Studio-onderzoek voor Ons Doel door Peen en Ui

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

In de Coronatijd, die op werkgebied ook voor ons heel stilletjes was, kwam woningcorporatie Ons Doel onverwachts met een leuke opdracht voor Peen en Ui: of we een onderzoek wilden doen bij huurders van 1-persoonswoningen (studio’s), naar hoe het wonen fijner kan worden gemaakt. Waar liggen hun wensen/behoeften? Voor deze opdracht besloten Danny en Jennefer van Peen en Ui een heuse onderzoekstool te maken!

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete
Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

Terug naar Nico

Het project Bij Nico in 2018/2019 in het volledig nieuw opgezette Nico van der Horstpark, was een van de eerste social designprojecten van Peen en Ui. Voor het studio-onderzoek in opdracht van Ons Doel benaderden Danny en Jennefer van Peen en Ui studiobewoners van dit parkje. Zij stelden de eerste vragen op een gezamenlijke appgroep om zo erachter te komen op welke gebieden de wensen en behoeftes van de bewoners lagen.

Onderzoekstool

Vervolgens ontwierpen Danny en Jennefer van Peen en Ui een eigen onderzoekstool: zij maakten een (papieren) enquete waarop de deelnemende studiobewoners hun eventuele wensen en behoeften qua leefomgeving duidelijk konden maken d.m.v. het plakken van plaatjes. Hiervoor werd gekozen omdat de bewoners van het park een multicultigezelschap vormen waarvan nog niet iedereen de Nederlandse taal machtig is. Met plaatjes c.q. foto’s werd in een oogopslag voor iedereen duidelijk wat er werd bedoeld.

Peen en Ui mailing
Enquete in de bus

De thema’s waarnaar de bewoners werden gevraagd waren o.a. het samen delen van dingen (b.v. gereedschap), de directe leefomgeving van de studio, het al dan niet ervaren van geluidsoverlast, het borgen van de privacy, het nut van een gemeenschappelijke ruimte of de behoefte aan een woonruimte waarin al b.v. een kast en een bed staan. De bewoners hadden ongeveer 10 dagen de tijd om de enquete in te vullen en terug te doen in een brievenbus speciaal voor dit onderzoek.

Napraten

Danny en Jennefer van Peen en Ui verwerkten de uitkomsten van de enquete en deelden ze met Ons Doel. Erg leuk was dat tot slot van het hele studio-onderzoek er via beeldbellen contact was tussen ge-enqueteerde studiobewoners, Ons Doel en Peen en Ui, ter evaluatie.

‘Uitzoomen’

Dank aan Ons Doel voor deze opdracht!