Leidse Hartslag en Vet Groot Mobile in Leidsch Dagblad juni 2017

Leidse Hartslag en Vet Groot Mobile in Leidsch Dagblad juni 2017

Leidse Hartslag en Vet Groot Mobile i.h.k.v. stadsmanifestatie in Leidsch Dagblad juni 2017