DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

Peen en Ui is door wethouder Robert Strijk gevraagd een plan te maken waarbij Leidse makers worden betrokken bij Kunst in de Openbare Ruimte en dat het Leidse makersklimaat stimuleert.
Ons plan zou worden meegenomen in Visie op Kunst in de Openbare Ruimte. Wij zijn daar erg benieuwd naar!
Wordt dus vervolgd…

DE LEIDSE LINK: Het project

Leiden is een prachtige stad waar zoveel mogelijk mensen van moeten kunnen genieten. Om dat mogelijk te blijven maken investeert de stad op dit moment flink in de infrastructuur en de toegankelijkheid van de stad. Door deze grote bouwprojecten kunnen veel mensen ook in de toekomst van de voorzieningen van deze stad van kunst en kennis gebruik maken.

Deze grote investeringen voor de toekomst verdienen de aandacht. Tijdens de bouw, maar ook nog lang erna. Dat kan door actuele kunstwerken van een bijzondere kwaliteit.

In het verleden werd de aandacht voor kunst bij grote bouwprojecten gefaciliteerd door de zogenaamde 1% regeling. 1% Van de kosten van het bouwproject ging naar de realisatie van een kunstwerk. Dat is in de tegenwoordige tijd niet meer haalbaar. Echter, voor een afspraak om een deel van de bouwbegroting aan kunst te besteden zet de gemeente Leiden zich graag in.

Leiden is dé stad van Kunst en Kennis. Met DE LEIDSE LINK heeft Peen en Ui een project ontwikkeld waardoor Leiden zichzelf niet alleen als een kunsthistorische stad, maar ook als stad van actuele kunst op de kaart zet!

DE LEIDSE LINK geeft kwalitatief goede kunst een nieuwe hoofdrol in de stad, niet alleen door de kunst te importeren, maar juist door elke nieuwe kunstopdracht direct ten goede te laten komen aan het Leidse makers-  en kunstklimaat.

Van kleine bewonerswensen tot grote monumentale kunstopdrachten, Peen en Ui verzekert met dit plan altijd DE LEIDSE LINK.

Hoe ziet DE LEIDSE LINK eruit?

Met de opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht voor een kunstwerk (zie noot 1)  binnen Leiden, buiten Leiden of zelfs internationaal wordt uitgezet.

Voor elke opdracht die uitgezet wordt krijgen alle makers die een Leidse Link aantonen de mogelijkheid een schetsontwerp in te dienen. Zo krijgt elke maker met DE LEIDSE LINK een mogelijkheid tot het krijgen van meer opdrachten.

Als de opdracht voor een kunstwerk terecht komt bij een maker zonder DE LEIDSE LINK, wordt in de opdracht met Peen en Ui een programma bedacht om een LEIDSE LINK te vormen. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van lezingen, masterclasses, atelierbezoeken of bijzondere samenwerkingen.

Het programma dat ontstaat kan gratis bezocht worden door makers met DE LEIDSE LINK. Makers zonder LEIDSE LINK zullen daarvoor echter wel moeten betalen. Het geld wat daaruit verdiend wordt gaat terug naar de activiteiten voor DE LEIDSE LINK.

  1. Kunstwerk kan verschillende vormen aannemen. Van een fysiek blijvend werk, tot een tijdelijk werk, een interventie of een cultureel programma. Samen met de opdrachtgever/gemeente wordt de vorm gekozen.

Zo realiseert Peen en Ui met DE LEIDSE LINK  kunstopdrachten voor makers, evenals een programma vol kennisoverdracht en de mogelijkheid tot het uitbreiden van het netwerk. Zo draagt ze bij aan een aantrekkelijk makersklimaat in de stad voor makers binnen én buiten Leiden én aan het realiseren van prachtige nieuwe kunstwerken.

DE LEIDSE LINK: De invulling van Peen en Ui.

De taken en werkwijze van Peen en Ui vindt u hier onderverdeeld in de verschillende stadia van een opdracht in de openbare ruimte (zie noot 2).

Aanleiding voor een opdracht: De eerste fase van een opdrachtsituatie waarin je voor jezelf bepaalt om welke reden(en) je een project wilt realiseren.
Peen en Ui gaat met de eigenaars en uitvoerders van het bouwproject in gesprek. In dat gesprek worden de voorwaarden bepaald om het kunstwerk te maken. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Wat is het budget voor het kunstwerk? Welke doelen en verwachtingen zijn van belang? Zo wordt bepaald wat het karakter wordt van het kunstwerk. Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

Opdrachtomschrijving

Dit is een document waarin de doelen en verwachtingen over het kunstproject worden uitgesproken en vastgelegd door de opdrachtgever(s).
Peen en Ui formuleert op basis van de afspraken uit de voorgaande fase de opdrachtomschrijving. Op basis van de opdrachtomschrijving zet Peen en Ui de opdracht uit onder de kunstenaars die passen bij de opdrachtomschrijving. Zij bewaakt DE LEIDSE LINK en zorgt voor de invullingsvraag ervan in de opdrachtomschrijving. In het geval van verspreiding van de opdracht buiten Leiden zorgt Peen en Ui voor advies en input van kunstkenners.

Schetsontwerp (SO).

Het schetsontwerp (SO) wordt ook wel voorontwerp (VO) of ideeënschets genoemd. Eén of meer kunstenaars doen een voorstel. In deze fase is sprake van een overeenkomst (opdrachtbrief of contract) met de kunstenaar(s).
Om te garanderen dat er altijd Leidse makers mee kunnen dingen naar een opdracht zal deze fase de vorm van een ‘open call’ hebben. Peen en Ui begeleidt het keuzeproces van het schetsontwerp. Als er gekozen wordt voor een kunstwerk blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de kunstenaar. De kunstenaar krijgt een contract om het kunstwerk uit te werken tot een definitief ontwerp. In het contract staan ook de afspraken die betrekking hebben op DE LEIDSE LINK.

Definitief ontwerp (DO)

In deze fase doet de geselecteerde kunstenaar al het onderzoek dat nodig is om de definitieve vorm van het kunstwerk te bepalen, met technische en budgettaire onderbouwing. Voor jou als opdrachtgever moet het beeld van de uitvoering dermate compleet en gegarandeerd zijn dat je de opdracht in uitvoering kunt geven. Hiervoor stel je een opdrachtovereenkomst (opdrachtbrief of contract) op.
Tijdens deze fase blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de kunstenaar en adviseert bij het opstellen van het contract met de opdrachtgever.

Uitvoeringsfase

Het kunstproject wordt gerealiseerd.
Gedurende de uitvoeringsfase dient er rekening gehouden te worden met een LEIDSE LINK. Peen en Ui blijft aanspreekpunt.

Oplevering, beheer en eigendom. Bij een permanent werk gaan juridisch eigendom en verantwoordelijkheid in deze fase over van kunstenaar naar opdrachtgever. De kunstenaar stelt een plan op voor beheer. De afspraken hierover worden vastgelegd in een officieel opleveringsdocument.
Peen en Ui zorgt voor de publieke presentatie van het kunstwerk en verzorgt de communicatie voor de oplevering. Peen en Ui adviseert en koppelt eigenaren en stakeholders aan het organiseren van het beheer.

Evaluatie

Evalueren helpt om inzicht te krijgen in het verloop van het opdrachtproces.
Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

NB: Draagvlak en communicatie

Draagvlak, communicatie en educatie zijn voor meerdere fases van het proces van belang. Peen en Ui zorgt voor programma, communicatie en aandacht om draagvlak te blijven realiseren.

2. De stadia komen uit: Ruimte voor het onverwachte, Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte, Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar!

JUP 50 jaar
JUP 50 jaar

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar

Wat heb jij uit je vorige huis meegenomen?

Het Jacques Urlus Plantsoen (JUP) bestaat dit jaar alweer 50 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Het is een perfect moment om eens wat herinneringen op te halen. Herinneringen van al die bewoners die overal vandaan zijn gekomen. Uit verschillende plekken van de stad, het land en zelfs van ver daarbuiten.

We hebben een bijzondere manier bedacht om deze herinneringen vast te leggen.

In september verzorgen we een speciale editie van Tommy’s Luie Zondag: de Tommy’s Luie Zondag Herinneringen Show! Op zondagmiddag 3 september komen we bij elkaar en vragen we alle bewoners om een voorwerp mee te nemen uit het huis waar ze, vóórdat ze in het Jacques Urlus Plantsoen kwamen, woonden. Deze aandenkens vormen de basis van de Herinneringstalkshow. Peen en Ui interviewt verschillende bewoners uit het publiek. Uiteraard kunnen ook de andere bewoners in het publiek meedoen met het gesprek! Zo leren we tijdens de show elkaar op een bijzondere manier kennen.

In de pauzes en tijdens de afsluitende borrel nemen we de bewoners met hun aandenken op de foto. Daar richten we de Speciale Herinneringen Fotostudio voor in.

Deze foto’s komen op een hele speciale manier terug. Een aantal ervan kiezen we uit en komen in een echte expositie in het Jacques Urlus Plantsoen! De foto’s printen we op raamstickers, die we bevestigen aan de bovenzijde van de ramen van alle ingangen. In oktober, november en december lichten de foto’s op en zullen ze het Jacques Urlus plantsoen opvrolijken tijdens de donkere wintermaanden!

Van alle foto’s worden ansichtkaarten gemaakt die aan de bewoners die op de foto gaan, worden uitgereikt. Iedereen krijgt er een paar. Om te bewaren of om te versturen. Misschien wel naar een oude vriend uit de tijd van de verhuizing naar het Jacques Urlus Plantsoen!

Peen en Ui Vet, Groot, Hart! op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt
Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui presenteerde van 3 t/m 5 juni het VET GROOT Mobile, een kunstwerk waarbij gespeeld werd met balans, zwaartekracht en beweging. Een Mobile waar iedereen aan kon meewerken! Toen  het VET GROOT Mobile klaar was, vierden we dat met DE LEIDSE HARTSLAG. Dit slagwerkspektakel trommelde de hele stad op!

Vet Groot Mobile

Vet Groot Mobile

VET GROOT Mobile
Het VET GROOT Mobile is geïnspireerd op het werk van Alexander Calder: Alexander Calder maakte mobiles met abstracte elementen, die ogenschijnlijk niet aan de wetten van de zwaartekracht onderworpen waren.
Het VET GROOT Mobile is een enorme mobile dat samen met het publiek wordt opgebouwd. Het kunstwerk is ontworpen om te hangen aan een kraan van wel 20 meter hoog! Samen met het publiek wordt het Mobile laag voor laag opgebouwd. Zo werken we aan een bijzonder kunstwerk dat van heinde en verre te zien is. Samen bouwen we spelenderwijs aan het VET GROOT Mobile, wat al na een halve dag werken een  monumentaal baken zal zijn geworden.

Het VET GROOT Mobile maakte ook deel uit van Schemerstad 2017

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Alexander Calder en De Stijl
Alexander Calder is een van de bekendste Amerikaanse beeldhouwers. Zijn open draadsculpturen en mobiles maken hem een van de grondleggers van de moderne beeldhouwkunst. In 1930 bezocht Alexander Calder het atelier van de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan, één van de hoofdrolspelers van De Stijl. Dit bezoek markeerde een keerpunt in de loopbaan van Calder. Het werk van Mondriaan opende zijn ogen voor de abstracte kunst. Het VET GROOT Mobile, met haar abstracte elementen uit DE STIJL, beweegt de bezoekers aan de Leidse Binnenstad de ogen te openen voor de abstracte kunst van De Stijl!

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Makers VET GROOT Mobile:
Jennefer Verbeek van Peen en Ui en Sander Borsje ontwikkelden het VET GROOT Mobile. Jennefer is een bewonderaar van Alexander Calder. Zij wist van zijn connectie met De Stijl. Dit themajaar bracht haar op het idee van het VET GROOT Mobile. Om zo’n idee verder te ontwerpen dacht ze gelijk aan Sander Borsje. Met het Hypermobiel, het mobiele kantoor van Peen en Ui, had hij immers laten zien een vindingrijk ontwerper te zijn, met zin in bijzondere projecten. Sander was gelijk net zo enthousiast als Jennefer. Samen gingen zij  dit avontuur aan. Voor beide was de belangrijke rol van het publiek bij het bouwen van dit kunstwerk een onmisbaar onderdeel. Deze publieksbijdrage maakt het een echt Peen en Ui project.

de Leidse Hartslag

de Leidse Hartslag

DE LEIDSE HARTSLAG:
Vanaf 16.30 uur vertrokken uit alle hoeken en gaten van de stad trommelaars, percussionisten en slagwerkers. Zowel professioneel als amateur, jong en oud, solisten en groepen deden mee. Rond 16.45 uur kwamen we met veel bombarie op de Beestenmarkt aan. Daar kwam deze kakofonie samen tot één motief waaraan iedereen mee kon doen. Een eenvoudig ritme wat in de aanloop naar DE LEIDSE HARTSLAG onder andere via social media kon worden ingestudeerd. Het motief stond centraal om in allerlei vormen uitgevoerd te worden. De ene keer werd het gespeeld door iedereen en vervolgens was er een solo, door een sambaband, door het meisje op potten en pannen, of door de professionele djembé-speler. Een opzwepende en begeisterende manifestatie!

Slagwerk

Slagwerk

Slagwerk in De Stijl
De utopisten van De Stijl zaten niet alleen in donkere achteraf-zaaltjes met elkaar na te denken hoe het anders moest, maar gingen ook de wereld in om de samenleving in beweging te zetten. Zo willen wij ook met jou deze stad optrommelen! De vernieuwing en democratisering die bij De Stijl voorop stond; kunst voor het volk zonder dat het simplistisch of propagandistisch werd. Die vernieuwing had ook te maken met de verdere ontdekking van de wereld en het kolonialisme, steeds meer elementen van ‘andere’ culturen leidden tot nieuwe inzichten in beeldende en uitvoerende kunsten. Percussiemuziek is bij uitstek een vorm waarin relatief simpele patronen tot een groter polyritmisch en muzikaal spannend geheel kunnen leiden, vooral als ze samen worden gebracht in een gelaagde en cyclisch herhalende vorm.

Ontstaan DE LEIDSE HARTSLAG:
Stadsprogrammeur Pepijn Smit bedacht dat een grote stadsmanifestatie echt bij het jaar van de Stijl zou passen. Een groot slagwerkspektakel zag hij voor zich. Via Cultuurmakelaar Mirjam Flik kwam Peen en Ui in beeld om een dergelijke manifestatie te organiseren. Peen en Ui-er Danny Molenaar hoefde niet lang naar een goede Leidse percussionist te zoeken om het project met hem te organiseren. Arno Willekes werkte al meerdere malen mee aan diverse Peen en Ui projecten en snapt hoe we bij Peen en Ui het publiek een belangrijke rol geven. Zo werd deze samenwerking van Stichting Stadsprogrammering en Peen en Ui een feit.
PRAKTISCHE INFORMATIE

 
Zaterdag 3 juni Beestenmarkt Leiden
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur: het publiek bouwt elk uur één laag van het VET GROOT Mobile
16.45 uur: Start De Leidse Hartslag
17.00 uur: Laatste laag VET GROOT Mobile wordt gehesen
17.05 uur: DE LEIDSE HARTSLAG Voluit!
17.30 uur: Einde

  

Bijzondere en belangrijke hulp bij het VET GROOT Mobile


Het VET GROOT Mobile heeft behoorlijk wat voeten in de aarde om te zorgen dat het naast mooi ook  nog veilig is. Constructeur Bussel van Bussel Engineering heeft ons enorm geholpen door een  constructierapport te maken voor ons. Zo hadden we de goede informatie voor de gemeentevergunning  en waren we verzekerd van een veilig object.
Een object dat op een behoorlijke hoogte hangt. Daarvoor zijn we enorm geholpen door Cor Koopmans, directeur van Montarent, specialist in torenkranen. Zo heeft hij met ons uitgebreid het Mobile getest op zijn terrein en ons geleerd om te gaan met de kraan. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Onmisbaar zijn natuurlijk onze vrijwilligers, die ons hebben geholpen met het maken van het Mobile en die het publiek ondersteunen.
Mogelijk gemaakt door:
Het plan voor het VET GROOT Mobile van Peen en Ui heeft een enorme vlucht genomen dankzij het enthousiasme van Lara Ummels, Manager Economie Cultuur Wonen en Duurzaamheid van de gemeente Leiden. Dankzij haar pitch tijdens een gemeentelijke werkconferentie en de financieel bijdrage die daarbij beschikbaar werd gesteld konden we het VET GROOT Mobile ontwikkelen. Het Cultuurfonds Leiden legde vervolgens het bedrag bij dat het mogelijk maakte het Mobile gedurende het hele Signature Festival te laten hangen. Daar werd ook de gedachte geboren de LEIDSE HARTSLAG plaats te laten hebben op het moment dat het VET GROOT Mobile af is.

 

Wandel de Wijk door Peen en Ui

Detail van Wandel de Wijkkaart Stevenshof door Peen en Ui
Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Voor het laatste nieuws kijk op www.facebook.com/peenenui

Augustus 2017

De Stevenshof op de kaart!

Heeft u hem al gezien? In Buurtcentrum De Stevenshof, de bibliotheek of de Bruna is hij te vinden: de enige echte Wandel de Wijk-kaart van de Stevenshof! Een kaart van de Stevenshof met daarop vier wandelroutes die zijn geïnspireerd op verhalen uit deze wijk.

Emma van Noort en Jennefer Verbeek van Stichting Peen en Ui zijn samen met Chrissie van der Meijden van de gemeente Leiden op zoek gegaan naar wat bewoners van de Stevenshof beweegt. Al snel bleek dat er flink gewandeld wordt in de Stevenshof. Naast de verschillende wandelgroepen bleek er ooit een wandeling door de wijk te zijn uitgezet door de Hartstichting. Deze wandeling was echter behoorlijk verouderd. Dit gegeven bracht Jennefer Verbeek op het idee van het project ‘Wandel de Wijk’.

Emma en Jennefer wandelden samen met bewoners door de wijk en gingen met hen in gesprek om er achter te komen wat de bewoners fijn vinden aan de Stevenshof. Verschillende bewoners namen hen mee naar hun favoriete plekken in de wijk.
Deze ontmoetingen leidden tot vier speciale voorjaarswandelingen waar iedereen aan mee kon doen. Er werd gewandeld met de stedenbouwkundige van de wijk, met een archeologe, met een bioloog en met een verhalenvertelster.
De wandeling ‘Wie heeft de wijk gemaakt?’ werd geleid door Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk. Hij is de bedenker van de Stevenshof en vertelde ons over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij organiseerde de wandeling ‘Wat was er vòòr de Stevenshof?’. Zij vertelde wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Bioloog Aad de Vette kon alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem hebben we veel geleerd over inheemse en uitheemse planten, eetbare planten en hoe je de planten in de wijk op nog meer manieren zou kunnen gebruiken.
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgden een verhalende wandeling langs verschillende dames aan wie de naambordjes in de Stevenshof hun naam ontlenen.

Al deze verzamelde verhalen en informatie heeft kunstenaar Robbert van Strien in de uiteindelijke wandelkaart verwerkt. Deze wandelkaart heeft Robbert volledig met de hand getekend. Dit maakt het een uniek kunstwerk dat bovendien allerlei informatie geeft over de wijk. De wandelkaart is deze zomer gratis aangeboden aan de bewoners van de Stevenshof. De wandelkaart zal ook te zien zijn tijdens de Leidse Kunstroute op 23 en 24 september.

Wilt u ook zo’n kaart? Dat kan! De kaart is gratis af te halen bij Buurtcentrum de Stevenshof, de Bibliotheek en de Bruna.

Al deze wandelingen smaakten naar meer! Daarom zullen in het najaar de wandelingen nogmaals worden georganiseerd. Houdt dus de Stevenshof Facebookpagina en de flyers in het buurthuis en winkelcentrum de Stevensbloem in de gaten!

April 2017 Wandel de Wijk

Stichting Peen en Ui zet samen met u de Stevenshof op de kaart met het project Wandel de Wijk! Dit doen we heel letterlijk door een wandelkaart te maken van de Stevenshof. Daarom organiseren we in de maanden mei en juni 2017 verschillende voorjaars-avondwandelingen om samen met u erop uit te gaan. Wilt u mee met een of meerdere gratis voorjaarsavondwandeling(en)? Meldt u dan aan bij wandeldewijk@gmail.com.

De wandelingen
Data en thema:

23-5 19:30-21:00 Hoe is de Stevenshof gemaakt?
31-5 19:30-21:00 Wat was er vóór de Stevenshof?
14-6 19:30-21:00 Wat groeit er in de Stevenshof?
22-6 19:30-21:00 Wie staat er op het straatnaambordje?
We starten 19:30 uur bij het Huis van De Buurt met een kopje koffie of thee.

Wie heeft de wijk gemaakt?
Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk is de bedenker van de Stevenshof. Hij gaat ons al wandelend vertellen over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Wat was er voor de Stevenshof?
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij gaat ons vertellen wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Wat groeit er in de wijk?
Bioloog Aad de Vette kan alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem gaan we vogels spotten en planten kijken.
Wie staat er op het bordje?
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgen een verhalende wandeling langs verschillende dames op de naambordjes in de Stevenshof.

Andere activiteiten:
01-6 19.30-21:00 Meedenk-avond
13:00-15:00 presentatie routekaart met lunch en wandeling
De activiteiten vinden plaats in Het Huis van De Buurt
Meedenk-avond:
Heeft u wandeltips in de Stevenshof? Of vindt u het leuk om ons te helpen met het bedenken van de handigste route? Kom dan 1 juni naar onze meedenk-avond voor de Wandel de Wijkwandelkaart en doe mee!
Presentatie routekaart lunch en wandeling:
30 Juni is het dan zover: De kaart is af! Dat vieren we met een lunch, waarna u samen met ons de wandeling kan maken. Uiteraard krijgt u daarna de routekaart mee naar huis!

Aanvullende informatie:

Wist u dat er op maandagavond en woensdagochtend ook wordt gewandeld door bewoners? En dat u op zondagochtend 21 mei in alle vroegte mee kan vogels spotten? Kijk voor meer informatie op het prikbord in het Huis van de Buurt.

Adres Het Huis van de Buurt:
Trix Terwindtstraat 4
2331 GW Leiden
Aanmelden via Wandeldewijk@gmail.com
Meer info via www.peenenui.nl
Alle activiteiten zijn gratis!

 

Wandel de Wijk in Stevenshof

Een van de eerste wandelingen

 

‘Sterren in Beeld’ door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

 

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

sterren in beeld:

de actieve wijkbewoner uitgelicht

Op 7 Maart komen alle bewonerscommissies bij elkaar in de Sterrenwacht. Een sterrenwacht vól bewoners die vrijwillig een bijdrage leveren aan het leefbaar maken en houden van hun buurt en stad. Deze bewoners zijn onmisbaar voor de gemeente Leiden.

Een goede reden om deze bewoner eens wat beter te leren kennen! Daarom zet Peen en Ui als start van de avond de bewoner centraal. In plaats van hun een verhaal te vertellen, vragen wij het verhaal van de bewoner. Wat drijft hen? Wat willen zij bereiken? Wat vinden ze belangrijk?

Het bevragen van het publiek doet Peen en Ui op haar eigen onmiskenbare wijze: nieuwsgierig, enthousiast en prikkelend. Peen en Ui neemt de bewoner serieus, maar houdt ruimte voor luchtigheid.

De kern van de verhalen en antwoorden schrijven we op sterren. Deze sterren worden op een hemel geplakt, een groot leeg canvas van zwarte stof. We kijken of er verschillende sterrenbeelden ontstaan. Waar komen verhalen en drijfveren overeen met elkaar? Aan het eind van deze 20 minuten hebben we een sterrenhemel vol beelden die kenmerkend zijn voor de bewoners van de bewonerscommissie. Een bijzonder document dat wij graag aanbieden aan de wethouder en ambtenaren.

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 / Danny Molenaar: 0650686104

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Burgeratelier
Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui pitch Leidse Link

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Start Leiden in Stijl

Betreft:

de Prijsvraag aantrekkelijk Stationsplein Leiden

Aan:

gemeente Leiden, programma Binnenstad t.a.v. Mw. M. Nauta
Stationsplein 107 te Leiden
Van:

stichting Peen en Ui Rijnsburgersingel 60
2311 XX te Leiden
KvK : 28116617
Contact: info@peenenui.nl of Jennefer Verbeek: 06 12231343 Danny Molenaar: 06 50686104

YES!! PRIJSVRAAG AANTREKKELIJK STATIONSPLEIN LEIDEN!

Wat een waanzinnige kans om een grote en belangrijke groep bezoekers van Leiden uit te nodigen in deze prachtige stad! Stad van ontdekkingen!

Voor u ligt het plan van stichting Peen en Ui.
Peen en Ui is alweer 10 jaar dé startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo combineert zij (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en cultuurontmoetingen.

Jennefer Verbeek van Peen en Ui:

“Als forens beweeg ik me al 10 jaar via het Stationsplein de stad Leiden in. Altijd valt me dan weer op hoe jammer ik het vind dat deze grote ruimte zo weinig Leids is. Na een kwartiertje de stad in lopen, zie je pas de Leidse omgeving en dompel je je onder in de prachtige historische stad die Leiden is. Kom je van de achterkant van het station binnen, of rij je met de auto langs het spoor, dan heeft Leiden met het Achmeagebouw, het nieuwe ROC en het LUMC het elan van een wereldstad. Leiden verdient een overgangsgebied dat deze schijnbaar tegengestelde beelden overbrugt”

Deze stad van ontdekkingen vraagt om een entree die de bezoeker prikkelt om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Maar dan moet er op dit plein wel wat te ontdekken zijn voor de bezoeker.
Peen en Ui biedt hier met dit plan een tijdelijke verrassende beleving voor. En zoals altijd met de projecten van Peen en Ui, natuurlijk met de talenten die in Leiden al aanwezig zijn.

Start Leiden in Stijl

2

TUSSEN HISTORIE EN VERNIEUWING

In 2017 dient een prachtig verbindingsmiddel zich aan: het jaar van De Stijl! Een eerbetoon aan een belangrijke kunststroming in het begin van de vorige eeuw. Een stroming die, met het werk van de meest verbindende inwoner Theo van Doesburg, in Leiden zijn oorsprong vond.

Peen en Ui grijpt deze prijsvraag aan om dit stadsthema ook na 2017 te verduurzamen.
De Stijl is een historische beweging, die 100 jaar geleden het begin inleidde van een volledig nieuwe kijk op kunst, ontwerp en het vormgeven van de publieke en private ruimte.
Niet alleen de vernieuwde kunst van Theo van Doesburg heeft ons geïnspireerd, ook Theo van Doesburg als inspirator was belangrijk voor ons. Deze belangrijke beweging in de kunst werd niet alleen ontwikkeld als vormtaal, maar kwam voort uit een verlangen naar een universele beeldtaal die door iedereen -ongeacht achtergrond, taal of cultuur- te begrijpen viel. Het ging de leden van De Stijl om verbroedering. Die behoefte aan verbinding, zonder iemand buiten te sluiten is een noodzaak van deze tijd en een belangrijke pijler van Peen en Ui en dus van dit plan.
In dit plan biedt Peen en Ui Leidse makers op het gebied van kennis, kunst en cultuur een plek hun aanbod te delen met elke bezoeker van deze stad.

BELEVING DOOR EEN FYSIEKE EN GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE

Start Leiden in Stijl is grofweg te verdelen in twee onderdelen: de fysieke en de geprogrammeerde interventie. Het combineren van deze twee interventies zijn gekozen om continu een beleving te garanderen.
De fysieke interventie is een grote opvallende installatie die direct de aandacht trekt en het een feest maakt om je van het ene naar het andere deel van Leiden te bewegen. De geprogrammeerde interventie verleidt de bezoeker om regelmatig stil te staan of zelfs een langere periode op het Stationsplein te verblijven.

Beide onderdelen worden hierna verder toegelicht.

3

DE FYSIEK INTERVENTIE:

naar Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg

Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg is de inspiratie voor de fysieke interventie van Start Leiden in Stijl. De bezoekers worden geconfronteerd met een fleurige omgeving van vlakken in de bekende kleuren van De Stijl. Zij bevinden zich als het ware in het schilderij van Van Doesburg. De vlakken geven ook de verschillende verkeersstromen aan. Zo wordt deze bijzonder kleurige omgeving er ook een van rust. Want waar je nu weleens ondersteboven wordt gefietst omdat je je per ongeluk op het fietspad begeeft, geeft de kleur aan waar men wandelt, fietst of per bus of auto vervoerd wordt.

4

Op het plein bevinden zich twee L-vormige tijdelijke objecten. Eén L-vorm is een bank/ tribune, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, treffen voor een afspraak of genieten van deze kleurige plek.

De andere L-vorm is een transparant paviljoen. Deze glazen kas zal dienst doen als “het huis van ontdekkingen”. Bevolkt door een wisselend aanbod van culturele organisaties en makers valt hier te ontdekken wat er in Leiden te beleven is.

De twee L-vormen staan tegenover elkaar, waardoor er een binnenruimte ontstaat, een openluchtpodium/ een openbare collegezaal waar mooie activiteiten kunnen worden georganiseerd op het gebied van kennis en cultuur.
De twee L-vormen staan symbool voor de Leidse Link. Met de Leidse Link verzekert Peen en Ui dat haar aanbod altijd een Leidse Link heeft, waarmee Leids potentieel zoals makers, culturele organisaties en culturele ondernemers in deze stad een kans wordt geboden mee te doen of zich te ontwikkelen.

5

DE GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE:

De Leidse Link
De Leidse Link is het programmaonderdeel van Start Leiden in Stijl. Zoals Theo van Doesburg met zijn tijdschrift een inspirator was voor vele kunstenaars en vormgevers, zo wil Peen en Ui de Leidse makers en culturele organisaties een plek geven in De Leidse Link. Zo wordt de Leidse cultuur gemaakt en direct zichtbaar gemaakt voor het Leidse publiek.
Peen en Ui maakt in 2017-2018 van het stationsplein een plek waar je ziet en beleeft wat er in Leiden te doen is, maar dat niet alleen: het is een plek waar het nieuwe culturele aanbod van Leiden ook daadwerkelijk wordt gecreëerd!
Met de (meerjarige) projecten zoals bijvoorbeeld OPEN|Makers aan de Markt (Aalmarkt) en het creatief warenhuis EVEN OPEN (voorheen De Slegte aan de Breestraat) heeft Peen en Ui veel expertise vergaard om de Leidse Link professioneel te realiseren.

Wat vindt de bezoeker in en om de Leidse Link?

Peen en Ui vestigt haar basis in De Leidse Link. Hier biedt zij makers de kans om te experimenteren en hun werkproces voor het publiek uit te werken. De andere delers in het pand krijgen ook de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren. En in dit glazen paviljoen is dat altijd in het zicht. Zo krijgt het publiek voorproefjes van wat er vanuit Leiden wordt georganiseerd.
Een klein deel van de Leidse Link doet dienst als zichtbare werkplek waar kleine cultuurorganisaties zich tijdelijke vestigen om hun verschillende Leidse evenementen en festivals te organiseren en presenteren.
Het publiek kan bij hen terecht met vragen over hun programma’s en activiteiten en kaartjes kopen.
Een belangrijke deel wordt gereserveerd voor presentaties van de culturele organisaties van Leiden. De musea, de Leidse podia, maar ook de gemeente of andere evenementenaanbieders krijgen de kans een korte periode op een bijzondere wijze hun aanbod in het zonnetje te zetten.
Zo ontdekt de bezoeker waar hij in Leiden naar toe kan voor een bijzondere beleving. De Leidse Link is vooral OPEN. Van alle kanten kan men naar binnen gluren en het creatieve proces zien groeien. En het Leidse publiek kan binnenlopen voor informatie en is welkom bij brainstorms, presentaties, publieke gesprekken, expo’s en expi’s (experimenten) die er regelmatig worden georganiseerd.

Hoe werkt deze broedplaats in de stad voor de Leidse gebruikers?

Naast het eindproduct zoals het kunstwerk, het festival en de voorstelling, staat in De Leidse Link het ontwikkelen centraal. Het is een verzamelplaats van kleine organisatieteams van de verschillende festivals tot makers die nieuw werk maken. In De Leidse Link kunnen gebruikers niet alleen kennis en ideeën delen, maar ook praktische zaken zoals gereedschap en kantoorartikelen.

Door het pand te delen, is het mogelijk om het zo veel mogelijk open te stellen voor publiek. Een brede bezetting wordt zo mogelijk gemaakt waardoor ruime openingstijden gegarandeerd kunnen worden. Door het pand te delen, kunnen makers en kleine organisaties direct met elkaar in contact komen, kennis delen, elkaar inspireren en versterken. Juist door deze diversiteit aan culturele gebruikers ontstaat een programma van nieuwe initiatieven die het creatieve klimaat in Leiden extra stimuleert.

Een succesvolle formule die in onze projecten OPEN|Makers aan de Markt en Even Open bewezen is.

6

Cultureel ondernemerschap gestimuleerd door een broedplaats als De Leidse Link

Tussen het hebben van een mooi idee of product en het starten van een onderneming met een gedegen ondernemersplan zijn voor jonge culturele ondernemers nog veel stappen te zetten.
Zo moet je product worden getest en moet je onderzoeken wie je klant zou kunnen zijn. En past het ondernemerschap wel bij jou? Een spannende fase met veel risico.
Om je zoveel mogelijk op je aanbod en de ontwikkeling ervan te richten, word je liever zo weinig mogelijk afgeleid door grote verantwoordelijkheden als een hoge huur of een lang huurcontract.

Door culturele ondernemers een periode voor een lage prijs te huisvesten en de kans te geven om hun aanbod goed uit te werken, samen met andere ontwikkelaars, wordt de kans op mislukken een stuk kleiner.
Door deze kans aan meerdere culturele ontwikkelaars tegelijk te geven, ontwikkel je een levendige ruimte die al in de onderzoeksfase interessant is voor publiek. Met het groeien van de ondernemer groeit het publiek mee.

Zoals Peen en Ui al eerder deed in andere projecten kan zij deze tussenstap faciliteren en draagt zij bij aan een nieuwe, kwalitatief goede Leidse culturele sector.

Deze manier van werken is op verschillende plaatsen in Nederland al nuttig gebleken. Enkele voorbeelden:

Het Schieblock in Rotterdam, waar een grote lege plek vlak bij het centrum van Rotterdam is veranderd in één van de levendigste plekken van de stad. Bètahuis in Heerlen: Een complex dat is ingevuld met creatieve bedrijven en co- workers die met elkaar ontwikkelaars van de plek werden.

Wongema in Hornhuizen: een oud dorpshuis dat een tijdelijke werkplek voor kunst- en ontwerponderwijs werd en de plek weer toegankelijk heeft gemaakt voor de buurt.
Binck36 in Den Haag: Een verschrikkelijk groot leeg kantoorgebouw vlakbij het centrum van Den Haag is nu een plek voor vele creatieve bedrijfjes en is zo succesvol gebleken dat eigenaar Vestia het gebouw marktconform heeft kunnen verkopen aan marktpartijen met behoud van huurders.

• •

7

WAT WILLEN INITIATIEFNEMER PEEN EN UI EN DE GEBRUIKERS VAN DE LEIDSE LINK EN OMGEVING?

Peen en Ui beschikt niet alleen over een groot lokaal netwerk, maar heeft duidelijke drijfveren:

De omgeving betekenisvol in richten.
Een kwaliteitsimpuls geven aan de stad.
Laten zien dat er een andere manier van ontwikkelen mogelijk is.

Waarom werken gebruikers graag in zo’n broedplaats:

Betekenis geven aan de omgeving.
De mogelijkheid van ontmoeten in een gemeenschappelijk ruimte. Meedoen met het initiatief nemen.
Mogelijkheid tot co-creatie.

Doordat gebruikers direct betrokken worden, werken zij mee aan de service voor het publiek, de ondersteuning bij expo’s en de inrichting en programmering van De Leidse Link.

AANVERWANTE PROJECTEN DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN:

Peen en Ui heeft nu al verschillende projecten lopen die het succesvol verlopen van Start Leiden in Stijl verzekert.

Met het project Nieuwe Makers ondersteund door de gemeente Leiden vervult Peen en Ui de rol van pleitbezorger en ondersteuner van de nieuwe Leidse makers (kunstenaars, theatermakers, performers, enz.). Peen en Ui zal in de loop van het jaar verschillende ontmoetingen en expo’s organiseren met deze nieuwe makers. Als Start Leiden in Stijl mogelijk gemaakt wordt zal Peen en Ui deze activiteiten in De Leidse Link plaats laten hebben.

Peen en Ui organiseert al vele jaren verschillende kunstactiviteiten samen met bewoners van Leiden in verschillende wijken in de stad. Samen met deze bewoners gaat Peen en Ui een conferentie ontwikkelen. De Leidse Link kan hier het zenuwcentrum van worden.

Peen en Ui ontwikkelde het Vet Groot Mobile, een mobile van wel 20 meter hoog, gemaakt samen met de bewoners van Leiden. Het Vet Groot Mobile beleeft zijn première op 1 juni, tijdens het jaar van de Stijl. Dit mobile kan het startpunt zijn voor Start Leiden in Stijl.

• • •

• • • •

8

NETWERKEN VAN PEEN EN UI DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN

Door de verschillende projecten van Peen en Ui in de afgelopen jaren heeft Peen en Ui een aanzienlijk netwerk opgebouwd waar zij voor Start Leiden in Stijl goed gebruik van kan maken.

Door het project OPEN|Makers aan de Markt heeft Peen en Ui de afgelopen jaren een netwerk op kunnen bouwen van ruim 200 makers, die werken vanuit Leiden. De meesten van deze makers hebben een werkplek gedeeld met Peen en Ui en/of samengewerkt in projecten van Peen en Ui. Hierdoor is Peen en Ui in staat een passend en vernieuwend programma te organiseren samen met de makers die het beste passen bij de vraag of actualiteit.

Peen en Ui heeft door haar verschillende projecten met onder andere de volgende culturele organisaties gewerkt: Rijksmuseum van Oudheden, Stichting Nacht van Kunst en Kennis, Studium Generale, Lakenhal, Wijken voor Kunst, Cultuurfonds Leiden, Stichting de Leidse Stijl, Lakcursussen, Hooglandse Kerk, Rijnlands Architectuur Platform, Stadspodia Leiden, Haagweg 4. We hebben nog niet alle organisaties gepeild, maar o.a. de Hortus Botanicus Leiden, Libertango, Leids International Film Festival, Ondernemersverening Bioscience Park hebben aangegeven geïnteresseerd zijn om mee te doen in De Leidse Link.

Peen en Ui heeft ook met andere stadspartners gewerkt. Partners die makkelijk aan te spreken zijn om samen een programma te ontwikkelen in De Leidse Link: Gemeente Leiden Griffie, Centrum Management Leiden, Libertas Leiden, Tuin van de Smid, Kringloopwinkel Het Warenhuis, Leiden is OPEN, Stichting Present Leiden, Gemeente Leiden, Gemeente Leiden Vastgoed, Gemeente Leiden Stadhuis, Gemeente Leiden projectbureau, Gemeente Leiden Wijkregie.

Ook met bewoners, bewonersorganisaties en woningbouwstichtingen werkt Peen en Ui regelmatig samen: Woningstichting Ons Doel, Bewonersvereniging Jacques Urlusplantsoen, woningbouwstichting Portaal, activiteitencommissie Zeeheldenbuurt, bewonersvereniging Cronestein, Bewoners Agaatlaan, De Smeltkroes van Stevenshof.

SAMENVATTEND:

Met Start Leiden in Stijl maakt Peen en Ui de bezoekers van het Stationsplein nieuwsgierig naar wat men in Leiden zelf kan ontdekken. Niet volgens de bekende marketingwegen, maar met:
– eenfotogeniekeinterventie,dieooknogeensbijdraagtaandeverkeersveiligheid – DeLeidseLink:hetpaviljoenvanontdekkingen,waarineenavontuurlijke

stadsprogrammering wordt gemaakt, samen met de stadspartners van Peen en Ui. Zo draagt Peen en Ui ook bij aan de verduurzaming van de stadsthema’s van Leiden. Stichting Peen en Ui is alweer 10 jaar de startmotor voor opzienbarende culturele projecten. Dat doet zij voor, maar vooral met de stad Leiden.
Daarom Start Peen en Ui Leiden in Stijl!!

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u bellen met: Jennefer Verbeek: 06 12231343 of Danny Molenaar: 06 50686104 Mailen kan natuurlijk ook: info@peenenui.nl