Tommy’s Luie Zondagen

Peen Ui in Jac. Urlusplantsoen

In de  zomer van 2016 hebben we 7 Luie zondagen georganiseerd. Dat hebben we gedaan omdat er behoefte was aan positieve activiteiten in het Jacques Urlus Plantsoen. Peen en Ui is gevraagd deze niet zomaar te organiseren, maar de bewoners te coachen bij de organisatie en te ondersteunen met de programmering, zodat uiteindelijk er een groep bewoners ontstaat die zelf in staat is activiteiten te organiseren en contacten te houden met de verschillende bewoners van het complex.

Peen en Ui zou niet zomaar de organisatie op zich nemen, zij zou de bewoners helpen en ondersteunen om in de loop van de periode steeds meer zelf te doen. Dat is goed gelukt. De 9 bewoners regelden uiteindelijk steeds meer zelf: de boodschappen, het aanspreken en uitnodigen van de medebewoners en de op en afbouw. Peen en Ui kreeg al snel de rol als ondersteuner en coach, en hielp bij nét dat beetje extra in het programma. De groep bewoners is uitgegroeid tot een gedegen organisatie team met ieder zijn of haar rol.

De meest succesvolle zondagen waren de Creatieve Markt, de Verwenzondag en het Caraibisch Zomerfeest. Dit is vooral zo ervaren omdat hierbij de verhoudingen kinderen en volwassenen goed was.

Peen Ui in Jac. Urlusplantsoen

Tommy’s Luie zondagen