering wordt gemaakt, samen met de stadspartners van Peen en Ui. Zo draagt Peen en Ui ook bij aan de verduurzaming van de stadsthema’s van Leiden. Stichting Peen en Ui is alweer 10 jaar de startmotor voor opzienbarende culturele projecten. Dat doet zij voor, maar vooral met de stad Leiden.
Daarom Start Peen en Ui Leiden in Stijl!!

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u bellen met: Jennefer Verbeek: 06 12231343 of Danny Molenaar: 06 50686104 Mailen kan natuurlijk ook: info@peenenui.nl