Over Peen en Ui

Peen en Ui visie 2017-2019

Jennefer en Danny hebben met het bestuur van Peen en Ui hun visie op cultuur in Leiden voor de komende jaren uiteen gezet. Lees meer in bovenstaande link.

Peen en Ui is de startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo resulteren aanvankelijk terloopse gebeurtenissen en processen in opzienbarende Peen en Uikunstprojecten en cultuurontmoetingen.

Inclusief en experimenteel

Peen en Ui gelooft in inclusief werken. Inclusief werken is Samen-Werken met mensen met diverse achtergronden, zowel geschoold als autodidact, waarbij ieders input van gelijke waarde is en kan rekenen op evenveel aandacht. Peen en Ui benadert makers, bewoners en partnerorganisaties vanwege hun vernieuwingsdrang, openheid en inzet. Peen en Ui gelooft dat je in een stad ruimte moet bieden voor experiment. Kunst en cultuur maken experiment mogelijk. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd waarin iedereen kan oefenen met vernieuwing en verandering. Peen en Ui is ervan overtuigd dat deze oefenruimte nodig is in de huidige, snel veranderende maatschappij en wil deze ruimte graag aan makers, partnerorganisaties en Leidse bewoners bieden!

Werkwijze

Peen en Ui gaat bij het ontwikkelen van haar activiteiten uit van de vraag, het doel en de plek. Vervolgens nodigt zij makers, partnerorganisatie(s) en bewoners uit om elkaar te leren kennen en om vanuit ieders oogpunt te kijken hoe zij aan willen sluiten. Op basis daarvan wordt het project ontwikkeld. Soms nodigt Peen en Ui specifieke makers uit om een programmaonderdeel te ontwikkelen, dan weer doet Peen en Ui een open oproep waarop alle makers uit haar netwerk kunnen reageren. Doordat de makers, partnerorganisatie(s) en bewoners mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het gehele project in plaats van voor enkel het eigen onderdeel, én doordat ieder de ruimte krijgt haar eigen wens binnen het programma te ontwikkelen, ontstaan er bijzondere cross-overs en samenwerkingen.

Wil je meer weten of meedenken en -doen? Stuur gerust een mail naar info@peenenui.nl .

Kernteam

Binnen het Peen en Ui kernteam zijn verschillende vaardigheden verenigd. Alle teamleden hebben een verleden in zorg en welzijn en hebben zich later ontwikkeld tot maker en organisator. Daarom is er een natuurlijk vermogen om makers, bewoners en partnerorganisaties te begeleiden bij het maken van nieuwe stappen. Peen Ui is in staat om makers, bewoners en partners van verschillende disciplines en niveaus samen te brengen met behoud van hun eigen kwaliteit.