De Regelmaat

Samen afspraken maken over een gezamenlijke ruimte

Op verschillende momenten wordt Peen en Ui gevraagd te helpen bij problemen die ontstaan bij het delen van een gezamenlijke ruimte. Zo vroeg Zayaz Wonen de hulp van Peen en Ui in, omdat er ruzie was ontstaan over De Comzay, een ontmoetingsruimte voor de bewoners van ouderencomplex de Compagnie. Iedereen had eigen regels en ideeën over de regels en het programma in de ontmoetingsruimte.

Aan de slag met afspraken maken

Ook in ontmoetingsruimte de Meelbox was behoefte om goede afspraken met elkaar te maken over hoe de gebruikers deze plek kunnen delen. Daar was de beheerder helaas overleden. Eigenaar woningcorporatie Ons Doel zocht een manier waarop de verschillende gebruikers onderling het beheer zouden kunnen delen

Peen en Ui organiseerde op beide plekken verschillende bijeenkomsten om goede afspraken te maken. Zij ontwikkelde verschillende middelen die helpen bij het maken van deze afspraken, zodat alle verschillende ideeën en zorgen van gebruikers aan bod kunnen komen en ook nieuwe gebruikers makkelijk aan kunnen haken.

Deze middelen, samen met een handleiding, zijn verzameld in De Regelmaat. Zo kunnen we in het vervolg nog veel meer bewoners helpen met het afspraken maken over gedeelde ruimtes!

Meer weten? Stuur ons een mailtje!

Hoe woont u in de Wattstraat?

Een verkenning om erachter te komen hoe het is om in het Seniorencomplex aan de Wattstraat met elkaar te wonen. 

Om dat goed te doen begint Peen en Ui graag bij het begin: namelijk met de vraag: Hoe is het om hier te wonen? Wat vind u fijn, wat vindt u lastig? Dat deed Peen en Ui door eerst bij de bewoners aan te bellen, om alle bewoners uit te nodigen voor een Binnentuin-ontmoeting in de tuin van het complex. Al bij het aanbellen ging Peen en Ui het gesprek aan. Tijdens de Binnentuin-ontmoeting nam Peen en Ui allerlei materiaal mee. Deze hielpen om de verschillende ideeën en gedachten van bewoners vorm te geven en vast te leggen. 

Gesprekje over wensen in de tuin

Binnenkort gaan we verder in de Wattstraat. Samen met de bewoners maken we een ontwerp voor de binnentuin, met plekjes om rustig te zitten en mooie bloemen die niet teveel aandacht nodig hebben. Want tuinieren lukt de bewoners niet altijd meer. We maken een mooie kast voor weggeefdingen, want die zetten de bewoners eerder op het bankje in de gang. Zo kunnen bewoners dingen delen, en het bankje gebruiken om op de taxi te wachten.

Gezellig in de tuin

Wat voor Buur ben Jij Moerwijk

Zou het niet mooi zijn als we iets kunnen ontwerpen wat buren de mogelijkheid geeft hun eigen omgangsrituelen te maken? Één of meerdere hulpmiddelen die helpen het burencontact weer soepel te laten verlopen. Met dit streven gingen we in Leiden al eens aan de slag, in de vorm van ons ontwerpend onderzoek Wat voor Buur ben Jij.

Ook in Moerwijk had woningcorportie Staedion dit streven. Het is een wijk met een andere samenstelling dan langs de Kanaalweg in Leiden. De buurt is diverser en er gebeuren veel dingen die bewoners de gelegenheid geven samen in de buurt aan de slag te zijn.

welk plaatje past bij de buurt?

Super interessant om te kijken hoe we ons ontwerpend onderzoek zo konden inrichten, dat we zoveel mogelijk gebruik konden maken van deze eigenschappen van de buurt.

Daarom zijn we in opdracht van Staedion aan de slag gegaan met de vraag:

Hoe kunnen we het Wat voor Buur ben Jij onderzoek doen met behulp van vrijwilligers in Moerwijk?

Samen met de vrijwilligers van Bij Betje en de medewerkers van de Participatiekeuken hebben we de bewoners gesproken; door aan te bellen, een kerstlunch te organiseren, aan te sluiten bij de aanschuiftafels, en door gezellige ontmoetingen in de buurt.

Dit leidde tot verschillende conclusies en adviezen, waar Staedion en de bewoners samen weer mee aan de slag konden.

Meer hierover weten? Stuur ons gerust een mailtje!

Wat voor Buur ben Jij?

Een ontwerpend onderzoek in een Leids buurtje van woningcorporatie Ons Doel.

Zou het niet mooi zijn als we iets kunnen ontwerpen wat buren de mogelijkheid geeft hun eigen omgangsrituelen te maken? Één of meerdere hulpmiddelen die helpen het burencontact weer soepel te laten verlopen. 

Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan in ons ontwerpend onderzoek “Wat voor Buur ben jij?” Deze vraag deelden we met onze partner Woningcorporatie Ons Doel. Hun buurtje tussen de Kanaalweg, Franchimontlaan, Beijerincklaan en Lorentzkade was ons werkgebied. 

Wat voor Buur ben Jij?

Bij Ontwerpend Onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methoden uit de ontwerpwereld. Creatieve manieren van bevragen waarbij de gebruiker centraal staat. Bewoners waren hiervoor onze belangrijkste partners. Zij konden ons het beste vertellen hoe ze graag een fijne buur zouden kunnen zijn. Omdat we in deze buurt ook te maken hebben met bewoners die wat hulp nodig hebben, hebben we partners betrokken die op verschillende manieren zorg verlenen aan bewoners. Zij zouden ons goed kunnen vertellen hoe we deze bewoners kunnen benaderen. GGZ Rivierduinen, Lumen, De Binnenvest, en de Haardstee sloten bij ons aan. Hoe dit onderzoek is verlopen en welke hulpmiddelen we hebben ontworpen leest u in dit verslag. 

De eerste vraag die we wilden weten is ‘Wat is er allemaal aan de hand?’ wat betreft ons onderwerp. Daarom richtten we ons op acties die zouden helpen om op zoveel mogelijk manieren zoveel mogelijk verschillende ervaringen te verzamelen. Daarvoor gingen we op zoek naar een manier om het makkelijk, maar vooral leuk te maken voor bewoners om over het onderwerp na te denken, hen te inspireren en die gedachten met ons te delen. 

Buur weekpakketje

Hierdoor ontstond het idee om een weekpakketje te maken, waarin we bewoners elke dag een invullijst, een vraag en een kleine creatieve opdracht lieten invullen. Een concept van het weekpakket legden we voor aan de monitorgroep: de groep waarin alle partners aanwezig waren om hun feedback te geven. Zo konden we het pakket bijschaven, door de teksten in te korten en korte uitlegfilmpjes te maken voor elke dag.Toen konden we naar de bewoners toe. Ons Doel stuurde eerst een brief om bewoners te vragen mee te doen. 

Aan de deur met het pakketje

Vervolgens belden we bij zo veel mogelijk bewoners aan om te vragen of ze mee wilden doen. We kenden ook een paar bewoners uit eerdere projecten in deze buurt. Die vroegen we ook mee te doen. Na 10 dagen (zodat bewoners ook een dagje konden overslaan) haalden we de pakketjes weer op en hebben we alle informatie per daglijst, vraag en opdracht gerubriceerd. Al die informatie hebben we door turven, tellen en bespreken op een rijtje gezet. Daar konden we al flink wat conclusies uit trekken. Over een aantal thema’s die bij de mensen aan bod kwamen wilden we meer weten. Daarom organiseerden we een bewoners-ontmoeting.

Klaar voor de bewonersontmoeting

In deze bewonersontmoeting legden we vragen rond deze thema’s voor. Daarbij vonden we het belangrijk dat het vooral leuk was om in gesprek te gaan met elkaar. Niet stil zitten aan een vergadertafel, maar rondlopen en langs tafels met ludieke manieren van bevragen. Met de informatie uit de weekpakketjes en de bewonersavond kwamen we op de volgende conclusies en ideeën:

Trots op de wijk

1: Veel bewoners noemden dezelfde goede eigenschappen van de wijk: Het groen en de rust. Zelfs als ze niet specifiek hadden gekozen voor een groene, rustige wijk, droeg het toch bij aan het woongenot. Daarom willen we daar graag de nadruk op leggen. Bijvoorbeeld door kleine acties in de buurt vanuit de woningcorporatie te laten aansluiten bij deze positieve buurteigenschappen. Of door een soundscape met geluiden te maken van rust en groen, en die te plaatsen op woningnet, als er een woning in de buurt vrijkomt. Ook voor andere wijken zou het een idee zijn om met de buurt de typische positieve kenmerken te verzamelen en daar acties rond te organiseren. Zo kun je ook trots zijn op je buurt.

De buurtkaart

2: Hulp vragen in de buurt is niet altijd makkelijk. Misschien val je een buur lastig, of vraag je nèt iets wat niet bij je buur past. Daar hebben we een oplossing voor bedacht. We ontwikkelen een kaart die in het portiek wordt verspreid als er een nieuwe buur in het portiek komt wonen. Op die kaart kun je aangeven wie je bent en voor wat voor hulp je nieuwe buur bij je terecht zou kunnen. Zo laat je als buur weten dat je hulp mag vragen en wat je als buur wilt aanbieden. Ze kunnen de kaart in de bus doen, maar we vragen ook om de kaart ‘live’ aan te bieden. Zo heb je een goede reden om elkaar te ontmoeten. Dat helpt bij de thema’s positief burencontact, hulp vragen en aanspreken op overlast.

Praatplaatjes plakken

3: Gesprekjes voeren zijn belangrijk. Maar waar ga je het over hebben? Daar hebben we kleine acties op bedacht. Zo zouden we graag ‘praatplaatjes’ willen plaatsen in de buurt. Plaatjes met een korte vraag, of een grappige stelling. Deze plakken we op de gezamenlijke plekken, als naast de brievenbussen, of in de lift. Zo helpt het je een praatje te beginnen.

Een andere actie is, om voor een korte periode in de wijk, een ‘superbuur’ te laten rondlopen. Die begint met iedereen een praatje, en geeft zo het goede voorbeeld. 

Een podcast

4: Een ander idee is gericht op het beter begrijpen van buren die echt anders zijn dan jij, omdat ze bijvoorbeeld psychische problemen hebben of gevlucht zijn, of omdat ze van een andere generatie zijn. We zouden daarvoor een podcast serie willen maken waarbij verschillende soorten buren voorkomen. Daarbij kunnen ook onze zorgpartners ons goed helpen.

tuinieren in de buurt

5: We hebben gezien dat het best lastig is voor een groep bewoners om de verantwoordelijkheid te nemen voor een buurtontmoeting. Ze vinden het best veel werk en zijn teleurgesteld als niet alle buren die ze uitnodigen komen. Toch kan een ontmoeting helpen bij burencontact. Daarom stellen we voor om de planning waarin acties staan die de corporatie toch doet: Grote schoonmaak – onderhoud van tuinen en portieken, controle verwarmingen – aan te grijpen voor een gezamenlijke actie met buren. Ze kunnen mee helpen en beslissen over groen, ze kunnen een steentje bijdragen met een grote schoonmaak, en zo’n gezamenlijke actie kan worden afgesloten met een gezamenlijke kop koffie. Zo leer je weer wat bewoners kennen.

6: Er zijn 3 belangrijke overlastveroorzakers: Herrie laat op de avond en in de nacht, overlast waarbij je het gevoel hebt dat het nooit stopt, en overlast waar je over hebt willen praten, maar er werd niet naar je geluisterd. Deze top 3 zouden we graag uitgebreid willen communiceren. In het blad van Ons Doel, maar wellicht ook op andere plekken en manieren. Zo wordt er herinnerd aan hoe je met elkaar rekening kunt houden.

Deze oplossingen zijn binnen dit project uitgewerkt

De buurtkaarten zijn er!

Deze Buurkaarten zijn verspreid in de buurt. We vragen de buren die de kaart ontvangen nog om feedback. De eerste reacties zijn in ieder geval enthousiast!

Praatplaatjes plakken

De plakpraatjes plakten we “stiekem’ al op in de buurt. Sommige bewoners zagen het meteen. De eerste gesprekjes konden gelijk beginnen!

Uitje Buurt

Elkaar leren kennen bij Cazas Wonen

PU Cazas16juni

Elkaar leren kennen, op een gezellige manier.

Dat willen we graag bereiken op de bijeenkomst van 16 juni.
We beginnen bij wat de mensen op de bijeenkomst bindt. Zij wonen allemaal in een huis van Cazas Wonen, en ze willen allemaal iets betekenen voor de buurt.

Want wat kunnen zij delen over de buurt? Wat is de beste plek? Hoe zouden zij de buurt omschrijven? Waarom wonen ze er graag? Zo worden alle aanwezigen onze reisleider, op tour door het bezit van Cazas wonen. En zo leren zij gelijk meer over de buurten van hun medebewoners! Deze reis is het eerste deel van het programma van Peen en Ui.

Tijdens het eten geven we de aanwezigen de gelegenheid om elkaar op een informele manier te leren kennen. Daarvoor krijgen ze verschillende stellingen en vragen om over in gesprek te gaan.

Voor het toetje neemt Peen en Ui nog een keer de vloer om erachter te komen of we de kennismaking aan de tafels kunnen uitbreiden naar de andere tafels.

Zo werkt Peen en Ui deze avond aan het maken van contact, en vooral aan een hele gezellige avond!

Huurders Holland Rijnland HHR

Logo Huurders Holland Rijnland

Huurders Holland Rijnland (HHR) behartigt de belangen van de verschillende huurdersorganisaties in
de regio Holland Rijnland. Dat doet ze door plaats te nemen in de verschillende overleggen in de regio,
die worden georganiseerd door overkoepelende overlegorganen van gemeenten en
woningcorporaties in de regio. In die overleggen worden belangrijke beslissingen genomen over het
wonen en leven in het gebied. Grote besluiten zoals de verdeling van de sociale woningen over de
verschillende gemeenten, regels voor huurverhoging en het toelatingsbeleid van kwetsbare groepen in
de sociale huurwoningen. Het is daarom van belang dat ook de stem van de huurders wordt gehoord.
Daarnaast organiseert HHR kennisbijeenkomsten over thema’s die belangrijk zijn voor
huurdersorganisaties.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment heeft de HHR moeite met het bereiken van de leden van de
huurdersbelangenverenigingen. Er zijn maar 4 van de 17 verenigingen aangesloten en op de
verschillende mailings komt weinig reactie. Dat maakt het moeilijk voor de HHR om de belangen te
behartigen, omdat ze niet weten hoe er over zaken gedacht wordt. Bovendien denkt de HHR dat zij veel
kunnen betekenen voor de huurdersbelangenverenigingen vanwege de kennis en ervaring die zij
hebben.

Samengevat: De HHR wil erachter komen wat een goede manier is om met leden van
huurdersbelangenverenigingen in contact te komen en te blijven, zodat zij hen beter kunnen
vertegenwoordigen en ondersteunen bij het behartigen van de belangen van huurders.

23 september 2020 organiseerde de HHR weer een kennisbijeenkomst. Deze dag wilde de HHR graag
aangrijpen om een extra inzet te plegen om zo meer leden van huurdersbelangenverenigingen te
bereiken. Ze hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Peen en Ui.

Wat gaat Peen en Ui doen?

Aanvankelijk werd Peen en Ui door de HHR gevraagd de bijeenkomst van 23 september leuker te maken zodat meer mensen zouden komen. Peen en Ui stelde een een grondiger aanpak voor. Peen en Ui richt zich nu op het vòòrtraject naar de bijeenkomst, namelijk het bekend maken van de bijeenkomst en het onderzoeken van de manier waarop de huurdersbelangenverenigingen het beste kunnen worden bereikt. Zo verwachten we een
beter resultaat te bereiken.

DOORLeren met Peen en Ui

DOORLeren van Peen en Ui met wijkbewoners bij Molen de Valk
DOORLeren:
Hoe zit dat in Nederland?
Een gezellig programma door Peen en Ui voor project DOOR dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.


Achtergrond
Project DOOR, van iDoe en Libertas, probeert mensen die al lang in de bijstand zitten en maar weinig sociale contacten hebben te motiveren om stappen te maken en weer iets te maken van hun leven. Dat maken van stappen is voor hen enorm lastig, want veel van hen kampen met diverse problemen: gezondheidsproblemen, trauma’s, ze zijn de Nederlandse taal niet goed machtig, enz. Ook begrijpen ze maar bar weinig van de Nederlandse samenleving. Met dat laatste wilde Project DOOR aan de slag. Dan kom je al snel bij workshops en cursussen Intercultureel leren terecht, maar die zijn vaak gericht op professionals of hoger opgeleiden en die zijn best saai. Daarom vroeg Libertas stichting Peen en Ui om een programma te bedenken in het kader van het project DOOR, waardoor deze bewoners meer leren over de Nederlandse cultuur op een gezellige, laagdrempelige manier.
De thema’s die Project DOOR ophaalde bij de bewoners zijn: Nederlandse politiek en staatsinrichting, hoe gaat Nederland om met geld, hoe gaat Nederland om met water, hoe denken we in Nederland over man/vrouw verhoudingen, wat doet de politie, wat doen ambtenaren en hoe werkt het in Nederland met autoriteit en machtsverhoudingen?
In de ervaring van Peen en Ui met verschillende projecten met groepen bewoners van diverse achtergronden hebben wij gezien dat mensen het prettig vinden om op verschillende plekken op bezoek te gaan. Ook een ontmoeting met kenners in een informele setting werkt goed. Daarop bedacht Peen en Ui het programma DOORLeren. Een gezellig programma dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.
Programma:
In dit programma biedt Peen en Ui vier uitstapjes aan (Uit), en bezoeken drie experts het Project DOOR in de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) Rijn en Vliet (Thuis).
Uit / GEMEENTERAAD EN POLITIEK
We gaan op bezoek bij de gemeenteraad. Daar krijgen we uitleg over hoe de gemeente werkt, hoe partijen werken en we maken een deel van de raadsvergadering mee.
Thuis / OMGAAN MET GELD
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe Nederlanders met geld omgaan, wat ze
daarin belangrijk vinden, zowel bij het sparen als bij het verdienen.
Uit / WATER
We gaan op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en bij waterzuivering controle laboratorium Aquon.
Thuis / MANNEN EN VROUWEN
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe in Nederland de omgang is met mannen en vrouwen en de verschillen daartussen, aangevuld met Nederlanders die hun leven anders inrichten dan vroeger gangbaar was.
Uit / POLITIE EN AMBTENAREN
We gaan op bezoek bij het politiebureau en nemen een kijkje achter de loketten van de gemeente Leiden.
Thuis / AUTORITEIT & MACHTSVERHOUDINGEN

Een expert gaat in gesprek over hoe er in Nederland wordt omgegaan met autoriteit en macht.
Uit / DAAR BIJ DIE MOLEN
Op bezoek bij Molen de Valk.

OPEN|Makers aan de Markt

Wie zijn de OPEN|Makers:

OPEN|Makers is een netwerk voor Leidse makers. Met makers worden kunstprofessionals als beeldend kunstenaars, theatermakers, dansers, componisten, musici, fotografen bedoeld maar ook conceptbedenkers en andere creatievelingen zijn welkom. Het OPEN|Makers netwerk is een open netwerk. We beoordelen niet maar richten ons op makers die een grote interesse hebben in de stad, in andere makers en die zin hebben in samenwerking.

De komende periode richten we ons op Nieuwe Makers. Makers die professioneel aan de slag willen krijgen extra onze aandacht.

Wat doet Peen en Ui voor OPEN|Makers:

We organiseren projecten, betrekken de OPEN|Makers bij opdrachten, onderhouden contacten, voeren coachingsgesprekken, creëren netwerkgelegenheid, scheppen werkervaringsplaatsen en, niet in het minst belangrijk, onderhouden bij dit alles steeds de band met de stad Leiden.

Zo geven we veel makers de gelegenheid belangrijke stappen te zetten in hun loopbaan. Door de band met de stad profiteert de bevolking ook van de activiteiten, niet alleen door ons aanbod van cultuurprojecten maar ook door te leren veilige experimenten aan te gaan en te ondergaan.

OPEN|Makerslijst:

Hieronder vind je de lijst met OPEN|Makers. Wil jij ook op deze lijst? Of wil je er niet meer op staan? Stuur ons dan een mail.

Harry Otto Nicole Carvajal MakerSpace Leiden
Rik ten Velden Marie-José van der Klugt Kleedvermaak
Nico van der Putten Eva Schreuder Aerdrijk
PS Theater Ans Volkers Robin de Vogel
Joke Schoneveld Tim Juffermans Emma van Noort
Paul Bouter Ankie Stoutjesdijk Nanne Timmer
Klaas Bolhuis De Hoepelwinkel Assia Kraan
Yvonne Poell Marjolijn Weeda Liza Salmin
Tessari-Art Marjolein van Haasteren Wildernis Festival
Hans Bonte Thomas Raat Reinhilde van der Klugt
Alet Kortenoeven Johan Schreft Tika Kauffmann
Sonja van Kerkhoff Guido Winkler Marijke Markus
Izaak Zwartjes Susanne Metaal Henk Hannemann
Hilde de Boer Julia van Adrichem Catootje
Barbara van Druten Daniel Pol Atelier Nonnensteeg
Simone van Olst Petra de Haas Miss Minoes
Wim Kuin Agnes van Galen Ioana Tudor
Welmoed Schmidt Nienke de Zwart Esmee Hagens
Astrid Vlasman Inge de Zeeuw Roos Tulen
Pollie Hogenboom Tessa de Zwart Els Goddijn
Meire Vieira dos Santos Leonie van der Plas Margreet Neuteboom
Marieke van Middelkoop Robbert Pauwels Sophie Diatchenko
Boudewijn Schrijver Bram Schrijnen Sans Metre
Kristel  Boekhorst Roos Matla Wouter Ydema
Bernadette Drenth Marijke Uittenbroek Schetswinkel
Dependans Roesja Trimbos Nelse van Heurck
Erik Flikkenschild Bas Duijs Cherif Zaouali
Thijs van Iersel Niko Niko Andreas Leertouwer
Josée ébli Simone Uijldert NVDP
Teresa Rietbergen Merijn Tinga Aerial Art
Wendy van Baar Hannah Driesse Felix
Theolieke Smit Rene van Es Willemieke Verweij
Simone Robbers LISFE Roos Bannenberg
Alicia Fernandez Solla Roselyne van der Heul Maaike Kleissen
Huub de Vriend Koen Hauser Jorine
Miriam Ooms Ludy Feyen Tommie Freke
Roger Busschots Julian Struijk Marc Baronner
Fleur van den Berg Miriam Bruijning Handwerkstudio Leiden
Toyoko Shimada Cultuur? Barbaar! Davey Goossens
Stan van Belkum Jacco Weener Circus Miloco
Jan Stroomer Annelies Brakkee Pink Meltzer
Simone de Jong Nina Markkula Linda Anderson
Manon Waterreus Erik Romme Studio Stuifmeel
Natasha Schulte Frank Doolaard Antoinette Voogd
Jacqueline Petit Remi de Ligny Move it Up
Libertango Bachtijar Ashari georgie Louise Harris
Levend Lijf Patricia Nauta Matthee de Bruin
Wanda Elzenga Brenda Koene Muziektheater Miyo
Inge Reisberman   De Theaterplaats