Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Burgeratelier
Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui pitch Leidse Link

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Start Leiden in Stijl

Betreft:

de Prijsvraag aantrekkelijk Stationsplein Leiden

Aan:

gemeente Leiden, programma Binnenstad t.a.v. Mw. M. Nauta
Stationsplein 107 te Leiden
Van:

stichting Peen en Ui Rijnsburgersingel 60
2311 XX te Leiden
KvK : 28116617
Contact: info@peenenui.nl of Jennefer Verbeek: 06 12231343 Danny Molenaar: 06 50686104

YES!! PRIJSVRAAG AANTREKKELIJK STATIONSPLEIN LEIDEN!

Wat een waanzinnige kans om een grote en belangrijke groep bezoekers van Leiden uit te nodigen in deze prachtige stad! Stad van ontdekkingen!

Voor u ligt het plan van stichting Peen en Ui.
Peen en Ui is alweer 10 jaar dé startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo combineert zij (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en cultuurontmoetingen.

Jennefer Verbeek van Peen en Ui:

“Als forens beweeg ik me al 10 jaar via het Stationsplein de stad Leiden in. Altijd valt me dan weer op hoe jammer ik het vind dat deze grote ruimte zo weinig Leids is. Na een kwartiertje de stad in lopen, zie je pas de Leidse omgeving en dompel je je onder in de prachtige historische stad die Leiden is. Kom je van de achterkant van het station binnen, of rij je met de auto langs het spoor, dan heeft Leiden met het Achmeagebouw, het nieuwe ROC en het LUMC het elan van een wereldstad. Leiden verdient een overgangsgebied dat deze schijnbaar tegengestelde beelden overbrugt”

Deze stad van ontdekkingen vraagt om een entree die de bezoeker prikkelt om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Maar dan moet er op dit plein wel wat te ontdekken zijn voor de bezoeker.
Peen en Ui biedt hier met dit plan een tijdelijke verrassende beleving voor. En zoals altijd met de projecten van Peen en Ui, natuurlijk met de talenten die in Leiden al aanwezig zijn.

Start Leiden in Stijl

2

TUSSEN HISTORIE EN VERNIEUWING

In 2017 dient een prachtig verbindingsmiddel zich aan: het jaar van De Stijl! Een eerbetoon aan een belangrijke kunststroming in het begin van de vorige eeuw. Een stroming die, met het werk van de meest verbindende inwoner Theo van Doesburg, in Leiden zijn oorsprong vond.

Peen en Ui grijpt deze prijsvraag aan om dit stadsthema ook na 2017 te verduurzamen.
De Stijl is een historische beweging, die 100 jaar geleden het begin inleidde van een volledig nieuwe kijk op kunst, ontwerp en het vormgeven van de publieke en private ruimte.
Niet alleen de vernieuwde kunst van Theo van Doesburg heeft ons geïnspireerd, ook Theo van Doesburg als inspirator was belangrijk voor ons. Deze belangrijke beweging in de kunst werd niet alleen ontwikkeld als vormtaal, maar kwam voort uit een verlangen naar een universele beeldtaal die door iedereen -ongeacht achtergrond, taal of cultuur- te begrijpen viel. Het ging de leden van De Stijl om verbroedering. Die behoefte aan verbinding, zonder iemand buiten te sluiten is een noodzaak van deze tijd en een belangrijke pijler van Peen en Ui en dus van dit plan.
In dit plan biedt Peen en Ui Leidse makers op het gebied van kennis, kunst en cultuur een plek hun aanbod te delen met elke bezoeker van deze stad.

BELEVING DOOR EEN FYSIEKE EN GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE

Start Leiden in Stijl is grofweg te verdelen in twee onderdelen: de fysieke en de geprogrammeerde interventie. Het combineren van deze twee interventies zijn gekozen om continu een beleving te garanderen.
De fysieke interventie is een grote opvallende installatie die direct de aandacht trekt en het een feest maakt om je van het ene naar het andere deel van Leiden te bewegen. De geprogrammeerde interventie verleidt de bezoeker om regelmatig stil te staan of zelfs een langere periode op het Stationsplein te verblijven.

Beide onderdelen worden hierna verder toegelicht.

3

DE FYSIEK INTERVENTIE:

naar Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg

Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg is de inspiratie voor de fysieke interventie van Start Leiden in Stijl. De bezoekers worden geconfronteerd met een fleurige omgeving van vlakken in de bekende kleuren van De Stijl. Zij bevinden zich als het ware in het schilderij van Van Doesburg. De vlakken geven ook de verschillende verkeersstromen aan. Zo wordt deze bijzonder kleurige omgeving er ook een van rust. Want waar je nu weleens ondersteboven wordt gefietst omdat je je per ongeluk op het fietspad begeeft, geeft de kleur aan waar men wandelt, fietst of per bus of auto vervoerd wordt.

4

Op het plein bevinden zich twee L-vormige tijdelijke objecten. Eén L-vorm is een bank/ tribune, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, treffen voor een afspraak of genieten van deze kleurige plek.

De andere L-vorm is een transparant paviljoen. Deze glazen kas zal dienst doen als “het huis van ontdekkingen”. Bevolkt door een wisselend aanbod van culturele organisaties en makers valt hier te ontdekken wat er in Leiden te beleven is.

De twee L-vormen staan tegenover elkaar, waardoor er een binnenruimte ontstaat, een openluchtpodium/ een openbare collegezaal waar mooie activiteiten kunnen worden georganiseerd op het gebied van kennis en cultuur.
De twee L-vormen staan symbool voor de Leidse Link. Met de Leidse Link verzekert Peen en Ui dat haar aanbod altijd een Leidse Link heeft, waarmee Leids potentieel zoals makers, culturele organisaties en culturele ondernemers in deze stad een kans wordt geboden mee te doen of zich te ontwikkelen.

5

DE GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE:

De Leidse Link
De Leidse Link is het programmaonderdeel van Start Leiden in Stijl. Zoals Theo van Doesburg met zijn tijdschrift een inspirator was voor vele kunstenaars en vormgevers, zo wil Peen en Ui de Leidse makers en culturele organisaties een plek geven in De Leidse Link. Zo wordt de Leidse cultuur gemaakt en direct zichtbaar gemaakt voor het Leidse publiek.
Peen en Ui maakt in 2017-2018 van het stationsplein een plek waar je ziet en beleeft wat er in Leiden te doen is, maar dat niet alleen: het is een plek waar het nieuwe culturele aanbod van Leiden ook daadwerkelijk wordt gecreëerd!
Met de (meerjarige) projecten zoals bijvoorbeeld OPEN|Makers aan de Markt (Aalmarkt) en het creatief warenhuis EVEN OPEN (voorheen De Slegte aan de Breestraat) heeft Peen en Ui veel expertise vergaard om de Leidse Link professioneel te realiseren.

Wat vindt de bezoeker in en om de Leidse Link?

Peen en Ui vestigt haar basis in De Leidse Link. Hier biedt zij makers de kans om te experimenteren en hun werkproces voor het publiek uit te werken. De andere delers in het pand krijgen ook de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren. En in dit glazen paviljoen is dat altijd in het zicht. Zo krijgt het publiek voorproefjes van wat er vanuit Leiden wordt georganiseerd.
Een klein deel van de Leidse Link doet dienst als zichtbare werkplek waar kleine cultuurorganisaties zich tijdelijke vestigen om hun verschillende Leidse evenementen en festivals te organiseren en presenteren.
Het publiek kan bij hen terecht met vragen over hun programma’s en activiteiten en kaartjes kopen.
Een belangrijke deel wordt gereserveerd voor presentaties van de culturele organisaties van Leiden. De musea, de Leidse podia, maar ook de gemeente of andere evenementenaanbieders krijgen de kans een korte periode op een bijzondere wijze hun aanbod in het zonnetje te zetten.
Zo ontdekt de bezoeker waar hij in Leiden naar toe kan voor een bijzondere beleving. De Leidse Link is vooral OPEN. Van alle kanten kan men naar binnen gluren en het creatieve proces zien groeien. En het Leidse publiek kan binnenlopen voor informatie en is welkom bij brainstorms, presentaties, publieke gesprekken, expo’s en expi’s (experimenten) die er regelmatig worden georganiseerd.

Hoe werkt deze broedplaats in de stad voor de Leidse gebruikers?

Naast het eindproduct zoals het kunstwerk, het festival en de voorstelling, staat in De Leidse Link het ontwikkelen centraal. Het is een verzamelplaats van kleine organisatieteams van de verschillende festivals tot makers die nieuw werk maken. In De Leidse Link kunnen gebruikers niet alleen kennis en ideeën delen, maar ook praktische zaken zoals gereedschap en kantoorartikelen.

Door het pand te delen, is het mogelijk om het zo veel mogelijk open te stellen voor publiek. Een brede bezetting wordt zo mogelijk gemaakt waardoor ruime openingstijden gegarandeerd kunnen worden. Door het pand te delen, kunnen makers en kleine organisaties direct met elkaar in contact komen, kennis delen, elkaar inspireren en versterken. Juist door deze diversiteit aan culturele gebruikers ontstaat een programma van nieuwe initiatieven die het creatieve klimaat in Leiden extra stimuleert.

Een succesvolle formule die in onze projecten OPEN|Makers aan de Markt en Even Open bewezen is.

6

Cultureel ondernemerschap gestimuleerd door een broedplaats als De Leidse Link

Tussen het hebben van een mooi idee of product en het starten van een onderneming met een gedegen ondernemersplan zijn voor jonge culturele ondernemers nog veel stappen te zetten.
Zo moet je product worden getest en moet je onderzoeken wie je klant zou kunnen zijn. En past het ondernemerschap wel bij jou? Een spannende fase met veel risico.
Om je zoveel mogelijk op je aanbod en de ontwikkeling ervan te richten, word je liever zo weinig mogelijk afgeleid door grote verantwoordelijkheden als een hoge huur of een lang huurcontract.

Door culturele ondernemers een periode voor een lage prijs te huisvesten en de kans te geven om hun aanbod goed uit te werken, samen met andere ontwikkelaars, wordt de kans op mislukken een stuk kleiner.
Door deze kans aan meerdere culturele ontwikkelaars tegelijk te geven, ontwikkel je een levendige ruimte die al in de onderzoeksfase interessant is voor publiek. Met het groeien van de ondernemer groeit het publiek mee.

Zoals Peen en Ui al eerder deed in andere projecten kan zij deze tussenstap faciliteren en draagt zij bij aan een nieuwe, kwalitatief goede Leidse culturele sector.

Deze manier van werken is op verschillende plaatsen in Nederland al nuttig gebleken. Enkele voorbeelden:

Het Schieblock in Rotterdam, waar een grote lege plek vlak bij het centrum van Rotterdam is veranderd in één van de levendigste plekken van de stad. Bètahuis in Heerlen: Een complex dat is ingevuld met creatieve bedrijven en co- workers die met elkaar ontwikkelaars van de plek werden.

Wongema in Hornhuizen: een oud dorpshuis dat een tijdelijke werkplek voor kunst- en ontwerponderwijs werd en de plek weer toegankelijk heeft gemaakt voor de buurt.
Binck36 in Den Haag: Een verschrikkelijk groot leeg kantoorgebouw vlakbij het centrum van Den Haag is nu een plek voor vele creatieve bedrijfjes en is zo succesvol gebleken dat eigenaar Vestia het gebouw marktconform heeft kunnen verkopen aan marktpartijen met behoud van huurders.

• •

7

WAT WILLEN INITIATIEFNEMER PEEN EN UI EN DE GEBRUIKERS VAN DE LEIDSE LINK EN OMGEVING?

Peen en Ui beschikt niet alleen over een groot lokaal netwerk, maar heeft duidelijke drijfveren:

De omgeving betekenisvol in richten.
Een kwaliteitsimpuls geven aan de stad.
Laten zien dat er een andere manier van ontwikkelen mogelijk is.

Waarom werken gebruikers graag in zo’n broedplaats:

Betekenis geven aan de omgeving.
De mogelijkheid van ontmoeten in een gemeenschappelijk ruimte. Meedoen met het initiatief nemen.
Mogelijkheid tot co-creatie.

Doordat gebruikers direct betrokken worden, werken zij mee aan de service voor het publiek, de ondersteuning bij expo’s en de inrichting en programmering van De Leidse Link.

AANVERWANTE PROJECTEN DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN:

Peen en Ui heeft nu al verschillende projecten lopen die het succesvol verlopen van Start Leiden in Stijl verzekert.

Met het project Nieuwe Makers ondersteund door de gemeente Leiden vervult Peen en Ui de rol van pleitbezorger en ondersteuner van de nieuwe Leidse makers (kunstenaars, theatermakers, performers, enz.). Peen en Ui zal in de loop van het jaar verschillende ontmoetingen en expo’s organiseren met deze nieuwe makers. Als Start Leiden in Stijl mogelijk gemaakt wordt zal Peen en Ui deze activiteiten in De Leidse Link plaats laten hebben.

Peen en Ui organiseert al vele jaren verschillende kunstactiviteiten samen met bewoners van Leiden in verschillende wijken in de stad. Samen met deze bewoners gaat Peen en Ui een conferentie ontwikkelen. De Leidse Link kan hier het zenuwcentrum van worden.

Peen en Ui ontwikkelde het Vet Groot Mobile, een mobile van wel 20 meter hoog, gemaakt samen met de bewoners van Leiden. Het Vet Groot Mobile beleeft zijn première op 1 juni, tijdens het jaar van de Stijl. Dit mobile kan het startpunt zijn voor Start Leiden in Stijl.

• • •

• • • •

8

NETWERKEN VAN PEEN EN UI DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN

Door de verschillende projecten van Peen en Ui in de afgelopen jaren heeft Peen en Ui een aanzienlijk netwerk opgebouwd waar zij voor Start Leiden in Stijl goed gebruik van kan maken.

Door het project OPEN|Makers aan de Markt heeft Peen en Ui de afgelopen jaren een netwerk op kunnen bouwen van ruim 200 makers, die werken vanuit Leiden. De meesten van deze makers hebben een werkplek gedeeld met Peen en Ui en/of samengewerkt in projecten van Peen en Ui. Hierdoor is Peen en Ui in staat een passend en vernieuwend programma te organiseren samen met de makers die het beste passen bij de vraag of actualiteit.

Peen en Ui heeft door haar verschillende projecten met onder andere de volgende culturele organisaties gewerkt: Rijksmuseum van Oudheden, Stichting Nacht van Kunst en Kennis, Studium Generale, Lakenhal, Wijken voor Kunst, Cultuurfonds Leiden, Stichting de Leidse Stijl, Lakcursussen, Hooglandse Kerk, Rijnlands Architectuur Platform, Stadspodia Leiden, Haagweg 4. We hebben nog niet alle organisaties gepeild, maar o.a. de Hortus Botanicus Leiden, Libertango, Leids International Film Festival, Ondernemersverening Bioscience Park hebben aangegeven geïnteresseerd zijn om mee te doen in De Leidse Link.

Peen en Ui heeft ook met andere stadspartners gewerkt. Partners die makkelijk aan te spreken zijn om samen een programma te ontwikkelen in De Leidse Link: Gemeente Leiden Griffie, Centrum Management Leiden, Libertas Leiden, Tuin van de Smid, Kringloopwinkel Het Warenhuis, Leiden is OPEN, Stichting Present Leiden, Gemeente Leiden, Gemeente Leiden Vastgoed, Gemeente Leiden Stadhuis, Gemeente Leiden projectbureau, Gemeente Leiden Wijkregie.

Ook met bewoners, bewonersorganisaties en woningbouwstichtingen werkt Peen en Ui regelmatig samen: Woningstichting Ons Doel, Bewonersvereniging Jacques Urlusplantsoen, woningbouwstichting Portaal, activiteitencommissie Zeeheldenbuurt, bewonersvereniging Cronestein, Bewoners Agaatlaan, De Smeltkroes van Stevenshof.

SAMENVATTEND:

Met Start Leiden in Stijl maakt Peen en Ui de bezoekers van het Stationsplein nieuwsgierig naar wat men in Leiden zelf kan ontdekken. Niet volgens de bekende marketingwegen, maar met:
– eenfotogeniekeinterventie,dieooknogeensbijdraagtaandeverkeersveiligheid – DeLeidseLink:hetpaviljoenvanontdekkingen,waarineenavontuurlijke

stadsprogrammering wordt gemaakt, samen met de stadspartners van Peen en Ui. Zo draagt Peen en Ui ook bij aan de verduurzaming van de stadsthema’s van Leiden. Stichting Peen en Ui is alweer 10 jaar de startmotor voor opzienbarende culturele projecten. Dat doet zij voor, maar vooral met de stad Leiden.
Daarom Start Peen en Ui Leiden in Stijl!!

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u bellen met: Jennefer Verbeek: 06 12231343 of Danny Molenaar: 06 50686104 Mailen kan natuurlijk ook: info@peenenui.nl