Over Peen en Ui

Peen en Ui is Social Design

Peen en Ui heeft in bijna alle stadsdistricten van Leiden projecten georganiseerd waar ontmoeting en experiment centraal staan. Eerder bestonden de projecten uit kleine interventies in een wijk, met Leidse makers en bewoners. Om te zorgen dat de resultaten van deze kleinere projecten verduurzamen beweegt Peen en Ui zich steeds meer in de richting van Social Design. Een nieuwe manier van stad-maken, waar kleine culturele en sociale ontmoetingsprojecten onderdeel zijn van een langer proces en de duurzaamheid van de resultaten beter wordt gewaarborgd.

Peen en Ui werkt volgens de methode Samen aan de Stad

De ervaring van Peen en Ui in het realiseren van stadsveranderingen is, samen met theorie en onderzoek onder Woners en Werkers, de basis van de methode.
Het belangrijkste van de methode zijn de volgende twee dingen: Als eerste is het van belang al vroeg Woners en Werkers te betrekken bij het bepalen van het probleem dat je aan wilt pakken. Als tweede is het van belang dat je Woners en Werkers betrekt op manieren die bij beide groepen passen.
Samen aan de Stad  is een stappenplan in 5 fases: Streven, Verkennen, Schetsen, Maken en Testen.
Om ervoor te zorgen dat niet alleen Peen en Ui de methode kan gebruiken is er een begeleidingstraject ontwikkeld, waardoor Woners en Werkers de methode zelf kunnen toepassen.

Meer over de methode Samen aan de Stad vind je hier: Samen aan de Stad

Studente sociologie Nanda van der Poel heeft de Samen aan de Stadmethode geëvalueerd tijdens haar stage bij Peen en Ui van sep. 2019 t/m januari 2020. De resultaten vind je hier.

Wil je meer weten of meedenken en -doen? Stuur gerust een mail naar info@peenenui.nl .

Kernteam Peen en Ui

Kernteamleden Danny en Jennefer

Binnen het Peen en Ui kernteam zijn verschillende vaardigheden verenigd. Alle teamleden hebben een verleden in zorg en welzijn en hebben zich later ontwikkeld tot maker en organisator. Daarom is er een natuurlijk vermogen om makers, bewoners en partnerorganisaties te begeleiden bij het maken van nieuwe stappen. Peen Ui is in staat om makers, bewoners en partners van verschillende disciplines en niveaus samen te brengen met behoud van hun eigen kwaliteit.

Bestuur

Foto van Erik Habold, voorzitter van Peen en Ui
Erik Habold (algemeen bestuurslid)
Sietske Steenbergen
Sietske Steenbergen (secretaris)
Roos van Gelderen (voorzitter)
Sjuul Paauw (penningmeester)

Kernteam

        Binnen het Peen en Ui kernteam zijn verschillende vaardigheden verenigd. Alle teamleden hebben een verleden in zorg en welzijn en hebben zich later ontwikkeld tot maker en organisator. Daarom is er een natuurlijk vermogen om makers, bewoners en partnerorganisaties te begeleiden bij het maken van nieuwe stappen. Peen Ui is in staat om makers, bewoners en partners van verschillende disciplines en niveaus samen te brengen met behoud van hun eigen kwaliteit.

Bestuur