Herfstontmoetingen met Peen en Ui

Herfstontmoetingen met Peen en Ui en Ons Doel in Tuinstad Staalwijk

Voor woningcorporatie Ons Doel hebben Danny, Jennefer en stagiaire Nanda van Peen en Ui in oktober 2019 drie Herfstontmoetingen georganiseerd. Peen en Ui belde persoonlijk aan en deed bij huurders van Ons Doel in Tuinstad Staalwijk en de Professorenwijk een uitnodiging in de brievenbus om op zondag 13, 20 en 27 oktober bij een kopje koffie (met een lekker koekje) eens uitgebreid over hun buurt te komen praten, op een plein in hun wijk.

de Binnenvest 25 jaar

Peen en Ui en 25 jaar de Binnenvest

25 JAAR BINNENVEST

Foto van Nina, Karlien, Danny en Jennefer die klaar staan met 2 karretjes vol lekkers om bij de Binnenvest te trakteren.
Peen en Ui’s Traktatiebrigade bij De Binnenvest

De Binnenvest – stichting voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in de regio – bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren werd Peen en Ui gevraagd een feest te organiseren. Maar wat willen medewerkers en cliënten eigenlijk vieren? Om die vraag te beantwoorden ging onze Traktatiebrigade bij de Binnenvest langs – om traktaties en virgin cocktails aan te bieden, en ondertussen de wensen te inventariseren.

Op 5 september 2019 was het feest! Medewerkers, cliënten en genodigden werden in de Nieuwe Energie ontvangen voor een actieve lunch (“Zoek je broodbeleg!”) met live muziek van contrabassiste Renée Stevense en straatband de Kiloknallers. ‘s Avonds was er een knalfeest elders in Leiden, compleet met ontvangst door het Peen en Ui- Marine-team en met complimentenlintjes, handmassages en Dutch tango. Een zeer geslaagde dag!

Netwerk Onderzoekende Bewoners

Europese subsidie voor Peen en Ui

Voorjaar 2019 heeft Peen en Ui een Europese subsidie toegekend gekregen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het project Netwerk Onderzoekende Bewoners.* Met dit Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui samen met bewoners allerlei data verzamelen over wat zij belangrijk vinden in de stad Leiden, en manieren ontwikkelen om die data te communiceren met de bewoners van de stad.

* Het gaat om een EU-subsidie in het programma Designscapes, onderdeel van Horizon 2020. Zie www.designscapes.eu.

Waarom wil Peen en Ui een Netwerk Onderzoekende Bewoners?

Allerlei partijen verzamelen gegevens over de stad. Die gegevens (data sets) worden gebruikt om de stad en haar bewoners te begrijpen, en zijn vaak een aanleiding voor bepaalde ingrepen of handelingen. Maar data kunnen verraderlijk zijn. Data sets kunnen een vertekend beeld geven, en individuele ervaringen terzijde schuiven. Ze kunnen op subtiele manieren bevooroordeeld zijn en communicatie met data kan een verkeerd beeld scheppen.

Bovendien zijn de verzamelde gegevens lang niet altijd goed toegankelijk voor bewoners, en is niet altijd duidelijk van welke herkomst de data zijn. De manier waarop je gegevens verzamelt en verwerkt, en de vragen die je daarbij stelt, zijn van grote invloed op de manier waarop de stad wordt gemaakt. Met het Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui inzichtelijk maken welke data er al worden verzameld, en die data zo breed en toegankelijk mogelijk delen. Vooral wil Peen en Ui met dit project bewoners betrekken bij de opgaven:

Welke gegevens verzamel je, en hoe doe je dat? Op welke vragen kunnen die gegevens een antwoord geven? En hoe communiceer je je bevindingen eerlijk en begrijpelijk?

Aan wat voor data moet ik denken? En hoe gaat Peen en Ui die verzamelen?

‘Data’ klinkt alsof Peen en Ui vooral op zoek is naar keiharde cijfers. Voor een deel zijn we dat ook – en er zijn verschillende partijen die cijfers bijhouden, zoals de gemeente en het CBS. Er zijn ook instanties die niet aan een overheid zijn gebonden, die cijfers bijhouden. Waarneming.nl heeft bijvoorbeeld een grote verzameling gegevens over natuur, verzameld door een informeel netwerk van natuurliefhebbers. Peen en Ui wil bewoners ook de gelegenheid geven zelf cijfers te gaan verzamelen, samen met partners in de stad. Deels met speciale ‘citizen science tools’ die automatisch gegevens kunnen verzamelen over dingen zoals omgevingstemperatuur of luchtverontreiniging.

Maar ook op andere manieren – soms kun je ook gewoon tellen of meten. Een aantal keer zwerfafval verzamelen en wegen in een park geeft je geen keiharde data over afval, maar kan wel een beeld schetsen over de omvang van een probleem. Maar Peen en Ui bedoelt ‘data’ ook ruimer. We vinden het belangrijk om ook individuele ervaringen van bewoners ruimte te geven, al dan niet gekoppeld met data die die ervaring ondersteunen of juist nuanceren. Ook historische kaarten of gegevens kunnen je meer begrip geven van je leefomgeving. Of fotodocumentatie van een wijk of haar bewoners. Zo zijn er meer verzamelingen die een vollediger beeld kunnen geven van de stad.

Wandel de Wijk

Een voorbeeld hiervan is het project Wandel de Wijk van Peen en Ui. In dit project hebben we een manier gevonden om het beeld van bewoners van hun wijk op een andere manier vorm te geven. Wat gaat er met die data gebeuren? We vinden het belangrijk dat al de data die we verzamelen met het Netwerk Onderzoekende Bewoners hun weg vinden naar een zo groot mogelijke groep bewoners van de stad. Samen met bewoners gaat Peen en Ui kijken hoe al de verzamelde gegevens het beste vertaald kunnen worden. Voor de hand liggende vertalingen zijn kaarten en grafieken – maar ook dingen zoals audiotours en fotoseries zouden uit het project kunnen voortrollen. En wellicht bundelt Peen en Ui alles op den duur in ‘de Grote Bewonersatlas’ van Leiden. Het is de bedoeling om al in een vroeg stadium de resultaten van het Netwerk Onderzoekende Bewoners te delen.

Fasering van het project Netwerk Onderzoekende Bewoners

Peen en Ui bevindt zich nu in de eerste fase van het project: het haalbaarheidsonderzoek. In die ONDERZOEKENDE BEWONERSfase gaan we vooral in gesprek met mogelijke partners die bij het project betrokken willen zijn. Op theoretisch niveau bijvoorbeeld, of juist op een meer praktisch niveau. Deze eerste fase duurt tot eind mei 2019. Daarna gaat het project echt lopen. Peen en Ui kan opnieuw een Europese subsidie ontvangen voor het vervolg; in dat geval hebben we een paar maanden tijd om een ‘prototype’ te ontwikkelen. Voor Peen en Ui zou dat betekenen dat er samen met bewoners aan nieuwe methoden wordt gewerkt om samen data te verzamelen voor de door bewoners bepaalde vraagstukken. Waarna de eerste resultaten van die samenwerking worden gepresenteerd.

Naast de Europese subsidie hoopt Peen en Ui partijen te vinden die financieel willen bijdragen aan het opzetten van dit Netwerk Onderzoekende Bewoners. Daarna gaan we op zoek naar een manier om al het geproduceerde materiaal te bundelen en te delen. De Europese subsidie biedt nog ruimte voor een derde fase: het uitwerken van de schaalbaarheid van onze methodiek.

Bij Nico

Deel van logo van Nico van der Horstpark bij Peen en Uiproject Bij Nico

Social designproject door Peen en Ui

Bij Nico is het nieuwste social designproject van Peen en Ui. Het Nico van der Horst Park is een nieuwe woonwijk aan de Voorschoterweg, net voor de Hooghkamerbrug. De helft van de woningen is voor statushouders, in de andere helft wonen reguliere huurders. Er is een gezamenlijk tuinhuis bij de wijk, en daarin werken Danny, Jennefer en Robbert van Peen en Ui een jaar lang om als social designers te zorgen dat het een hechte en echt Leidse buurt wordt!

Bewoners en team verzamelen bij het Tuinhuis Bij Nico voor een gezamenlijke activiteit

Foto van werkplek Bij Nico Tuinhuis

Inmiddels (zomer 2018) zijn alle 100 woningen in gebruik genomen – 50 voor statushouders en 50 voor andere starters. In opdracht van de gemeente, De Sleutels en Ons Doel maakte Peen en Ui kennis met de nieuwe bewoners, hielp hier en daar een handje en organiseerde b.v. picknicks zodat iedereen elkaar een beetje leert kennen. Daarnaast ondersteunde Peen en Ui de bewoners bijna een jaar lang met het realiseren van hun eigen plannen en ideeën voor hun buurtje, zoals voor het sporten en tuinieren, en gezamenlijke excursies.

Korte verhalen over dit bijzondere social designproject van Peen en Ui vindt u op www.nicovanderhorstpark. En héél trots zijn we op de podcasts die we gemaakt hebben met betrokkenen Bij Nico! U kunt ze  hier  beluisteren.

Nieuwe Makers

Afbeelding QR-code tbv Nieuwe Makers van Peen en Ui

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #3: SECRET EXHIBITION

Tijdens de Kunstroute op za. 21 en zo. 22 sep. 2019 vond ook de derde – en laatste – editie van het Peen-en-Uiproject Nieuwe Makers plaats. De 8 jonge Leidse makers met elk een andere discipline die de afgelopen twee jaar een mini-residency deden, lieten nu gezamenlijk hun recente werk zien aan de Evertsenstraat 129:

Met dank aan Emma van Noort, Gijsje Heemskerk, Rosa Allessie, Jamie de Groot, Roos Tulen, Tom van der Heiden, Nik Heemskerk en Dieuwertje Spek. Jonge, Leidse Makers die het lukt om naast hun werk in opdracht autonoom, uitdagend werk maken.

Folder van het Nieuwe Makers project door Peen en Ui bij ARS in Leiden.

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #2 afgerond

Begin augustus 2018 toonden Dieuwertje Spek (danser), Tom van der Heiden (illustrator), Roos Tulen (performer) en Nik Heemskerk (illustrator) het resultaat van hun mini-residentschap ‘Nieuwe Makers in ARS’.
Nieuwe Makers wordt georganiseerd door Peen en Ui, om jonge Leidse makers de kans te geven autonoom werk te ontwikkelen. In 2019 vindt de laatste editie van Nieuwe Makers plaats.

Foto met toehoorders tijdens presentatie van een van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS
Presentatie van werk van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS

Nieuwe Makers tijdens de Kunstroute 22 en 23 september 2018

Net als vorig jaar presenteren de Nieuwe Makers 2018 dit jaar hun werk (2D, dans en performance) bij ARS tijdens de Leidse Kunstroute. U bent za. 22 en zo. 23 september van harte welkom bij Dieuwertje, Nik, Tom en Roos aan Pieterskerkgracht 9a tussen 12 en 17 uur.

Nieuwe editie Nieuwe Makers bij ARS in zomer 2018!

Komende zomer kunt u bij ARS kennis maken met 4, wéér nieuwe, jonge makers. Dieuwertje Spek (danser), Nik Heemskerk (illustrator), Tom van der Heiden (illustrator) en Roos Tulen (theater) gaan bij ARS aan het werk en u kunt er een kijkje nemen. Op Peen-en-Ui Facebook stellen zij zich aan u voor. Vrijdag 3 augustus presenteren Dieuwertje, Nik, Tom en Roos hun werkproces bij ARS tussen 20:30 en 22:30 uur, Pieterskerkgracht 9a Leiden.

NIEUWE MAKERS is een 3-jarig project van Peen en Ui. In dit project werkt Peen en Ui aan een netwerk van nieuwe professionele makers waarbij Peen en Ui hen ondersteunt .

Nieuwe Makers 2017

Vorig jaar waren Emma Van Noort, Jamie de Groot, Gijsje Heemskerk en Rosa Allessie onze nieuwe makers. Samen met hen vormden we een programma voor makers en publiek, waarbij het gaat over de inhoud.

Beeldend kunstenaar Emma van Noort en danser/choreograaf Jamie de Groot gingen op 29 juni 2017 bij ARS om 20 uur het Gesprek aan met het publiek. Want…. ben je als danser wel een nieuwe maker? Wat is dat eigenlijk, beeldend kunstenaar? Wil je als publiek volledig verrast worden of wil je alles begrijpen?

Bij het tweede NIEUWE MAKERS Gesprek op 9 juli 2017 bij ARS stonden schrijver/beeldend kunstenaar Gijsje Heemskerk en danser/choreograaf Rosa Allessie centraal. De vraag ‘Wat is een NIEUWE MAKER?’ en de vraag ‘Pas ik daar wel in?’ kwamen aan bod. 
Wederom een boeiend gesprek over de kunst van het maken en het maken van kunst!

24 juli tot en met 20 augustus 2017 was Art Kitchen

Peen en Ui pitch Leidse Link