Huurders Holland Rijnland HHR

Logo Huurders Holland Rijnland

Huurders Holland Rijnland (HHR) behartigt de belangen van de verschillende huurdersorganisaties in
de regio Holland Rijnland. Dat doet ze door plaats te nemen in de verschillende overleggen in de regio,
die worden georganiseerd door overkoepelende overlegorganen van gemeenten en
woningcorporaties in de regio. In die overleggen worden belangrijke beslissingen genomen over het
wonen en leven in het gebied. Grote besluiten zoals de verdeling van de sociale woningen over de
verschillende gemeenten, regels voor huurverhoging en het toelatingsbeleid van kwetsbare groepen in
de sociale huurwoningen. Het is daarom van belang dat ook de stem van de huurders wordt gehoord.
Daarnaast organiseert HHR kennisbijeenkomsten over thema’s die belangrijk zijn voor
huurdersorganisaties.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment heeft de HHR moeite met het bereiken van de leden van de
huurdersbelangenverenigingen. Er zijn maar 4 van de 17 verenigingen aangesloten en op de
verschillende mailings komt weinig reactie. Dat maakt het moeilijk voor de HHR om de belangen te
behartigen, omdat ze niet weten hoe er over zaken gedacht wordt. Bovendien denkt de HHR dat zij veel
kunnen betekenen voor de huurdersbelangenverenigingen vanwege de kennis en ervaring die zij
hebben.

Samengevat: De HHR wil erachter komen wat een goede manier is om met leden van
huurdersbelangenverenigingen in contact te komen en te blijven, zodat zij hen beter kunnen
vertegenwoordigen en ondersteunen bij het behartigen van de belangen van huurders.

23 september 2020 organiseerde de HHR weer een kennisbijeenkomst. Deze dag wilde de HHR graag
aangrijpen om een extra inzet te plegen om zo meer leden van huurdersbelangenverenigingen te
bereiken. Ze hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Peen en Ui.

Wat gaat Peen en Ui doen?

Aanvankelijk werd Peen en Ui door de HHR gevraagd de bijeenkomst van 23 september leuker te maken zodat meer mensen zouden komen. Peen en Ui stelde een een grondiger aanpak voor. Peen en Ui richt zich nu op het vòòrtraject naar de bijeenkomst, namelijk het bekend maken van de bijeenkomst en het onderzoeken van de manier waarop de huurdersbelangenverenigingen het beste kunnen worden bereikt. Zo verwachten we een
beter resultaat te bereiken.