DOORLeren met Peen en Ui

DOORLeren van Peen en Ui met wijkbewoners bij Molen de Valk
DOORLeren:
Hoe zit dat in Nederland?
Een gezellig programma door Peen en Ui voor project DOOR dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.


Achtergrond
Project DOOR, van iDoe en Libertas, probeert mensen die al lang in de bijstand zitten en maar weinig sociale contacten hebben te motiveren om stappen te maken en weer iets te maken van hun leven. Dat maken van stappen is voor hen enorm lastig, want veel van hen kampen met diverse problemen: gezondheidsproblemen, trauma’s, ze zijn de Nederlandse taal niet goed machtig, enz. Ook begrijpen ze maar bar weinig van de Nederlandse samenleving. Met dat laatste wilde Project DOOR aan de slag. Dan kom je al snel bij workshops en cursussen Intercultureel leren terecht, maar die zijn vaak gericht op professionals of hoger opgeleiden en die zijn best saai. Daarom vroeg Libertas stichting Peen en Ui om een programma te bedenken in het kader van het project DOOR, waardoor deze bewoners meer leren over de Nederlandse cultuur op een gezellige, laagdrempelige manier.
De thema’s die Project DOOR ophaalde bij de bewoners zijn: Nederlandse politiek en staatsinrichting, hoe gaat Nederland om met geld, hoe gaat Nederland om met water, hoe denken we in Nederland over man/vrouw verhoudingen, wat doet de politie, wat doen ambtenaren en hoe werkt het in Nederland met autoriteit en machtsverhoudingen?
In de ervaring van Peen en Ui met verschillende projecten met groepen bewoners van diverse achtergronden hebben wij gezien dat mensen het prettig vinden om op verschillende plekken op bezoek te gaan. Ook een ontmoeting met kenners in een informele setting werkt goed. Daarop bedacht Peen en Ui het programma DOORLeren. Een gezellig programma dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.
Programma:
In dit programma biedt Peen en Ui vier uitstapjes aan (Uit), en bezoeken drie experts het Project DOOR in de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) Rijn en Vliet (Thuis).
Uit / GEMEENTERAAD EN POLITIEK
We gaan op bezoek bij de gemeenteraad. Daar krijgen we uitleg over hoe de gemeente werkt, hoe partijen werken en we maken een deel van de raadsvergadering mee.
Thuis / OMGAAN MET GELD
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe Nederlanders met geld omgaan, wat ze
daarin belangrijk vinden, zowel bij het sparen als bij het verdienen.
Uit / WATER
We gaan op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en bij waterzuivering controle laboratorium Aquon.
Thuis / MANNEN EN VROUWEN
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe in Nederland de omgang is met mannen en vrouwen en de verschillen daartussen, aangevuld met Nederlanders die hun leven anders inrichten dan vroeger gangbaar was.
Uit / POLITIE EN AMBTENAREN
We gaan op bezoek bij het politiebureau en nemen een kijkje achter de loketten van de gemeente Leiden.
Thuis / AUTORITEIT & MACHTSVERHOUDINGEN

Een expert gaat in gesprek over hoe er in Nederland wordt omgegaan met autoriteit en macht.
Uit / DAAR BIJ DIE MOLEN
Op bezoek bij Molen de Valk.