Burgeratelier van Peen en Ui

Foto van memo's met aantekeningen van een workshop van Burgeratetelier van Peen en Ui

Op de memo’s staan aan- en opmerkingen bij het werkproces van een burgerinitiatief. Peen en Ui inventariseert met het Burgeratelier waar men tegenaan loopt bij het (financieel) realiseren van een burgerinitiatief.