De Regelmaat

Samen afspraken maken over een gezamenlijke ruimte

Op verschillende momenten wordt Peen en Ui gevraagd te helpen bij problemen die ontstaan bij het delen van een gezamenlijke ruimte. Zo vroeg Zayaz Wonen de hulp van Peen en Ui in, omdat er ruzie was ontstaan over De Comzay, een ontmoetingsruimte voor de bewoners van ouderencomplex de Compagnie. Iedereen had eigen regels en ideeën over de regels en het programma in de ontmoetingsruimte.

Aan de slag met afspraken maken

Ook in ontmoetingsruimte de Meelbox was behoefte om goede afspraken met elkaar te maken over hoe de gebruikers deze plek kunnen delen. Daar was de beheerder helaas overleden. Eigenaar woningcorporatie Ons Doel zocht een manier waarop de verschillende gebruikers onderling het beheer zouden kunnen delen

Peen en Ui organiseerde op beide plekken verschillende bijeenkomsten om goede afspraken te maken. Zij ontwikkelde verschillende middelen die helpen bij het maken van deze afspraken, zodat alle verschillende ideeën en zorgen van gebruikers aan bod kunnen komen en ook nieuwe gebruikers makkelijk aan kunnen haken.

Deze middelen, samen met een handleiding, zijn verzameld in De Regelmaat. Zo kunnen we in het vervolg nog veel meer bewoners helpen met het afspraken maken over gedeelde ruimtes!

Meer weten? Stuur ons een mailtje!

Hoe woont u in de Wattstraat?

Een verkenning om erachter te komen hoe het is om in het Seniorencomplex aan de Wattstraat met elkaar te wonen. 

Om dat goed te doen begint Peen en Ui graag bij het begin: namelijk met de vraag: Hoe is het om hier te wonen? Wat vind u fijn, wat vindt u lastig? Dat deed Peen en Ui door eerst bij de bewoners aan te bellen, om alle bewoners uit te nodigen voor een Binnentuin-ontmoeting in de tuin van het complex. Al bij het aanbellen ging Peen en Ui het gesprek aan. Tijdens de Binnentuin-ontmoeting nam Peen en Ui allerlei materiaal mee. Deze hielpen om de verschillende ideeën en gedachten van bewoners vorm te geven en vast te leggen. 

Gesprekje over wensen in de tuin

Binnenkort gaan we verder in de Wattstraat. Samen met de bewoners maken we een ontwerp voor de binnentuin, met plekjes om rustig te zitten en mooie bloemen die niet teveel aandacht nodig hebben. Want tuinieren lukt de bewoners niet altijd meer. We maken een mooie kast voor weggeefdingen, want die zetten de bewoners eerder op het bankje in de gang. Zo kunnen bewoners dingen delen, en het bankje gebruiken om op de taxi te wachten.

Gezellig in de tuin

Wat voor Buur ben Jij Moerwijk

Zou het niet mooi zijn als we iets kunnen ontwerpen wat buren de mogelijkheid geeft hun eigen omgangsrituelen te maken? Één of meerdere hulpmiddelen die helpen het burencontact weer soepel te laten verlopen. Met dit streven gingen we in Leiden al eens aan de slag, in de vorm van ons ontwerpend onderzoek Wat voor Buur ben Jij.

Ook in Moerwijk had woningcorportie Staedion dit streven. Het is een wijk met een andere samenstelling dan langs de Kanaalweg in Leiden. De buurt is diverser en er gebeuren veel dingen die bewoners de gelegenheid geven samen in de buurt aan de slag te zijn.

welk plaatje past bij de buurt?

Super interessant om te kijken hoe we ons ontwerpend onderzoek zo konden inrichten, dat we zoveel mogelijk gebruik konden maken van deze eigenschappen van de buurt.

Daarom zijn we in opdracht van Staedion aan de slag gegaan met de vraag:

Hoe kunnen we het Wat voor Buur ben Jij onderzoek doen met behulp van vrijwilligers in Moerwijk?

Samen met de vrijwilligers van Bij Betje en de medewerkers van de Participatiekeuken hebben we de bewoners gesproken; door aan te bellen, een kerstlunch te organiseren, aan te sluiten bij de aanschuiftafels, en door gezellige ontmoetingen in de buurt.

Dit leidde tot verschillende conclusies en adviezen, waar Staedion en de bewoners samen weer mee aan de slag konden.

Meer hierover weten? Stuur ons gerust een mailtje!

Wat voor Buur ben Jij?

Een ontwerpend onderzoek in een Leids buurtje van woningcorporatie Ons Doel.

Zou het niet mooi zijn als we iets kunnen ontwerpen wat buren de mogelijkheid geeft hun eigen omgangsrituelen te maken? Één of meerdere hulpmiddelen die helpen het burencontact weer soepel te laten verlopen. 

Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan in ons ontwerpend onderzoek “Wat voor Buur ben jij?” Deze vraag deelden we met onze partner Woningcorporatie Ons Doel. Hun buurtje tussen de Kanaalweg, Franchimontlaan, Beijerincklaan en Lorentzkade was ons werkgebied. 

Wat voor Buur ben Jij?

Bij Ontwerpend Onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methoden uit de ontwerpwereld. Creatieve manieren van bevragen waarbij de gebruiker centraal staat. Bewoners waren hiervoor onze belangrijkste partners. Zij konden ons het beste vertellen hoe ze graag een fijne buur zouden kunnen zijn. Omdat we in deze buurt ook te maken hebben met bewoners die wat hulp nodig hebben, hebben we partners betrokken die op verschillende manieren zorg verlenen aan bewoners. Zij zouden ons goed kunnen vertellen hoe we deze bewoners kunnen benaderen. GGZ Rivierduinen, Lumen, De Binnenvest, en de Haardstee sloten bij ons aan. Hoe dit onderzoek is verlopen en welke hulpmiddelen we hebben ontworpen leest u in dit verslag. 

De eerste vraag die we wilden weten is ‘Wat is er allemaal aan de hand?’ wat betreft ons onderwerp. Daarom richtten we ons op acties die zouden helpen om op zoveel mogelijk manieren zoveel mogelijk verschillende ervaringen te verzamelen. Daarvoor gingen we op zoek naar een manier om het makkelijk, maar vooral leuk te maken voor bewoners om over het onderwerp na te denken, hen te inspireren en die gedachten met ons te delen. 

Buur weekpakketje

Hierdoor ontstond het idee om een weekpakketje te maken, waarin we bewoners elke dag een invullijst, een vraag en een kleine creatieve opdracht lieten invullen. Een concept van het weekpakket legden we voor aan de monitorgroep: de groep waarin alle partners aanwezig waren om hun feedback te geven. Zo konden we het pakket bijschaven, door de teksten in te korten en korte uitlegfilmpjes te maken voor elke dag.Toen konden we naar de bewoners toe. Ons Doel stuurde eerst een brief om bewoners te vragen mee te doen. 

Aan de deur met het pakketje

Vervolgens belden we bij zo veel mogelijk bewoners aan om te vragen of ze mee wilden doen. We kenden ook een paar bewoners uit eerdere projecten in deze buurt. Die vroegen we ook mee te doen. Na 10 dagen (zodat bewoners ook een dagje konden overslaan) haalden we de pakketjes weer op en hebben we alle informatie per daglijst, vraag en opdracht gerubriceerd. Al die informatie hebben we door turven, tellen en bespreken op een rijtje gezet. Daar konden we al flink wat conclusies uit trekken. Over een aantal thema’s die bij de mensen aan bod kwamen wilden we meer weten. Daarom organiseerden we een bewoners-ontmoeting.

Klaar voor de bewonersontmoeting

In deze bewonersontmoeting legden we vragen rond deze thema’s voor. Daarbij vonden we het belangrijk dat het vooral leuk was om in gesprek te gaan met elkaar. Niet stil zitten aan een vergadertafel, maar rondlopen en langs tafels met ludieke manieren van bevragen. Met de informatie uit de weekpakketjes en de bewonersavond kwamen we op de volgende conclusies en ideeën:

Trots op de wijk

1: Veel bewoners noemden dezelfde goede eigenschappen van de wijk: Het groen en de rust. Zelfs als ze niet specifiek hadden gekozen voor een groene, rustige wijk, droeg het toch bij aan het woongenot. Daarom willen we daar graag de nadruk op leggen. Bijvoorbeeld door kleine acties in de buurt vanuit de woningcorporatie te laten aansluiten bij deze positieve buurteigenschappen. Of door een soundscape met geluiden te maken van rust en groen, en die te plaatsen op woningnet, als er een woning in de buurt vrijkomt. Ook voor andere wijken zou het een idee zijn om met de buurt de typische positieve kenmerken te verzamelen en daar acties rond te organiseren. Zo kun je ook trots zijn op je buurt.

De buurtkaart

2: Hulp vragen in de buurt is niet altijd makkelijk. Misschien val je een buur lastig, of vraag je nèt iets wat niet bij je buur past. Daar hebben we een oplossing voor bedacht. We ontwikkelen een kaart die in het portiek wordt verspreid als er een nieuwe buur in het portiek komt wonen. Op die kaart kun je aangeven wie je bent en voor wat voor hulp je nieuwe buur bij je terecht zou kunnen. Zo laat je als buur weten dat je hulp mag vragen en wat je als buur wilt aanbieden. Ze kunnen de kaart in de bus doen, maar we vragen ook om de kaart ‘live’ aan te bieden. Zo heb je een goede reden om elkaar te ontmoeten. Dat helpt bij de thema’s positief burencontact, hulp vragen en aanspreken op overlast.

Praatplaatjes plakken

3: Gesprekjes voeren zijn belangrijk. Maar waar ga je het over hebben? Daar hebben we kleine acties op bedacht. Zo zouden we graag ‘praatplaatjes’ willen plaatsen in de buurt. Plaatjes met een korte vraag, of een grappige stelling. Deze plakken we op de gezamenlijke plekken, als naast de brievenbussen, of in de lift. Zo helpt het je een praatje te beginnen.

Een andere actie is, om voor een korte periode in de wijk, een ‘superbuur’ te laten rondlopen. Die begint met iedereen een praatje, en geeft zo het goede voorbeeld. 

Een podcast

4: Een ander idee is gericht op het beter begrijpen van buren die echt anders zijn dan jij, omdat ze bijvoorbeeld psychische problemen hebben of gevlucht zijn, of omdat ze van een andere generatie zijn. We zouden daarvoor een podcast serie willen maken waarbij verschillende soorten buren voorkomen. Daarbij kunnen ook onze zorgpartners ons goed helpen.

tuinieren in de buurt

5: We hebben gezien dat het best lastig is voor een groep bewoners om de verantwoordelijkheid te nemen voor een buurtontmoeting. Ze vinden het best veel werk en zijn teleurgesteld als niet alle buren die ze uitnodigen komen. Toch kan een ontmoeting helpen bij burencontact. Daarom stellen we voor om de planning waarin acties staan die de corporatie toch doet: Grote schoonmaak – onderhoud van tuinen en portieken, controle verwarmingen – aan te grijpen voor een gezamenlijke actie met buren. Ze kunnen mee helpen en beslissen over groen, ze kunnen een steentje bijdragen met een grote schoonmaak, en zo’n gezamenlijke actie kan worden afgesloten met een gezamenlijke kop koffie. Zo leer je weer wat bewoners kennen.

6: Er zijn 3 belangrijke overlastveroorzakers: Herrie laat op de avond en in de nacht, overlast waarbij je het gevoel hebt dat het nooit stopt, en overlast waar je over hebt willen praten, maar er werd niet naar je geluisterd. Deze top 3 zouden we graag uitgebreid willen communiceren. In het blad van Ons Doel, maar wellicht ook op andere plekken en manieren. Zo wordt er herinnerd aan hoe je met elkaar rekening kunt houden.

Deze oplossingen zijn binnen dit project uitgewerkt

De buurtkaarten zijn er!

Deze Buurkaarten zijn verspreid in de buurt. We vragen de buren die de kaart ontvangen nog om feedback. De eerste reacties zijn in ieder geval enthousiast!

Praatplaatjes plakken

De plakpraatjes plakten we “stiekem’ al op in de buurt. Sommige bewoners zagen het meteen. De eerste gesprekjes konden gelijk beginnen!

Uitje Buurt

Elkaar leren kennen bij Cazas Wonen

PU Cazas16juni

Elkaar leren kennen, op een gezellige manier.

Dat willen we graag bereiken op de bijeenkomst van 16 juni.
We beginnen bij wat de mensen op de bijeenkomst bindt. Zij wonen allemaal in een huis van Cazas Wonen, en ze willen allemaal iets betekenen voor de buurt.

Want wat kunnen zij delen over de buurt? Wat is de beste plek? Hoe zouden zij de buurt omschrijven? Waarom wonen ze er graag? Zo worden alle aanwezigen onze reisleider, op tour door het bezit van Cazas wonen. En zo leren zij gelijk meer over de buurten van hun medebewoners! Deze reis is het eerste deel van het programma van Peen en Ui.

Tijdens het eten geven we de aanwezigen de gelegenheid om elkaar op een informele manier te leren kennen. Daarvoor krijgen ze verschillende stellingen en vragen om over in gesprek te gaan.

Voor het toetje neemt Peen en Ui nog een keer de vloer om erachter te komen of we de kennismaking aan de tafels kunnen uitbreiden naar de andere tafels.

Zo werkt Peen en Ui deze avond aan het maken van contact, en vooral aan een hele gezellige avond!

Ontwerpend onderzoek Wanderen

Peen en Ui gaat ontwerpen en onderzoeken met Wanderen! Beeldend kunstenaar Fleur van den Berg heeft Peen en Ui namelijk gevraagd voor een leuke opdracht! Fleur heeft voor de Merenwijk een app gemaakt. Met de Wanderen app gaan (Meren)wijkbewoners op ontdekkingsreis door hun eigen buurt. Zo zien zij via de app hun omgeving bijvoorbeeld door de ogen van een roodborstje. Fantasie prikkelend en je kijkt eens heel anders naar je eigen buurt! Danny en Jennefer van Peen en Ui gaan in het verlengde van deze wijk-app voor Fleur een ontwerpend onderzoek doen: hoe kunnen bewoners in de binnenstad, zèlf, hun bijzondere verhaal delen, via de Wanderen app?

Lunch bij Nico

Terug in het Nico van der Horstpark!

Na een eenzame coronaperiode vonden Leidse woningcorporaties de Sleutels en Ons Doel het tijd voor een bewonersontmoeting in het Nico van der Horstpark. De Sleutels en Ons Doel vroegen Peen en Ui om in juli een bewonerslunch te organiseren, de Lunch bij Nico. Voor de social designers van Peen en Ui een uitgelezen mogelijkheid om te kijken hoe het nú met de bewoners gaat, na het sociaal helpen opbouwen van dit wijkje bij de aanbouw ervan (zie Bij Nico). Peen en Ui vroeg de parkbewoners iets te eten mee te brengen en nam gelijk de gelegenheid te baat om ideeën in te zamelen voor de toekomst.


Daarnaast speelden de Nicobewoners samen spellen als stokken vangen, haaks sjoelen en Reuze Jenga èn waren er luie ligstoelen (het was tenslotte zondag!). Bovendien haalde Peen en Ui bij de bewoners ideeën op over gewenste activiteiten in en om het gezamenlijke tuinhuis, voor de toekomst. Peen en Ui gaat ervoor zorgen dat de bewoners hier snel mee aan de slag kunnen!

Plant je Plantje Dag

Op uitnodiging van woningcorporatie Ons Doel organiseerde Peen en Ui eind juni de Plant je Plantje Dag. Samen met bewoners van de Beijerincklaan en omgeving èn medewerkers van Ons Doel werd openbaar groen nòg groener gemaakt!

Hoek Beijerinck-/Franchimontlaan Foto: Julia van Adrichem

De social designers van Peen en Ui maakten er een mooie dag van: de Plant je Plantje Dag begon natuurlijk met een bakkie koffie waarna, onder feestelijke live muziek van Heer Dinges en de Vioolhommel , de buurtbewoners de handen uit de mouwen staken. Véél nieuwe planten en tuingerei waren aanwezig, daar had hovenier Barry (met assistenten!) heel goed voor gezorgd. En niet alleen de groenstroken voor en achter de flats, ook de boomspiegels werden opgefleurd.

Foto Julia van Adrichem
Foto Julia van Adrichem
Foto Julia van Adrichem

Peen en Ui organiseerde in opdracht van Ons Doel in het najaar van 2019 de Herfstontmoetingen. Uit deze buurtontmoetingen kwam de wens van bewoners naar voren voor meer bloemen en planten in de wijk. Als vervolg hierop organiseerde Peen en Ui in opdracht van Ons Doel samen met de Social Pickers van de Beijerincklaan de Bollenactie in het najaar van 2020 en dit jaar juni de Plant je Plantje Dag.

Het gezamenlijke doel van Peen en Ui, Ons Doel en de Social Pickers van deze buurt is om op een leuke, praktische manier het contact tussen buurtbewoners te bevorderen. Daar wordt de wijk mooier van!

Plantenkoerier Foto Julia van Adrichem

Op naar de StemBuZz!

Met het project Doorleren voor BuZz, probeert Peen en Ui voor een groep Leidenaren de Nederlandse maatschappij wat inzichtelijker te maken. In aanloop naar de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart ontwikkelt Peen en Ui de campagne Op naar de StemBuZz. Als onderdeel daarvan interviewt Peen en Ui o.a. Hester den Oudsten (stembureauvrijwilligster) en journalist Mark Kranenburg om een helder beeld te krijgen van hoe de Tweede Kamerverkiezingen precies in elkaar steken. Extra interessant dit keer, omdat er vanwege de virusmaatregelen veel online zal plaatsvinden.

Hierbij de link naar de website van de Tweede Kamer met informatie over de verkiezingen en hun FB account

Foto: Tweede Kamer

Peen en Ui en Social Pickers

Bollenactie Beijerincklaan

Najaar 2019 organiseerde Peen en Ui voor Ons Doel al Herfstontmoetingen in de Professoren-Burgemeesterswijk. Eén van de wensen van de Social Pickers, een groepje actieve bewoners in de wijk, was het opfleuren van de wijk met meer bloeiende planten. De Social Pickers, woningcorporatie Ons Doel en stichting Peen en Ui sloegen de handen ineen en organiseerden een aantal fleurige acties en activiteiten voor en met bewoners.

Peen en Ui, bollen poten en Covid 19

Maarrrr, ook hier gooide Covid-19 natuurlijk roet in het eten (gras?). Enkele bewoners wilden echter ondanks de virusmaatregelen al ìets doen, zodat Peen en Ui samen met Ons Doel besloot al 1000 bollen te poten met 15 à 20 bewoners per keer [dit was in november 2020, met andere geldende maatregelen].

De animo onder de buurtbewoners was zo groot dat Peen en Ui nog eens 1000 bollen bestelde – en die werden ook daadwerkelijk gepoot! Zo kunnen de Social Pickers en hun buurtbewoners in 2021 al genieten van de eerste bloeiende bollen.

Eerste krokussen van de Bollenactie gespot half februari 2021

Samen Vertragen

Aanleiding
Vorig jaar organiseerde Peen en Ui in opdracht van woningcorporatie Ons Doel Herfstontmoetingen en aanbelacties in de buurt Tuinstad Staalwijk: in de Pieter de la Courtstraat, Pioenstraat, Pioenhof, Leliestraat, Lindestraat en de Resedastraat. Hierbij stond de vraag “Hoe is het om in uw buurt te wonen?” centraal. Uit deze ontmoetingen kwam onder andere een behoefte om iets te doen aan overlast van auto’s die hard door de wijk rijden. Verder viel op dat de bewoners hun buurt als een eigen, samenhangend buurtje zien.

Deze beide uitkomsten hebben we in ons plan gecombineerd. Zo hebben we een mogelijkheid gecreëerd voor de bewoners om iets aan de overlast te doen én om voor henzelf en de rest van Leiden hun buurtje op de kaart te zetten als een plekje om trots op te zijn.

Wat gingen we doen?

Met Samen Vertragen maakte Peen en Ui een tijdelijk kunstproject met een trompe l’oeil van een drempel. Je ziet ‘m wel, maar hij is er niet (zie foto bovenaan deze pagina). In de hele buurt popten voor een korte periode vergelijkbare vormen op. In bomen of op muren, of op de stoep. In deze figuren stonden woorden die volgens de bewoners bij de buurt
horen.

Bijvoorbeeld omdat de woorden iets zeggen over het karakter van de buurt of omdat de woorden iets zeggen over de geschiedenis van de buurt. De plekken waar de vormen kwamen en de woorden die we hebben gekozen, zijn gevonden samen met bewoners tijdens een bewonersontmoeting nèt voor de gedeeltelijke lockdown (i.v.m. het Coronavirus).

Corona

Deze vormen hadden we graag samen met de buurtbewoners aangebracht en gepresenteerd. De strengere Coronamaatregelen gooiden helaas roet in het eten…. Peen en Ui liet zich niet uit het veld slaan en heeft ze zelf aangebracht, zodat de bewoners, ook in de Coronatijd, tòch een kleine verrassing in de buurt konden ervaren!

Herfstontmoetingen met Peen en Ui

Herfstontmoetingen met Peen en Ui en Ons Doel in Tuinstad Staalwijk

Voor woningcorporatie Ons Doel hebben Danny, Jennefer en stagiaire Nanda van Peen en Ui in oktober 2019 drie Herfstontmoetingen georganiseerd. Peen en Ui belde persoonlijk aan en deed bij huurders van Ons Doel in Tuinstad Staalwijk en de Professorenwijk een uitnodiging in de brievenbus om op zondag 13, 20 en 27 oktober bij een kopje koffie (met een lekker koekje) eens uitgebreid over hun buurt te komen praten, op een plein in hun wijk.

Huurders Holland Rijnland HHR

Logo Huurders Holland Rijnland

Huurders Holland Rijnland (HHR) behartigt de belangen van de verschillende huurdersorganisaties in
de regio Holland Rijnland. Dat doet ze door plaats te nemen in de verschillende overleggen in de regio,
die worden georganiseerd door overkoepelende overlegorganen van gemeenten en
woningcorporaties in de regio. In die overleggen worden belangrijke beslissingen genomen over het
wonen en leven in het gebied. Grote besluiten zoals de verdeling van de sociale woningen over de
verschillende gemeenten, regels voor huurverhoging en het toelatingsbeleid van kwetsbare groepen in
de sociale huurwoningen. Het is daarom van belang dat ook de stem van de huurders wordt gehoord.
Daarnaast organiseert HHR kennisbijeenkomsten over thema’s die belangrijk zijn voor
huurdersorganisaties.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment heeft de HHR moeite met het bereiken van de leden van de
huurdersbelangenverenigingen. Er zijn maar 4 van de 17 verenigingen aangesloten en op de
verschillende mailings komt weinig reactie. Dat maakt het moeilijk voor de HHR om de belangen te
behartigen, omdat ze niet weten hoe er over zaken gedacht wordt. Bovendien denkt de HHR dat zij veel
kunnen betekenen voor de huurdersbelangenverenigingen vanwege de kennis en ervaring die zij
hebben.

Samengevat: De HHR wil erachter komen wat een goede manier is om met leden van
huurdersbelangenverenigingen in contact te komen en te blijven, zodat zij hen beter kunnen
vertegenwoordigen en ondersteunen bij het behartigen van de belangen van huurders.

23 september 2020 organiseerde de HHR weer een kennisbijeenkomst. Deze dag wilde de HHR graag
aangrijpen om een extra inzet te plegen om zo meer leden van huurdersbelangenverenigingen te
bereiken. Ze hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Peen en Ui.

Wat gaat Peen en Ui doen?

Aanvankelijk werd Peen en Ui door de HHR gevraagd de bijeenkomst van 23 september leuker te maken zodat meer mensen zouden komen. Peen en Ui stelde een een grondiger aanpak voor. Peen en Ui richt zich nu op het vòòrtraject naar de bijeenkomst, namelijk het bekend maken van de bijeenkomst en het onderzoeken van de manier waarop de huurdersbelangenverenigingen het beste kunnen worden bereikt. Zo verwachten we een
beter resultaat te bereiken.

Studio-onderzoek voor Ons Doel door Peen en Ui

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

In de Coronatijd, die op werkgebied ook voor ons heel stilletjes was, kwam woningcorporatie Ons Doel onverwachts met een leuke opdracht voor Peen en Ui: of we een onderzoek wilden doen bij huurders van 1-persoonswoningen (studio’s), naar hoe het wonen fijner kan worden gemaakt. Waar liggen hun wensen/behoeften? Voor deze opdracht besloten Danny en Jennefer van Peen en Ui een heuse onderzoekstool te maken!

Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete
Studio-onderzoek voor Ons Doel enquete

Terug naar Nico

Het project Bij Nico in 2018/2019 in het volledig nieuw opgezette Nico van der Horstpark, was een van de eerste social designprojecten van Peen en Ui. Voor het studio-onderzoek in opdracht van Ons Doel benaderden Danny en Jennefer van Peen en Ui studiobewoners van dit parkje. Zij stelden de eerste vragen op een gezamenlijke appgroep om zo erachter te komen op welke gebieden de wensen en behoeftes van de bewoners lagen.

Onderzoekstool

Vervolgens ontwierpen Danny en Jennefer van Peen en Ui een eigen onderzoekstool: zij maakten een (papieren) enquete waarop de deelnemende studiobewoners hun eventuele wensen en behoeften qua leefomgeving duidelijk konden maken d.m.v. het plakken van plaatjes. Hiervoor werd gekozen omdat de bewoners van het park een multicultigezelschap vormen waarvan nog niet iedereen de Nederlandse taal machtig is. Met plaatjes c.q. foto’s werd in een oogopslag voor iedereen duidelijk wat er werd bedoeld.

Peen en Ui mailing
Enquete in de bus

De thema’s waarnaar de bewoners werden gevraagd waren o.a. het samen delen van dingen (b.v. gereedschap), de directe leefomgeving van de studio, het al dan niet ervaren van geluidsoverlast, het borgen van de privacy, het nut van een gemeenschappelijke ruimte of de behoefte aan een woonruimte waarin al b.v. een kast en een bed staan. De bewoners hadden ongeveer 10 dagen de tijd om de enquete in te vullen en terug te doen in een brievenbus speciaal voor dit onderzoek.

Napraten

Danny en Jennefer van Peen en Ui verwerkten de uitkomsten van de enquete en deelden ze met Ons Doel. Erg leuk was dat tot slot van het hele studio-onderzoek er via beeldbellen contact was tussen ge-enqueteerde studiobewoners, Ons Doel en Peen en Ui, ter evaluatie.

‘Uitzoomen’

Dank aan Ons Doel voor deze opdracht!

Stage Nanda van der Poel

Eind januari 2020 stopte bij Peen en Ui de stage van Nanda van der Poel, derdejaars studente sociologie UvA. Op het moment dat dit stuk wordt geschreven is het juni 2020, alweer 4 maanden later. Een mooi moment om met Nanda terug te blikken op haar stageperiode bij Peen en Ui. Begin juni heb ik haar aan de telefoon. Naast haar studie die ze momenteel vooral via internet volgt vanwege de Coronamaatregelen (“Saai die online colleges!”), is ze horecamedewerker voor 16 uur per week.
Na de middelbare school had ze aanvankelijk interesse in een studie psychologie maar ze ging uiteindelijk voor sociologie omdat dat minder bekend, dus uitdagender terrein voor haar was.
De – fictieve – flyer die ze, ter kennismaking, voor Peen en U ontwierp, maakte destijds al nieuwsgierig:

PU stage flyer

De betrokkenheid spat er vanaf, niet alleen voor de Nederlandse samenleving maar ook voor die in het buitenland (zo heeft ze op haar 15e al vrijwilligerswerk op een basisschool in Ghana gedaan). En het liefst werkt ze in kleinschalige projecten, met aandacht voor contact tussen mensen onderling: welkom bij Peen en Ui!

Het nut van haar studie sociologie blijkt dagelijks, vindt Nanda. In de huidige discussie in de media over racisme wereldwijd [opgelaaid na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd door toedoen van een witte politieman in Minneapolis, V.S., op 25 mei 2020] vallen vaak de namen van wetenschappers die Nanda vanuit haar studie al heel goed kent: Gloria Wekker, (Surinaams-Nederlands antropologe, o.a. bekend van haar spraakmakende boek White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race, 2016) , Jane Elliott, (Amerikaans anti-racisme activiste en onderwijzer, bekend van haar “Blue eyes-Brown eyes” experiment in 1968, een dag na de moord op Martin Luther King ) en prof. Kimberlé Crenshaw, Amerikaans rechtsgeleerde, burgerrechtenactiviste en advocate. Zij ontwikkelde eind jaren’80 het begrip ‘intersectionaliteit’.

Ook de huidige Coronatijd is interessant vanuit sociologisch oogpunt, zegt Nanda: Gaan de mensen luisteren naar de regels die hun door de overheid worden opgelegd, om het virus in te dammen? Welke handhaving van de virusmaatregelen accepteert men nog, wanneer het mooier weer wordt, het virus op zijn retour lijkt te zijn en iedereen zorgelozer wordt? Hoe serieus gaan mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus? Dit zijn allemaal vragen die door sociologen worden gesteld bij de beleidsvorming van het ‘nieuwe normaal’.

Nanda’s stagewerkzaamheden bij Peen en Ui

Nanda viel met haar neus in de boter bij Peen en Ui: ze kon in haar eerste stageweek in september 2019 meteen aan de slag bij de organisatie door Peen en Ui van ’25 jaar de Binnenvest’: de jubileumviering van deze stichting voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in de Leidse regio, met lunch en avondfeest. Peen en Ui zorgde op deze feestelijke dag ervoor dat de gasten (personeel, cliënten, genodigden van partnerorganisaties etc.) zo veel mogelijk met elkaar in contact kwamen.

foto van Peen en Ui stagiaire
Stagiaire Nanda van der Poel aan het werk aan Peen en Ui’s Hypermøbiel

Na deze vuurdoop werkte Nanda mee aan:
*Herfstontmoetingen in Tuinstad Staalwijk’. Tijdens koffiemomenten op 4 zondagen werd bij bewoners gepeild wat ze goed en slecht vinden aan het wonen in hun wijk.
*DOORLeren: een ‘bijspijkercursus Nederlandse maatschappij’ voor een bonte groep bezoekers van de BOP (Bewonersontmoetingsplek) van Libertas in Rijn en Vliet. Nanda verzorgde twee middagen, die over de man-vrouwverhouding in de Nederlandse maatschappij en die over hoe men in Nederland zijn/haar geldzaken, als sparen en budgetteren regelt.
*Het Burgeratelier: dit kennisplatform werd door Peen en Ui ontwikkeld op verzoek van instellingen als Fonds 1818, WOZfonds en de gemeente Leiden, met als uiteindelijk doel dat meer Leidenaren met een idee voor hun buurt, daadwerkelijk een aanvraag doen voor financiering van dit idee, bij bovengenoemde instellingen.

Evaluatie Samen aan de Stadmethode

Bij het Burgeratelier maakte Peen en Ui gebruik van de Samen aan de Stadmethode, een methodiek die Jennefer Verbeek (teamlid Peen en Ui, Jennig) tijdens haar master Crossover Creativity aan de HKU heeft ontwikkeld t.b.v. social designprojecten, vorig jaar. Nanda assisteerde tijdens de Burgeratelieravonden de deelnemers en heeft op grond van haar eigen ervaringen en die van de deelnemers de SadSmethode voor Peen en Ui geëvalueerd. Zij formuleerde de volgende onderzoeksvragen:

 • is de Samen aan de Stadmethode haalbaar?
 • is de Samen aan de Stadmethode duidelijk genoeg?
  en daaruit volgend:
 • kunnen woners zelf nieuwe ontmoetingsvormen creëren? (in het kader van de huidige overgang naar de participatiemaatschappij).

Pluspunten Samen aan de Stadmethode:

++ Gedeelde verantwoordelijkheid
++ Stappenplan
++ Kernopdrachten
++ Keuzevrijheid
++ Leert om te gaan met tegenslagen
++ Reëel en flexibel verwachtingsmanagement
++ Breed inzetbaar
++ Onderlinge uitwisseling van ervaringen, over elkaars project
++ De coaching van deelnemers door begeleiders (Jennefer Verbeek en Danny Molenaar)
++ Fijn hulpmiddel
++ Draagt bij aan alledaagse attentheid, vanwege laagdrempeligheid
++ De methode is erg geschikt voor initiatiefnemers die goed kunnen navigeren in de huidige maatschappij

Aandachtspunten:
— Te vrijblijvend karakter van de werkateliers: de latere instroom van deelnemers vertraagde de voortgang
— Wanneer mag men door naar de volgende stap/fase: bevindingen per stap zijn lastig meetbaar
— kennis van de doelgroep is absoluut noodzakelijk

Algemene conclusie:

+++ de Samen aan de Stadmethode is een goed handvat voor de participatiemaatschappij

Participatiemaatschappij

Nu, 4 maanden later, vindt Nanda het nog steeds leuk om met de Samen aan de Stadmethode te hebben gewerkt, bij Peen en Ui’s Burgeratelier, juist omdat het zo’n brede methodiek is (al vraagt ze zich tegelijkertijd af of de methodiek in bepaalde gevallen niet tè breed is?).
Mijn eigen vraag aan Nanda m.b.t. het Burgeratelier is of we de recente toename van projecten als deze kunnen zien als een uitvloeisel van de tegenwoordige participatiemaatschappij. Volgens haar is dit eerder historisch zo gegroeid, bijvoorbeeld door de industrialisatie in de 19e eeuw. Vòòr de industrialisatie woonden en werkten mensen op één plek; vanaf de industrialisatie raakte dat steeds meer gespreid, ook vanwege de verstedelijking. Mensen kwamen in de stad te wonen voor werk in de fabrieken. In de stad werd hun leefwereld groter dan zij gewend waren, maar ook eenzijdiger. Voorheen, op het platteland waar iedereen elkaar kende en naar elkaar omzag, was hun sociaal vangnet veel groter dan nu in de stad, waar mensen individualistischer leven. Hierdoor is er een georganiseerd sociaal vangnet (bijstand, sociale huur, buurthuizen) nodig om dit gebrek op te vullen. In dit verband wijst Nanda op de Duitse socioloog Tönnies, die onderscheid maakt tussen de persoonlijkere “Gemeinschaft” (gemeenschap, community) van het platteland en de anoniemere “Gesellschaft” (gezelschap, society) in de stedelijke cultuur.
Op mijn vraag of er ook nu nog wel vormen van “Gemeinschaft” te vinden zijn in de wereld antwoordt Nanda dat ze dan denkt aan de Amish gemeenschap in Pennsylvania in de VS, en misschien kleine plattelandsdorpen in het algemeen. In een stad als Leiden bijvoorbeeld ziet ze een organisatie als Libertas (nu Buzz) nu die rol pakken op bredere schaal, en Peen en Ui op kleine, lokale schaal.

Stage bij Peen en Ui: Missie geslaagd?

Nanda’s insteek was om de theorieën die ze tot dan toe tijdens haar studie had vergaard, te toetsen aan de praktijk. De directe manier van werken van Peen en Ui sprak haar aan: zelf contact zoeken in het veld met inwoners zoals d.m.v. aanbellen, iemand een handje helpen en samen koffie drinken, bijvoorbeeld. Nanda reageert enthousiast als ik vraag wat haar erg bij blijft van haar stage: Bij “Herfstontmoetingen” ervoer ik in de praktijk wat ik net ervòor tijdens colleges sociologie had gehad! Ik heb ècht de doelgroep leren kennen bij “DOORLeren en het schrijven van essays gaat nu veel beter. Steeds meer realiseer ik me: ik heb véél geleerd bij Peen en Ui!”

Herfstontmoetingen, aanbellen bij huurders Ons Doel

Peen en Ui was erg blij met de komst van Nanda. Ook voor ons was haar stage leerzaam: een blik van buitenaf geeft ons meer duidelijkheid waar we mee bezig zijn. Dat hebben we zo nu en dan hard nodig. Dank je wel Nanda!

DOORLeren met Peen en Ui

DOORLeren van Peen en Ui met wijkbewoners bij Molen de Valk
DOORLeren:
Hoe zit dat in Nederland?
Een gezellig programma door Peen en Ui voor project DOOR dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.


Achtergrond
Project DOOR, van iDoe en Libertas, probeert mensen die al lang in de bijstand zitten en maar weinig sociale contacten hebben te motiveren om stappen te maken en weer iets te maken van hun leven. Dat maken van stappen is voor hen enorm lastig, want veel van hen kampen met diverse problemen: gezondheidsproblemen, trauma’s, ze zijn de Nederlandse taal niet goed machtig, enz. Ook begrijpen ze maar bar weinig van de Nederlandse samenleving. Met dat laatste wilde Project DOOR aan de slag. Dan kom je al snel bij workshops en cursussen Intercultureel leren terecht, maar die zijn vaak gericht op professionals of hoger opgeleiden en die zijn best saai. Daarom vroeg Libertas stichting Peen en Ui om een programma te bedenken in het kader van het project DOOR, waardoor deze bewoners meer leren over de Nederlandse cultuur op een gezellige, laagdrempelige manier.
De thema’s die Project DOOR ophaalde bij de bewoners zijn: Nederlandse politiek en staatsinrichting, hoe gaat Nederland om met geld, hoe gaat Nederland om met water, hoe denken we in Nederland over man/vrouw verhoudingen, wat doet de politie, wat doen ambtenaren en hoe werkt het in Nederland met autoriteit en machtsverhoudingen?
In de ervaring van Peen en Ui met verschillende projecten met groepen bewoners van diverse achtergronden hebben wij gezien dat mensen het prettig vinden om op verschillende plekken op bezoek te gaan. Ook een ontmoeting met kenners in een informele setting werkt goed. Daarop bedacht Peen en Ui het programma DOORLeren. Een gezellig programma dat bewoners helpt de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.
Programma:
In dit programma biedt Peen en Ui vier uitstapjes aan (Uit), en bezoeken drie experts het Project DOOR in de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) Rijn en Vliet (Thuis).
Uit / GEMEENTERAAD EN POLITIEK
We gaan op bezoek bij de gemeenteraad. Daar krijgen we uitleg over hoe de gemeente werkt, hoe partijen werken en we maken een deel van de raadsvergadering mee.
Thuis / OMGAAN MET GELD
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe Nederlanders met geld omgaan, wat ze
daarin belangrijk vinden, zowel bij het sparen als bij het verdienen.
Uit / WATER
We gaan op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en bij waterzuivering controle laboratorium Aquon.
Thuis / MANNEN EN VROUWEN
Een Leidse Hoogleraar gaat in gesprek over hoe in Nederland de omgang is met mannen en vrouwen en de verschillen daartussen, aangevuld met Nederlanders die hun leven anders inrichten dan vroeger gangbaar was.
Uit / POLITIE EN AMBTENAREN
We gaan op bezoek bij het politiebureau en nemen een kijkje achter de loketten van de gemeente Leiden.
Thuis / AUTORITEIT & MACHTSVERHOUDINGEN

Een expert gaat in gesprek over hoe er in Nederland wordt omgegaan met autoriteit en macht.
Uit / DAAR BIJ DIE MOLEN
Op bezoek bij Molen de Valk.

de Binnenvest 25 jaar

Peen en Ui en 25 jaar de Binnenvest

25 JAAR BINNENVEST

Foto van Nina, Karlien, Danny en Jennefer die klaar staan met 2 karretjes vol lekkers om bij de Binnenvest te trakteren.
Peen en Ui’s Traktatiebrigade bij De Binnenvest

De Binnenvest – stichting voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in de regio – bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren werd Peen en Ui gevraagd een feest te organiseren. Maar wat willen medewerkers en cliënten eigenlijk vieren? Om die vraag te beantwoorden ging onze Traktatiebrigade bij de Binnenvest langs – om traktaties en virgin cocktails aan te bieden, en ondertussen de wensen te inventariseren.

Op 5 september 2019 was het feest! Medewerkers, cliënten en genodigden werden in de Nieuwe Energie ontvangen voor een actieve lunch (“Zoek je broodbeleg!”) met live muziek van contrabassiste Renée Stevense en straatband de Kiloknallers. ‘s Avonds was er een knalfeest elders in Leiden, compleet met ontvangst door het Peen en Ui- Marine-team en met complimentenlintjes, handmassages en Dutch tango. Een zeer geslaagde dag!

Netwerk Onderzoekende Bewoners

Europese subsidie voor Peen en Ui

Voorjaar 2019 heeft Peen en Ui een Europese subsidie toegekend gekregen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het project Netwerk Onderzoekende Bewoners.* Met dit Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui samen met bewoners allerlei data verzamelen over wat zij belangrijk vinden in de stad Leiden, en manieren ontwikkelen om die data te communiceren met de bewoners van de stad.

* Het gaat om een EU-subsidie in het programma Designscapes, onderdeel van Horizon 2020. Zie www.designscapes.eu.

Waarom wil Peen en Ui een Netwerk Onderzoekende Bewoners?

Allerlei partijen verzamelen gegevens over de stad. Die gegevens (data sets) worden gebruikt om de stad en haar bewoners te begrijpen, en zijn vaak een aanleiding voor bepaalde ingrepen of handelingen. Maar data kunnen verraderlijk zijn. Data sets kunnen een vertekend beeld geven, en individuele ervaringen terzijde schuiven. Ze kunnen op subtiele manieren bevooroordeeld zijn en communicatie met data kan een verkeerd beeld scheppen.

Bovendien zijn de verzamelde gegevens lang niet altijd goed toegankelijk voor bewoners, en is niet altijd duidelijk van welke herkomst de data zijn. De manier waarop je gegevens verzamelt en verwerkt, en de vragen die je daarbij stelt, zijn van grote invloed op de manier waarop de stad wordt gemaakt. Met het Netwerk Onderzoekende Bewoners wil Peen en Ui inzichtelijk maken welke data er al worden verzameld, en die data zo breed en toegankelijk mogelijk delen. Vooral wil Peen en Ui met dit project bewoners betrekken bij de opgaven:

Welke gegevens verzamel je, en hoe doe je dat? Op welke vragen kunnen die gegevens een antwoord geven? En hoe communiceer je je bevindingen eerlijk en begrijpelijk?

Aan wat voor data moet ik denken? En hoe gaat Peen en Ui die verzamelen?

‘Data’ klinkt alsof Peen en Ui vooral op zoek is naar keiharde cijfers. Voor een deel zijn we dat ook – en er zijn verschillende partijen die cijfers bijhouden, zoals de gemeente en het CBS. Er zijn ook instanties die niet aan een overheid zijn gebonden, die cijfers bijhouden. Waarneming.nl heeft bijvoorbeeld een grote verzameling gegevens over natuur, verzameld door een informeel netwerk van natuurliefhebbers. Peen en Ui wil bewoners ook de gelegenheid geven zelf cijfers te gaan verzamelen, samen met partners in de stad. Deels met speciale ‘citizen science tools’ die automatisch gegevens kunnen verzamelen over dingen zoals omgevingstemperatuur of luchtverontreiniging.

Maar ook op andere manieren – soms kun je ook gewoon tellen of meten. Een aantal keer zwerfafval verzamelen en wegen in een park geeft je geen keiharde data over afval, maar kan wel een beeld schetsen over de omvang van een probleem. Maar Peen en Ui bedoelt ‘data’ ook ruimer. We vinden het belangrijk om ook individuele ervaringen van bewoners ruimte te geven, al dan niet gekoppeld met data die die ervaring ondersteunen of juist nuanceren. Ook historische kaarten of gegevens kunnen je meer begrip geven van je leefomgeving. Of fotodocumentatie van een wijk of haar bewoners. Zo zijn er meer verzamelingen die een vollediger beeld kunnen geven van de stad.

Wandel de Wijk

Een voorbeeld hiervan is het project Wandel de Wijk van Peen en Ui. In dit project hebben we een manier gevonden om het beeld van bewoners van hun wijk op een andere manier vorm te geven. Wat gaat er met die data gebeuren? We vinden het belangrijk dat al de data die we verzamelen met het Netwerk Onderzoekende Bewoners hun weg vinden naar een zo groot mogelijke groep bewoners van de stad. Samen met bewoners gaat Peen en Ui kijken hoe al de verzamelde gegevens het beste vertaald kunnen worden. Voor de hand liggende vertalingen zijn kaarten en grafieken – maar ook dingen zoals audiotours en fotoseries zouden uit het project kunnen voortrollen. En wellicht bundelt Peen en Ui alles op den duur in ‘de Grote Bewonersatlas’ van Leiden. Het is de bedoeling om al in een vroeg stadium de resultaten van het Netwerk Onderzoekende Bewoners te delen.

Fasering van het project Netwerk Onderzoekende Bewoners

Peen en Ui bevindt zich nu in de eerste fase van het project: het haalbaarheidsonderzoek. In die ONDERZOEKENDE BEWONERSfase gaan we vooral in gesprek met mogelijke partners die bij het project betrokken willen zijn. Op theoretisch niveau bijvoorbeeld, of juist op een meer praktisch niveau. Deze eerste fase duurt tot eind mei 2019. Daarna gaat het project echt lopen. Peen en Ui kan opnieuw een Europese subsidie ontvangen voor het vervolg; in dat geval hebben we een paar maanden tijd om een ‘prototype’ te ontwikkelen. Voor Peen en Ui zou dat betekenen dat er samen met bewoners aan nieuwe methoden wordt gewerkt om samen data te verzamelen voor de door bewoners bepaalde vraagstukken. Waarna de eerste resultaten van die samenwerking worden gepresenteerd.

Naast de Europese subsidie hoopt Peen en Ui partijen te vinden die financieel willen bijdragen aan het opzetten van dit Netwerk Onderzoekende Bewoners. Daarna gaan we op zoek naar een manier om al het geproduceerde materiaal te bundelen en te delen. De Europese subsidie biedt nog ruimte voor een derde fase: het uitwerken van de schaalbaarheid van onze methodiek.

OPEN|Makers aan de Markt

Wie zijn de OPEN|Makers:

OPEN|Makers is een netwerk voor Leidse makers. Met makers worden kunstprofessionals als beeldend kunstenaars, theatermakers, dansers, componisten, musici, fotografen bedoeld maar ook conceptbedenkers en andere creatievelingen zijn welkom. Het OPEN|Makers netwerk is een open netwerk. We beoordelen niet maar richten ons op makers die een grote interesse hebben in de stad, in andere makers en die zin hebben in samenwerking.

De komende periode richten we ons op Nieuwe Makers. Makers die professioneel aan de slag willen krijgen extra onze aandacht.

Wat doet Peen en Ui voor OPEN|Makers:

We organiseren projecten, betrekken de OPEN|Makers bij opdrachten, onderhouden contacten, voeren coachingsgesprekken, creëren netwerkgelegenheid, scheppen werkervaringsplaatsen en, niet in het minst belangrijk, onderhouden bij dit alles steeds de band met de stad Leiden.

Zo geven we veel makers de gelegenheid belangrijke stappen te zetten in hun loopbaan. Door de band met de stad profiteert de bevolking ook van de activiteiten, niet alleen door ons aanbod van cultuurprojecten maar ook door te leren veilige experimenten aan te gaan en te ondergaan.

OPEN|Makerslijst:

Hieronder vind je de lijst met OPEN|Makers. Wil jij ook op deze lijst? Of wil je er niet meer op staan? Stuur ons dan een mail.

Harry Otto Nicole Carvajal MakerSpace Leiden
Rik ten Velden Marie-José van der Klugt Kleedvermaak
Nico van der Putten Eva Schreuder Aerdrijk
PS Theater Ans Volkers Robin de Vogel
Joke Schoneveld Tim Juffermans Emma van Noort
Paul Bouter Ankie Stoutjesdijk Nanne Timmer
Klaas Bolhuis De Hoepelwinkel Assia Kraan
Yvonne Poell Marjolijn Weeda Liza Salmin
Tessari-Art Marjolein van Haasteren Wildernis Festival
Hans Bonte Thomas Raat Reinhilde van der Klugt
Alet Kortenoeven Johan Schreft Tika Kauffmann
Sonja van Kerkhoff Guido Winkler Marijke Markus
Izaak Zwartjes Susanne Metaal Henk Hannemann
Hilde de Boer Julia van Adrichem Catootje
Barbara van Druten Daniel Pol Atelier Nonnensteeg
Simone van Olst Petra de Haas Miss Minoes
Wim Kuin Agnes van Galen Ioana Tudor
Welmoed Schmidt Nienke de Zwart Esmee Hagens
Astrid Vlasman Inge de Zeeuw Roos Tulen
Pollie Hogenboom Tessa de Zwart Els Goddijn
Meire Vieira dos Santos Leonie van der Plas Margreet Neuteboom
Marieke van Middelkoop Robbert Pauwels Sophie Diatchenko
Boudewijn Schrijver Bram Schrijnen Sans Metre
Kristel  Boekhorst Roos Matla Wouter Ydema
Bernadette Drenth Marijke Uittenbroek Schetswinkel
Dependans Roesja Trimbos Nelse van Heurck
Erik Flikkenschild Bas Duijs Cherif Zaouali
Thijs van Iersel Niko Niko Andreas Leertouwer
Josée ébli Simone Uijldert NVDP
Teresa Rietbergen Merijn Tinga Aerial Art
Wendy van Baar Hannah Driesse Felix
Theolieke Smit Rene van Es Willemieke Verweij
Simone Robbers LISFE Roos Bannenberg
Alicia Fernandez Solla Roselyne van der Heul Maaike Kleissen
Huub de Vriend Koen Hauser Jorine
Miriam Ooms Ludy Feyen Tommie Freke
Roger Busschots Julian Struijk Marc Baronner
Fleur van den Berg Miriam Bruijning Handwerkstudio Leiden
Toyoko Shimada Cultuur? Barbaar! Davey Goossens
Stan van Belkum Jacco Weener Circus Miloco
Jan Stroomer Annelies Brakkee Pink Meltzer
Simone de Jong Nina Markkula Linda Anderson
Manon Waterreus Erik Romme Studio Stuifmeel
Natasha Schulte Frank Doolaard Antoinette Voogd
Jacqueline Petit Remi de Ligny Move it Up
Libertango Bachtijar Ashari georgie Louise Harris
Levend Lijf Patricia Nauta Matthee de Bruin
Wanda Elzenga Brenda Koene Muziektheater Miyo
Inge Reisberman   De Theaterplaats

100 jaar Ons Doel met Peen en Ui

Logo 100 jaar Ons Doel Festival met Peen en Ui

Peen en Ui organiseert met Ons Doel het 100 Jaar Ons Doel Festival

Ons Doel is JARIG!! En wie jarig is… trakteert!
Peen en Ui is door Ons Doel gevraagd om de viering van het 100-jarig bestaan van deze woningstichting te organiseren. Dat doen we natuurlijk graag, samen met Ons Doel maar óok met de bewoners!
Peen en Ui gaat ervoor zorgen dat Ons Doel in uw wijk een feestje komt brengen. Maar dat niet alleen! Ons Doel neemt ook bijzondere traktaties mee! Wat dacht u van:
Een gratis klusje?  Een losse plank, kapotte lamp, of geen zin in de afwas: Ons Doel hangt het voor u op, plakt het vast, of wast het af!

Maar we hebben méer! Wat dacht u van een klein optreden? Of een gratis dansles? Een verhalenverteller? Cupcakes bakken? Hieronder ziet u wat er op het partijtje in uw buurt allemaal mogelijk is.

Bij elk partijtje is er een speciale gast: De Leidse historicus Cor Smit! Hij vertelt u alles over uw buurt en de stad Leiden van 100 jaar geleden.
En… er is natuurlijk ook taart!

Wilt u ook iets aan de jarige geven? Dat kan! We maken graag gebruik van uw talent! Misschien kunt u goed tuinieren, of een mooi verhaal vertellen, of een bijzonder instrument bespelen. Of u heeft bijzondere herinneringen die u met ons delen wilt. We horen het graag van u – we maken het feestje samen!

31 augustus 2018: 100 jaar Ons Doel Festival!

Ons Doel en Peen en Ui organiseren het 100 jaar Ons Doel Festival! Heeft u het naar uw zin gehad tijdens het verjaarspartijtje van Ons Doel in uw buurt? En wilt u dit nog wel eens meemaken? Of heeft u het buurtpartijtje gemist? Dan is hier uw kans om alsnog te zien welke bijzondere talenten en ervaringen er in Leiden verzameld zijn! U kunt al uw klusvragen kwijt,  bijzondere optredens zien, leuke workshops volgen en genieten van live muziek! We hopen met u nog één keer te proosten op het honderdjarig bestaan van Ons Doel!

Op dit festival komen de successen en de bijzondere talenten en wensen die er te zien waren en verzameld zijn tijdens de buurtpartijtjes samen. Er zijn optredens van bewoners, medewerkers en artiesten, er is een historie-hoek, waar Cor Smit zijn verhalen laat zien – aangevuld met de verhalen van de bewoners – er zijn workshops, er is een -‘tips en trucs in en om het huis’ – hoek en natuurlijk….: taart!

Veel plezier op het 100 jaar Ons Doelfestival op vrijdag 31 augustus!

4 partijtjes in 4 wijken/buurten

De partijtjes worden georganiseerd op 4 voorjaarsavonden, van 19.00 uur tot 21.00 uur. We komen, onder begeleiding van muziek, aangereden in een bijzondere podiumwagen. Als die open gaat komen de slingers je al tegemoet. In de wagen staan statafels, verschillende stoelen die in een verjaardagskring gezet kunnen worden, koffie, thee, gebak, limonade, en alles wat nodig is voor het aanbod van Ons Doel (de (klus) talenten van Ons Doelmedewerkers).
Om 19.00 uur staat de podiumwagen op een centrale plek bij woningen van Ons Doel. Peen en Ui belt aan en biedt de traktaties aan. Ze koppelen we de bewoners aan de medewerkers. Er volgt een klein podiumprogramma dat door Peen en Ui aan elkaar gepraat wordt. Op de momenten dat er geen muziek/dans e.d. is, houdt Peen en Ui de mensen op de hoogte van hoe het met de klussen gaat. (zoals reporters op het journaal). Medewerkers van Ons Doel en Peen en Ui bieden de mensen koffie en thee met gebak aan.
Cor Smit loopt met een vest met zakken vol oude foto’s, ansichtkaarten en andere historische parafernalia rond om mensen over vroeger te vertellen en vragen te beantwoorden.
Peen en Ui en de Ons Doelmedewerkers zoeken mensen bij elkaar voor het 100 jaar Ons Doel Festival.
Na twee uur wordt de wagen weer ingeklapt en is het partijtje voorbij.

4 kleine traktaties in 4 buurten

In 4 buurten van Ons Doel komt Peen en Ui een kleine traktatie brengen, namelijk Koffie en Taart. Met de bakfiets en gezellige muziek rijdt Peen en Ui de buurt in.

In de bakfiets staat de koffie en de taart klaar. De bakfiets wordt neergezet en Peen en Ui belt bij alle mensen even aan en nodigt de bewoners uit voor een taartje met koffie of thee. Dat kunnen de mensen bij de bakfiets komen doen. Daar vinden de bewoners ook informatie over het 100 jaar Ons Doel Festival. Na een half uur vertrekt de bakfiets weer naar een volgende buurt.

 

 

Bij Nico

Deel van logo van Nico van der Horstpark bij Peen en Uiproject Bij Nico

Social designproject door Peen en Ui

Bij Nico is het nieuwste social designproject van Peen en Ui. Het Nico van der Horst Park is een nieuwe woonwijk aan de Voorschoterweg, net voor de Hooghkamerbrug. De helft van de woningen is voor statushouders, in de andere helft wonen reguliere huurders. Er is een gezamenlijk tuinhuis bij de wijk, en daarin werken Danny, Jennefer en Robbert van Peen en Ui een jaar lang om als social designers te zorgen dat het een hechte en echt Leidse buurt wordt!

Bewoners en team verzamelen bij het Tuinhuis Bij Nico voor een gezamenlijke activiteit

Foto van werkplek Bij Nico Tuinhuis

Inmiddels (zomer 2018) zijn alle 100 woningen in gebruik genomen – 50 voor statushouders en 50 voor andere starters. In opdracht van de gemeente, De Sleutels en Ons Doel maakte Peen en Ui kennis met de nieuwe bewoners, hielp hier en daar een handje en organiseerde b.v. picknicks zodat iedereen elkaar een beetje leert kennen. Daarnaast ondersteunde Peen en Ui de bewoners bijna een jaar lang met het realiseren van hun eigen plannen en ideeën voor hun buurtje, zoals voor het sporten en tuinieren, en gezamenlijke excursies.

Korte verhalen over dit bijzondere social designproject van Peen en Ui vindt u op www.nicovanderhorstpark. En héél trots zijn we op de podcasts die we gemaakt hebben met betrokkenen Bij Nico! U kunt ze  hier  beluisteren.

Burgeratelier

Foto van memo's met aantekeningen van een workshop van Burgeratetelier van Peen en Ui

Peen en Ui werkt al geruime tijd aan buurt- en stadprojecten in Leiden. We ontmoeten veel andere bewoners met goede plannen voor de stad. Soms is het verwezenlijken van een goed plan moeilijk.
Peen en Ui heeft op basis van haar eigen ervaringen en die van anderen een methode ontwikkeld die hierbij kan helpen: de methode Samen aan de Stad.

Met Samen aan de Stad helpen we je jouw idee te delen met zoveel mogelijk andere bewoners en de relevante professionals uit je buurt. Dankzij Fonds 1818, de gemeente Leiden, Druckerfonds en WOZfonds kun je gratis mee doen met het Samen aan de Stadtraject.

Inmiddels hebben we een verschillende werksessies georganiseerd met een groep bewoners. Met onze en vooral met elkaars hulp werken zij aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld een moestuin en ander groen in het Nico van der Horstpark, een onderzoek naar de bewoners van Leiden Zuid-West, en een aanpak van de hondenpoep in de Zeeheldenbuurt i.c.m.  verschillende ommetjes door de buurt.

Bij het Burgeratelier van Peen en Ui zijn inmiddels zestien bewoners betrokken.

De eerste twee werkateliers draaiden vooral om de vragen ‘wie ben je’ en ‘wat wil je leren’. Vanaf het derde atelier werken we met de toolbox die Jennefer vanuit haar opleiding Cross-over Creativity aan de HKU heeft ontwikkeld voor bewoners met een ambitie voor hun buurt. Deze toolbox is ondere andere geijkt op het onderzoek dat we voor het Burgeratelier-project onder bewonersinitiatiefnemers hebben gedaan, aangevuld met gesprekken die Jennefer voerde met medewerkers van gemeente en wijkorganisaties waar bewonersinitiatiefnemers mee te maken hebben.
De toolbox bestaat uit voorbeelden en opdrachten die de bewoners die Peen en Ui begeleidt, kunnen helpen met het organiseren van hun project, vooral door zoveel mogelijk mensen bij hun project te betrekken. Ook is deze toolbox de onderlegger voor onze werkateliers met bewoners.

Het 3-jarige project Burgeratelier is door Peen en Ui in het leven geroepen om Leidse inwoners te ondersteunen bij het realiseren van een goed buurtidee. Daar hopen partners Gemeente Leiden, Fonds 1818, het WOZ fonds en Druckerfonds van te kunnen leren en er samen met de bewoners voor te zorgen dat er meer burgerinitiatieven een kans krijgen.

Danny, Jennefer en Robbert van het Peen en Ui Team hebben de afgelopen maanden met verschillende buurtinitiatiefnemers gesproken en alle ervaringen geïnventariseerd. Nu werkt Peen en Ui samen met bewoners in zogenaamde werkateliers aan een platform waarin initiatiefnemers elkaar kunnen helpen.

Foto van mensen in gesprek tijdens een sessie van Burgeratelier van Peen en Ui

Foto van een bijeenkomst van Burgeratelier door Peen en Ui

Peen en Ui heeft vele gesprekken gevoerd in verschillende wijken van Leiden. Zo is er tijdens Burgeratelieravonden gesproken met actieve buurtbewoners in o.a. de Schanstuin in Cronestein, de Smeltkroes in de Stevenshof, Tommy in het Jacques Urlusplantsoen (JUP), de Zeeheldenbuurt, de mensen achter het Morslint en het Singelpark en onlangs de groep Ouderencontact in de Professorenwijk.

Heel belangrijk om te horen tijdens deze ontmoetingen was waar men precies en met name tegenaan loopt bij het aanvragen van gelden bij instellingen.

Momenteel is Peen en Ui bezig met het verzamelen van alle uitkomsten, op memo’s, en trekken we de eerste conclusies…en dat is nog niet makkelijk!

Achtergrond van het Burgeratelier door Peen en Ui

Het Burgeratelier is een kennisplatform van Peen en Ui voor kunst in de wijken voor en door burgers van Leiden

Op dit moment wordt verwacht dat de Leidse bewoner het initiatief neemt voor het verbeteren van de leefomgeving. Was in de voorgaande jaren Wijken voor Kunst samen met de maker vaak de initiatiefnemer, nu wordt gestreefd naar de bewoner als opdrachtgever van kunstprojecten.
Dat is voor veel burgers een nieuwe rol. Dat vergt een nieuwe houding en andere capaciteiten. Niet alleen van de burgers, maar ook van makers, beleidsmakers en fondsen.

Met dit plan voor een Burgeratelier willen we in 3 jaar de burgers van Leiden de gelegenheid geven om duidelijk te maken hoe zij het beste benaderd kunnen worden. Er wordt met hen gezocht naar hoe we de burgers zo kunnen faciliteren dat hun wensen op het gebied van kunst in de wijk vooraan staan:

Het stimuleren van de ontwikkeling van kunstprojecten vanuit de behoefte van bewoners

Om de focus van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken te verplaatsen is het volgende nodig: 1. Expertise vergroten bij de verschillende partijen:

o Bewoners: Hoe vraag je een project aan? Hoe werkt het opdrachtgeverschap?
o Wijk- en woonpartners, waaronder de gemeente ( wijkregisseurs): Waar zet je makers in bij bewonersactivering? Hoe formuleer je een opdracht? Welk kader bied je makers en bewoners aan?
o Makers: Hoe werk je vraaggericht? Welke rol neem je in? Welke afspraken maak je?

2. Samen ontwikkelen van nieuwe manieren om het realiseren van kunstprojecten in de wijk makkelijker te maken voor bewoners.

De wijkbewoners die al bekend zijn bij Peen en Ui komen uit de Mors, Zuidhoven, Jacques Urlusplantsoen, Stevenshof, Cronestein, Leiden Noord, de Merenwijk en de Zeeheldenbuurt. Andere bewoners worden via het netwerk van Peen en Ui bereikt.

Plan voor het Burgeratelier uitgelegd in fases

Fase 1: De inventarisatie:

 • burgers ontmoeten elkaar en wisselen kennis en vragen uit over Kunst in de Wijk
 • Burgers leren van elkaar en van de door hen gekozen experts en partnersPeen en Ui begint met het benaderen en bevragen van de burgers van Leiden. Zij nodigt bewonersgroepen uit die bij hen in zicht zijn om met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen met kunst in de wijk. Hoe gaat dat bij jullie? Wat kan beter? Waar hebben jullie behoefte aan? Zo leren de verschillende bewonersgroepen elkaar kennen en kunnen zij van elkaar leren. Zij worden zich bewust van hun positie die steeds belangrijker wordt en kunnen fungeren als ambassadeur.Deze bijeenkomsten* worden zoveel mogelijk wijkoverstijgend georganiseerd. Aan de ontmoetingen wordt ook veel aandacht besteed. We willen echt laten merken dat we hen serieus nemen, dat we hen nodig hebben, omdat we van hen moeten leren.
  Dat doen we door te zorgen dat ze bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen eten, veel aandacht te besteden aan hoe we met elkaar in gesprek gaan, de ontmoetingen met duidelijke nieuwe afspraken af te sluiten, deze afspraken duidelijk na te komen en de burgers bij de volgende stappen te betrekken.De eerste ontmoetingen zullen vooral in het teken staan van het leren kennen en inventariseren van de verschillende vragen en wensen.
  Naar aanleiding van de conclusies van de eerste bewonersontmoetingen zullen we pogen de verschillende uitkomsten te thematiseren. We geven de bewoners de gelegenheid om meer kennis te vergaren. Door bijvoorbeeld met geïnteresseerden voorbeeldprojecten elders te bezoeken, door experts uit te nodigen voor een college of door bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek te gaan. Peen en Ui gebruikt haar netwerk van makers, partners en anderen om de bewoners te linken aan de experts en partners die zij zoeken.(*Belangrijk bij deze bijeenkomst is dat het niet enkel gericht wordt op de “officiële” bewonersgroepen als bewonerscommissies of wijkverenigingen.
  Tijdens deze bijeenkomsten willen we voorkomen dat er teveel professionals aanwezig zijn. In het verleden hebben we ervaren dat het voor kan komen dat de bewoner ineens toch in de minderheid is bij de bijeenkomst door het enthousiasme van de wijkprofessionals.)

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 /Danny Molenaar: 0650686104

Fase 2: Vertellen, vragen en leren kennen

• Burgers brengen hun wensen en ervaringen over op hun medeburgers en hun partners.

Burgers ontwikkelen samen met Peen en Ui een programma waarbij ze vertellen wat ze nodig hebben van haar partners voor kunst in de wijk. Samen met bewoners zoeken we naar een geschikte vorm. Dit zou bijvoorbeeld een conferentie kunnen zijn. Uiteraard hoeven de burgers niet alles zelf te vertellen. Zij mogen ook experts uitnodigen die hun verhaal voor hen vertellen. Of die voorbeelden kunnen laten zien. Uiteraard mogen zij ook partners, beleidsmakers en makers uitnodigen om met hen in gesprek te gaan.

Fase 3: in praktijk brengen

• Burgers werken samen met partners de aanbevelingen en leerervaringen uit en zorgen dat die gedeeld kunnen worden met anderen.

Na een flinke periode van leren is het tijd om het geleerde in praktijk te brengen. Aanbevelingen en plannen worden uitgewerkt en door de belanghebbenden geïmplementeerd. Peen en Ui zal bijhouden of dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Er wordt samen nagedacht over een vorm voor het bewaren en terugvinden van de informatie, zodat in de komende tijd het voor beleidsmakers en financiers makkelijker is om bewoners te bereiken en zodat het in de komende tijd ook makkelijker is voor bewoners om kunst in hun wijk in te zetten.

Netwerk inzet ( in fase 1,2 en 3) :

Inzetten en klaarstomen van een relevant netwerk van betrokkenen voor kunst in wijken:
Om te zorgen dat de bewoners zo snel mogelijk aan de slag kunnen met vragen voor de andere spelers bij kunst in wijken is het van belang dat Peen en Ui ook de gelegenheid krijgt om die spelers te inventariseren en duidelijk te maken wat er van ze verwacht wordt. Daarom wil Peen en Ui ook met die partijen in gesprek. Hoe we dat willen doen staat hieronder per groep beschreven:

Makers:
Peen en Ui gaat langs bij de Leidse makers die ervaring hebben of heel graag aan de slag willen in de wijk. Ook daar haalt zij de vraag op, met de nadruk op Vraaggericht werken. De makers worden per persoon/ organisatie benaderd. We kiezen niet voor een gezamenlijke ontmoeting, maar voor een kort gesprek of e-mailcontact. We kiezen hiervoor omdat deze groep veel wordt gevraagd mee te denken en mee te brainstormen. Dat levert ze veel werk op, in de vorm van uren die ze nergens in rekening kunnen brengen.

Gemeente en woon- en wijkinstellingen:
Hiermee worden met name de wijkregisseurs en andere gemeentefuncties in de wijk, de woningbouwstichtingen en de welzijnsinstellingen bedoeld. Maar ook andere grotere organisaties die in de wijk werkzaam zijn vallen hieronder.
Samen met de Cultuurmakelaar probeert Peen en Ui hen te betrekken bij een bijeenkomst waarbij kunst in wijken centraal staat. Wellicht door aan te sluiten bij sector-overleggen of door een speciale ontmoeting te organiseren. Als dit niet lukt zal Peen en Ui de vraag persoonlijk bij de belanghebbenden gaan stellen.

De vragen die centraal staan zijn: Waar zet je makers in bij bewonersactivering? Hoe formuleer je een opdracht? Welk kader bied je makers en bewoners aan? Eventueel kunnen fondsen hierbij aangesloten worden.

Anderen:
Een speciale plek binnen dit proces ziet Peen en Ui voor partijen als het Stadslab, het RAP en Singelpark Leiden. Dit zijn initiatieven van bewoners/ ondernemers van Leiden die zeer succesvol zijn. De bewoners bij deze initiatieven zijn niet alleen betrokken om hun leefomgeving aantrekkelijk te houden, maar ook omdat zij door deel uit te maken van deze netwerken tevens voor hun werk expertise en netwerk opbouwen. Bovendien hebben we hier te maken met de hoger opgeleide bewoner.
Deze groepen hebben aangegeven een rol in de wijken te willen spelen.
Zij zouden andere bewonersgroepen kunnen bijstaan met het ontwikkelen van plannen en hun ervaringen kunnen delen.
Hoe zouden ze dit aan kunnen pakken met respect voor de identiteit en wensen van de verschillende andere bewonersgroepen? Daar gaat Peen en Ui met hen over in gesprek. De uitkomsten vinden we terug in fase 3. Al kunnen zij als burgers ook al eerder instromen bij de burgerontmoetingen als zij dat willen.

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 /Danny Molenaar: 0650686104

DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

DE LEIDSE LINK

Peen en Ui is door wethouder Robert Strijk gevraagd een plan te maken waarbij Leidse makers worden betrokken bij Kunst in de Openbare Ruimte en dat het Leidse makersklimaat stimuleert.
Ons plan zou worden meegenomen in Visie op Kunst in de Openbare Ruimte. Wij zijn daar erg benieuwd naar!
Wordt dus vervolgd…

DE LEIDSE LINK: Het project

Leiden is een prachtige stad waar zoveel mogelijk mensen van moeten kunnen genieten. Om dat mogelijk te blijven maken investeert de stad op dit moment flink in de infrastructuur en de toegankelijkheid van de stad. Door deze grote bouwprojecten kunnen veel mensen ook in de toekomst van de voorzieningen van deze stad van kunst en kennis gebruik maken.

Deze grote investeringen voor de toekomst verdienen de aandacht. Tijdens de bouw, maar ook nog lang erna. Dat kan door actuele kunstwerken van een bijzondere kwaliteit.

In het verleden werd de aandacht voor kunst bij grote bouwprojecten gefaciliteerd door de zogenaamde 1% regeling. 1% Van de kosten van het bouwproject ging naar de realisatie van een kunstwerk. Dat is in de tegenwoordige tijd niet meer haalbaar. Echter, voor een afspraak om een deel van de bouwbegroting aan kunst te besteden zet de gemeente Leiden zich graag in.

Leiden is dé stad van Kunst en Kennis. Met DE LEIDSE LINK heeft Peen en Ui een project ontwikkeld waardoor Leiden zichzelf niet alleen als een kunsthistorische stad, maar ook als stad van actuele kunst op de kaart zet!

DE LEIDSE LINK geeft kwalitatief goede kunst een nieuwe hoofdrol in de stad, niet alleen door de kunst te importeren, maar juist door elke nieuwe kunstopdracht direct ten goede te laten komen aan het Leidse makers-  en kunstklimaat.

Van kleine bewonerswensen tot grote monumentale kunstopdrachten, Peen en Ui verzekert met dit plan altijd DE LEIDSE LINK.

Hoe ziet DE LEIDSE LINK eruit?

Met de opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht voor een kunstwerk (zie noot 1)  binnen Leiden, buiten Leiden of zelfs internationaal wordt uitgezet.

Voor elke opdracht die uitgezet wordt krijgen alle makers die een Leidse Link aantonen de mogelijkheid een schetsontwerp in te dienen. Zo krijgt elke maker met DE LEIDSE LINK een mogelijkheid tot het krijgen van meer opdrachten.

Als de opdracht voor een kunstwerk terecht komt bij een maker zonder DE LEIDSE LINK, wordt in de opdracht met Peen en Ui een programma bedacht om een LEIDSE LINK te vormen. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van lezingen, masterclasses, atelierbezoeken of bijzondere samenwerkingen.

Het programma dat ontstaat kan gratis bezocht worden door makers met DE LEIDSE LINK. Makers zonder LEIDSE LINK zullen daarvoor echter wel moeten betalen. Het geld wat daaruit verdiend wordt gaat terug naar de activiteiten voor DE LEIDSE LINK.

 1. Kunstwerk kan verschillende vormen aannemen. Van een fysiek blijvend werk, tot een tijdelijk werk, een interventie of een cultureel programma. Samen met de opdrachtgever/gemeente wordt de vorm gekozen.

Zo realiseert Peen en Ui met DE LEIDSE LINK  kunstopdrachten voor makers, evenals een programma vol kennisoverdracht en de mogelijkheid tot het uitbreiden van het netwerk. Zo draagt ze bij aan een aantrekkelijk makersklimaat in de stad voor makers binnen én buiten Leiden én aan het realiseren van prachtige nieuwe kunstwerken.

DE LEIDSE LINK: De invulling van Peen en Ui.

De taken en werkwijze van Peen en Ui vindt u hier onderverdeeld in de verschillende stadia van een opdracht in de openbare ruimte (zie noot 2).

Aanleiding voor een opdracht: De eerste fase van een opdrachtsituatie waarin je voor jezelf bepaalt om welke reden(en) je een project wilt realiseren.
Peen en Ui gaat met de eigenaars en uitvoerders van het bouwproject in gesprek. In dat gesprek worden de voorwaarden bepaald om het kunstwerk te maken. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Wat is het budget voor het kunstwerk? Welke doelen en verwachtingen zijn van belang? Zo wordt bepaald wat het karakter wordt van het kunstwerk. Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

Opdrachtomschrijving

Dit is een document waarin de doelen en verwachtingen over het kunstproject worden uitgesproken en vastgelegd door de opdrachtgever(s).
Peen en Ui formuleert op basis van de afspraken uit de voorgaande fase de opdrachtomschrijving. Op basis van de opdrachtomschrijving zet Peen en Ui de opdracht uit onder de kunstenaars die passen bij de opdrachtomschrijving. Zij bewaakt DE LEIDSE LINK en zorgt voor de invullingsvraag ervan in de opdrachtomschrijving. In het geval van verspreiding van de opdracht buiten Leiden zorgt Peen en Ui voor advies en input van kunstkenners.

Schetsontwerp (SO).

Het schetsontwerp (SO) wordt ook wel voorontwerp (VO) of ideeënschets genoemd. Eén of meer kunstenaars doen een voorstel. In deze fase is sprake van een overeenkomst (opdrachtbrief of contract) met de kunstenaar(s).
Om te garanderen dat er altijd Leidse makers mee kunnen dingen naar een opdracht zal deze fase de vorm van een ‘open call’ hebben. Peen en Ui begeleidt het keuzeproces van het schetsontwerp. Als er gekozen wordt voor een kunstwerk blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de kunstenaar. De kunstenaar krijgt een contract om het kunstwerk uit te werken tot een definitief ontwerp. In het contract staan ook de afspraken die betrekking hebben op DE LEIDSE LINK.

Definitief ontwerp (DO)

In deze fase doet de geselecteerde kunstenaar al het onderzoek dat nodig is om de definitieve vorm van het kunstwerk te bepalen, met technische en budgettaire onderbouwing. Voor jou als opdrachtgever moet het beeld van de uitvoering dermate compleet en gegarandeerd zijn dat je de opdracht in uitvoering kunt geven. Hiervoor stel je een opdrachtovereenkomst (opdrachtbrief of contract) op.
Tijdens deze fase blijft Peen en Ui aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de kunstenaar en adviseert bij het opstellen van het contract met de opdrachtgever.

Uitvoeringsfase

Het kunstproject wordt gerealiseerd.
Gedurende de uitvoeringsfase dient er rekening gehouden te worden met een LEIDSE LINK. Peen en Ui blijft aanspreekpunt.

Oplevering, beheer en eigendom. Bij een permanent werk gaan juridisch eigendom en verantwoordelijkheid in deze fase over van kunstenaar naar opdrachtgever. De kunstenaar stelt een plan op voor beheer. De afspraken hierover worden vastgelegd in een officieel opleveringsdocument.
Peen en Ui zorgt voor de publieke presentatie van het kunstwerk en verzorgt de communicatie voor de oplevering. Peen en Ui adviseert en koppelt eigenaren en stakeholders aan het organiseren van het beheer.

Evaluatie

Evalueren helpt om inzicht te krijgen in het verloop van het opdrachtproces.
Peen en Ui initieert de gesprekken, adviseert en legt de afspraken vast.

NB: Draagvlak en communicatie

Draagvlak, communicatie en educatie zijn voor meerdere fases van het proces van belang. Peen en Ui zorgt voor programma, communicatie en aandacht om draagvlak te blijven realiseren.

2. De stadia komen uit: Ruimte voor het onverwachte, Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte, Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar!

JUP 50 jaar

JUP 50 jaar

Jacques Urlusplantsoen 50 jaar

Wat heb jij uit je vorige huis meegenomen?

Het Jacques Urlus Plantsoen (JUP) bestaat dit jaar alweer 50 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Het is een perfect moment om eens wat herinneringen op te halen. Herinneringen van al die bewoners die overal vandaan zijn gekomen. Uit verschillende plekken van de stad, het land en zelfs van ver daarbuiten.

We hebben een bijzondere manier bedacht om deze herinneringen vast te leggen.

In september verzorgen we een speciale editie van Tommy’s Luie Zondag: de Tommy’s Luie Zondag Herinneringen Show! Op zondagmiddag 3 september komen we bij elkaar en vragen we alle bewoners om een voorwerp mee te nemen uit het huis waar ze, vóórdat ze in het Jacques Urlus Plantsoen kwamen, woonden. Deze aandenkens vormen de basis van de Herinneringstalkshow. Peen en Ui interviewt verschillende bewoners uit het publiek. Uiteraard kunnen ook de andere bewoners in het publiek meedoen met het gesprek! Zo leren we tijdens de show elkaar op een bijzondere manier kennen.

In de pauzes en tijdens de afsluitende borrel nemen we de bewoners met hun aandenken op de foto. Daar richten we de Speciale Herinneringen Fotostudio voor in.

Deze foto’s komen op een hele speciale manier terug. Een aantal ervan kiezen we uit en komen in een echte expositie in het Jacques Urlus Plantsoen! De foto’s printen we op raamstickers, die we bevestigen aan de bovenzijde van de ramen van alle ingangen. In oktober, november en december lichten de foto’s op en zullen ze het Jacques Urlus plantsoen opvrolijken tijdens de donkere wintermaanden!

Van alle foto’s worden ansichtkaarten gemaakt die aan de bewoners die op de foto gaan, worden uitgereikt. Iedereen krijgt er een paar. Om te bewaren of om te versturen. Misschien wel naar een oude vriend uit de tijd van de verhuizing naar het Jacques Urlus Plantsoen!

Nieuwe Makers

Afbeelding QR-code tbv Nieuwe Makers van Peen en Ui

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #3: SECRET EXHIBITION

Tijdens de Kunstroute op za. 21 en zo. 22 sep. 2019 vond ook de derde – en laatste – editie van het Peen-en-Uiproject Nieuwe Makers plaats. De 8 jonge Leidse makers met elk een andere discipline die de afgelopen twee jaar een mini-residency deden, lieten nu gezamenlijk hun recente werk zien aan de Evertsenstraat 129:

Met dank aan Emma van Noort, Gijsje Heemskerk, Rosa Allessie, Jamie de Groot, Roos Tulen, Tom van der Heiden, Nik Heemskerk en Dieuwertje Spek. Jonge, Leidse Makers die het lukt om naast hun werk in opdracht autonoom, uitdagend werk maken.

Folder van het Nieuwe Makers project door Peen en Ui bij ARS in Leiden.

Peen en Ui’s Nieuwe Makers #2 afgerond

Begin augustus 2018 toonden Dieuwertje Spek (danser), Tom van der Heiden (illustrator), Roos Tulen (performer) en Nik Heemskerk (illustrator) het resultaat van hun mini-residentschap ‘Nieuwe Makers in ARS’.
Nieuwe Makers wordt georganiseerd door Peen en Ui, om jonge Leidse makers de kans te geven autonoom werk te ontwikkelen. In 2019 vindt de laatste editie van Nieuwe Makers plaats.

Foto met toehoorders tijdens presentatie van een van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS
Presentatie van werk van de Nieuwe Makers 2018 van Peen en Ui bij ARS

Nieuwe Makers tijdens de Kunstroute 22 en 23 september 2018

Net als vorig jaar presenteren de Nieuwe Makers 2018 dit jaar hun werk (2D, dans en performance) bij ARS tijdens de Leidse Kunstroute. U bent za. 22 en zo. 23 september van harte welkom bij Dieuwertje, Nik, Tom en Roos aan Pieterskerkgracht 9a tussen 12 en 17 uur.

Nieuwe editie Nieuwe Makers bij ARS in zomer 2018!

Komende zomer kunt u bij ARS kennis maken met 4, wéér nieuwe, jonge makers. Dieuwertje Spek (danser), Nik Heemskerk (illustrator), Tom van der Heiden (illustrator) en Roos Tulen (theater) gaan bij ARS aan het werk en u kunt er een kijkje nemen. Op Peen-en-Ui Facebook stellen zij zich aan u voor. Vrijdag 3 augustus presenteren Dieuwertje, Nik, Tom en Roos hun werkproces bij ARS tussen 20:30 en 22:30 uur, Pieterskerkgracht 9a Leiden.

NIEUWE MAKERS is een 3-jarig project van Peen en Ui. In dit project werkt Peen en Ui aan een netwerk van nieuwe professionele makers waarbij Peen en Ui hen ondersteunt .

Nieuwe Makers 2017

Vorig jaar waren Emma Van Noort, Jamie de Groot, Gijsje Heemskerk en Rosa Allessie onze nieuwe makers. Samen met hen vormden we een programma voor makers en publiek, waarbij het gaat over de inhoud.

Beeldend kunstenaar Emma van Noort en danser/choreograaf Jamie de Groot gingen op 29 juni 2017 bij ARS om 20 uur het Gesprek aan met het publiek. Want…. ben je als danser wel een nieuwe maker? Wat is dat eigenlijk, beeldend kunstenaar? Wil je als publiek volledig verrast worden of wil je alles begrijpen?

Bij het tweede NIEUWE MAKERS Gesprek op 9 juli 2017 bij ARS stonden schrijver/beeldend kunstenaar Gijsje Heemskerk en danser/choreograaf Rosa Allessie centraal. De vraag ‘Wat is een NIEUWE MAKER?’ en de vraag ‘Pas ik daar wel in?’ kwamen aan bod. 
Wederom een boeiend gesprek over de kunst van het maken en het maken van kunst!

24 juli tot en met 20 augustus 2017 was Art Kitchen

Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui Vet, Groot, Hart! op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui Vet Groot Hart op de Beestenmarkt

Peen en Ui presenteerde van 3 t/m 5 juni het VET GROOT Mobile, een kunstwerk waarbij gespeeld werd met balans, zwaartekracht en beweging. Een Mobile waar iedereen aan kon meewerken! Toen  het VET GROOT Mobile klaar was, vierden we dat met DE LEIDSE HARTSLAG. Dit slagwerkspektakel trommelde de hele stad op!

Vet Groot Mobile

Vet Groot Mobile

VET GROOT Mobile
Het VET GROOT Mobile is geïnspireerd op het werk van Alexander Calder: Alexander Calder maakte mobiles met abstracte elementen, die ogenschijnlijk niet aan de wetten van de zwaartekracht onderworpen waren.
Het VET GROOT Mobile is een enorme mobile dat samen met het publiek wordt opgebouwd. Het kunstwerk is ontworpen om te hangen aan een kraan van wel 20 meter hoog! Samen met het publiek wordt het Mobile laag voor laag opgebouwd. Zo werken we aan een bijzonder kunstwerk dat van heinde en verre te zien is. Samen bouwen we spelenderwijs aan het VET GROOT Mobile, wat al na een halve dag werken een  monumentaal baken zal zijn geworden.

Het VET GROOT Mobile maakte ook deel uit van Schemerstad 2017

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Vet Groot Mobile bij Schemerstad

Alexander Calder en De Stijl
Alexander Calder is een van de bekendste Amerikaanse beeldhouwers. Zijn open draadsculpturen en mobiles maken hem een van de grondleggers van de moderne beeldhouwkunst. In 1930 bezocht Alexander Calder het atelier van de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan, één van de hoofdrolspelers van De Stijl. Dit bezoek markeerde een keerpunt in de loopbaan van Calder. Het werk van Mondriaan opende zijn ogen voor de abstracte kunst. Het VET GROOT Mobile, met haar abstracte elementen uit DE STIJL, beweegt de bezoekers aan de Leidse Binnenstad de ogen te openen voor de abstracte kunst van De Stijl!

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Vet Groot Mobile makers Jennefer en Sander

Makers VET GROOT Mobile:
Jennefer Verbeek van Peen en Ui en Sander Borsje ontwikkelden het VET GROOT Mobile. Jennefer is een bewonderaar van Alexander Calder. Zij wist van zijn connectie met De Stijl. Dit themajaar bracht haar op het idee van het VET GROOT Mobile. Om zo’n idee verder te ontwerpen dacht ze gelijk aan Sander Borsje. Met het Hypermobiel, het mobiele kantoor van Peen en Ui, had hij immers laten zien een vindingrijk ontwerper te zijn, met zin in bijzondere projecten. Sander was gelijk net zo enthousiast als Jennefer. Samen gingen zij  dit avontuur aan. Voor beide was de belangrijke rol van het publiek bij het bouwen van dit kunstwerk een onmisbaar onderdeel. Deze publieksbijdrage maakt het een echt Peen en Ui project.

de Leidse Hartslag

de Leidse Hartslag

DE LEIDSE HARTSLAG:
Vanaf 16.30 uur vertrokken uit alle hoeken en gaten van de stad trommelaars, percussionisten en slagwerkers. Zowel professioneel als amateur, jong en oud, solisten en groepen deden mee. Rond 16.45 uur kwamen we met veel bombarie op de Beestenmarkt aan. Daar kwam deze kakofonie samen tot één motief waaraan iedereen mee kon doen. Een eenvoudig ritme wat in de aanloop naar DE LEIDSE HARTSLAG onder andere via social media kon worden ingestudeerd. Het motief stond centraal om in allerlei vormen uitgevoerd te worden. De ene keer werd het gespeeld door iedereen en vervolgens was er een solo, door een sambaband, door het meisje op potten en pannen, of door de professionele djembé-speler. Een opzwepende en begeisterende manifestatie!

Slagwerk

Slagwerk

Slagwerk in De Stijl
De utopisten van De Stijl zaten niet alleen in donkere achteraf-zaaltjes met elkaar na te denken hoe het anders moest, maar gingen ook de wereld in om de samenleving in beweging te zetten. Zo willen wij ook met jou deze stad optrommelen! De vernieuwing en democratisering die bij De Stijl voorop stond; kunst voor het volk zonder dat het simplistisch of propagandistisch werd. Die vernieuwing had ook te maken met de verdere ontdekking van de wereld en het kolonialisme, steeds meer elementen van ‘andere’ culturen leidden tot nieuwe inzichten in beeldende en uitvoerende kunsten. Percussiemuziek is bij uitstek een vorm waarin relatief simpele patronen tot een groter polyritmisch en muzikaal spannend geheel kunnen leiden, vooral als ze samen worden gebracht in een gelaagde en cyclisch herhalende vorm.

Ontstaan DE LEIDSE HARTSLAG:
Stadsprogrammeur Pepijn Smit bedacht dat een grote stadsmanifestatie echt bij het jaar van de Stijl zou passen. Een groot slagwerkspektakel zag hij voor zich. Via Cultuurmakelaar Mirjam Flik kwam Peen en Ui in beeld om een dergelijke manifestatie te organiseren. Peen en Ui-er Danny Molenaar hoefde niet lang naar een goede Leidse percussionist te zoeken om het project met hem te organiseren. Arno Willekes werkte al meerdere malen mee aan diverse Peen en Ui projecten en snapt hoe we bij Peen en Ui het publiek een belangrijke rol geven. Zo werd deze samenwerking van Stichting Stadsprogrammering en Peen en Ui een feit.
PRAKTISCHE INFORMATIE

 
Zaterdag 3 juni Beestenmarkt Leiden
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur: het publiek bouwt elk uur één laag van het VET GROOT Mobile
16.45 uur: Start De Leidse Hartslag
17.00 uur: Laatste laag VET GROOT Mobile wordt gehesen
17.05 uur: DE LEIDSE HARTSLAG Voluit!
17.30 uur: Einde

  

Bijzondere en belangrijke hulp bij het VET GROOT Mobile


Het VET GROOT Mobile heeft behoorlijk wat voeten in de aarde om te zorgen dat het naast mooi ook  nog veilig is. Constructeur Bussel van Bussel Engineering heeft ons enorm geholpen door een  constructierapport te maken voor ons. Zo hadden we de goede informatie voor de gemeentevergunning  en waren we verzekerd van een veilig object.
Een object dat op een behoorlijke hoogte hangt. Daarvoor zijn we enorm geholpen door Cor Koopmans, directeur van Montarent, specialist in torenkranen. Zo heeft hij met ons uitgebreid het Mobile getest op zijn terrein en ons geleerd om te gaan met de kraan. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Onmisbaar zijn natuurlijk onze vrijwilligers, die ons hebben geholpen met het maken van het Mobile en die het publiek ondersteunen.
Mogelijk gemaakt door:
Het plan voor het VET GROOT Mobile van Peen en Ui heeft een enorme vlucht genomen dankzij het enthousiasme van Lara Ummels, Manager Economie Cultuur Wonen en Duurzaamheid van de gemeente Leiden. Dankzij haar pitch tijdens een gemeentelijke werkconferentie en de financieel bijdrage die daarbij beschikbaar werd gesteld konden we het VET GROOT Mobile ontwikkelen. Het Cultuurfonds Leiden legde vervolgens het bedrag bij dat het mogelijk maakte het Mobile gedurende het hele Signature Festival te laten hangen. Daar werd ook de gedachte geboren de LEIDSE HARTSLAG plaats te laten hebben op het moment dat het VET GROOT Mobile af is.

 

Wandel de Wijk door Peen en Ui

Detail van Wandel de Wijkkaart Stevenshof door Peen en Ui

Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Wandel de Wijk-kaart Stevenshof

Voor het laatste nieuws kijk op www.facebook.com/peenenui

Augustus 2017

De Stevenshof op de kaart!

Heeft u hem al gezien? In Buurtcentrum De Stevenshof, de bibliotheek of de Bruna is hij te vinden: de enige echte Wandel de Wijk-kaart van de Stevenshof! Een kaart van de Stevenshof met daarop vier wandelroutes die zijn geïnspireerd op verhalen uit deze wijk.

Emma van Noort en Jennefer Verbeek van Stichting Peen en Ui zijn samen met Chrissie van der Meijden van de gemeente Leiden op zoek gegaan naar wat bewoners van de Stevenshof beweegt. Al snel bleek dat er flink gewandeld wordt in de Stevenshof. Naast de verschillende wandelgroepen bleek er ooit een wandeling door de wijk te zijn uitgezet door de Hartstichting. Deze wandeling was echter behoorlijk verouderd. Dit gegeven bracht Jennefer Verbeek op het idee van het project ‘Wandel de Wijk’.

Emma en Jennefer wandelden samen met bewoners door de wijk en gingen met hen in gesprek om er achter te komen wat de bewoners fijn vinden aan de Stevenshof. Verschillende bewoners namen hen mee naar hun favoriete plekken in de wijk.
Deze ontmoetingen leidden tot vier speciale voorjaarswandelingen waar iedereen aan mee kon doen. Er werd gewandeld met de stedenbouwkundige van de wijk, met een archeologe, met een bioloog en met een verhalenvertelster.
De wandeling ‘Wie heeft de wijk gemaakt?’ werd geleid door Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk. Hij is de bedenker van de Stevenshof en vertelde ons over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij organiseerde de wandeling ‘Wat was er vòòr de Stevenshof?’. Zij vertelde wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Bioloog Aad de Vette kon alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem hebben we veel geleerd over inheemse en uitheemse planten, eetbare planten en hoe je de planten in de wijk op nog meer manieren zou kunnen gebruiken.
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgden een verhalende wandeling langs verschillende dames aan wie de naambordjes in de Stevenshof hun naam ontlenen.

Al deze verzamelde verhalen en informatie heeft kunstenaar Robbert van Strien in de uiteindelijke wandelkaart verwerkt. Deze wandelkaart heeft Robbert volledig met de hand getekend. Dit maakt het een uniek kunstwerk dat bovendien allerlei informatie geeft over de wijk. De wandelkaart is deze zomer gratis aangeboden aan de bewoners van de Stevenshof. De wandelkaart zal ook te zien zijn tijdens de Leidse Kunstroute op 23 en 24 september.

Wilt u ook zo’n kaart? Dat kan! De kaart is gratis af te halen bij Buurtcentrum de Stevenshof, de Bibliotheek en de Bruna.

Al deze wandelingen smaakten naar meer! Daarom zullen in het najaar de wandelingen nogmaals worden georganiseerd. Houdt dus de Stevenshof Facebookpagina en de flyers in het buurthuis en winkelcentrum de Stevensbloem in de gaten!

April 2017 Wandel de Wijk

Stichting Peen en Ui zet samen met u de Stevenshof op de kaart met het project Wandel de Wijk! Dit doen we heel letterlijk door een wandelkaart te maken van de Stevenshof. Daarom organiseren we in de maanden mei en juni 2017 verschillende voorjaars-avondwandelingen om samen met u erop uit te gaan. Wilt u mee met een of meerdere gratis voorjaarsavondwandeling(en)? Meldt u dan aan bij wandeldewijk@gmail.com.

De wandelingen
Data en thema:

23-5 19:30-21:00 Hoe is de Stevenshof gemaakt?
31-5 19:30-21:00 Wat was er vóór de Stevenshof?
14-6 19:30-21:00 Wat groeit er in de Stevenshof?
22-6 19:30-21:00 Wie staat er op het straatnaambordje?
We starten 19:30 uur bij het Huis van De Buurt met een kopje koffie of thee.

Wie heeft de wijk gemaakt?
Stedenbouwkundige Dirk Halfwerk is de bedenker van de Stevenshof. Hij gaat ons al wandelend vertellen over de bouw en het ontstaan van de wijk.
Wat was er voor de Stevenshof?
Els Koeneman heeft een voorliefde voor archeologie. Zij gaat ons vertellen wat er bij de Stevenshof onder de grond zit en wat er vroeger was.
Wat groeit er in de wijk?
Bioloog Aad de Vette kan alles vertellen over de flora en fauna in de Stevenshof. Met hem gaan we vogels spotten en planten kijken.
Wie staat er op het bordje?
Els Cramwinkel en Desiree van Keulen verzorgen een verhalende wandeling langs verschillende dames op de naambordjes in de Stevenshof.

Andere activiteiten:
01-6 19.30-21:00 Meedenk-avond
13:00-15:00 presentatie routekaart met lunch en wandeling
De activiteiten vinden plaats in Het Huis van De Buurt
Meedenk-avond:
Heeft u wandeltips in de Stevenshof? Of vindt u het leuk om ons te helpen met het bedenken van de handigste route? Kom dan 1 juni naar onze meedenk-avond voor de Wandel de Wijkwandelkaart en doe mee!
Presentatie routekaart lunch en wandeling:
30 Juni is het dan zover: De kaart is af! Dat vieren we met een lunch, waarna u samen met ons de wandeling kan maken. Uiteraard krijgt u daarna de routekaart mee naar huis!

Aanvullende informatie:

Wist u dat er op maandagavond en woensdagochtend ook wordt gewandeld door bewoners? En dat u op zondagochtend 21 mei in alle vroegte mee kan vogels spotten? Kijk voor meer informatie op het prikbord in het Huis van de Buurt.

Adres Het Huis van de Buurt:
Trix Terwindtstraat 4
2331 GW Leiden
Aanmelden via Wandeldewijk@gmail.com
Meer info via www.peenenui.nl
Alle activiteiten zijn gratis!

 

Wandel de Wijk in Stevenshof

Een van de eerste wandelingen

 

Lik op Stuk: Peen en Ui op cultuurreis in de wijk Cronestein

Peen en Ui in wijk Cronestein

Lik op Stuk: Peen en Ui in Cronestein!

De gemeente Leiden wil het graag tijdelijk wat gezelliger maken in en rond het Omegaplantsoen. Met dit doel voor ogen heeft ze al een paar bijeenkomsten met wijkbewoners georganiseerd. Peen en Ui is gevraagd om het plan van een culturele tint te voorzien en doet dat natuurlijk graag. Dat noemen we Lik op Stuk!
Jennefer en Danny van Stichting Peen en Ui zijn nu op zoek naar de cultuurwensen van de bewoners van Cronestein. Zo kunnen ze kijken of  een paar van deze wensen al vervuld kunnen worden! Waar kunt u ons dan vinden?
Als eerste is ons Hypermõbiele kantoor tijdelijk in VET Gezond geland. Daar werken Jennefer en Danny dinsdags en donderdags aan onze Peen en Uiprojecten.  Hier hebben zij met een aantal bewoners en organisaties uit de buurt kennis gemaakt.
Ze hebben ook kennis gemaakt met de bewoners van de Schanstuin.

Schanstuin

Die zijn al een heel eind met hun plan een gezamenlijke tijdelijke tuin te maken voor alle bewoners van Cronestein. Jennefer en Danny gaan kijken of ze deze tuin kunnen verfraaien met een bijzondere, tijdelijke fontein.

Samen met de bewoners van en rond de Meloenstaat hebben ze een paar gesprekken gevoerd om te kijken wat er allemaal rond het Meloenstraatpleintje zou kunnen gebeuren. Daar is duidelijk geworden dat dit een heel gezellig plekje in de wijk is. Op de vraag “wat zou ú in de wijk willen?” was er één wens die veel gehoord werd: de wens om een mooi meubel te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke dingen kunnen doen.

Meloenstraatmeubel in aanbouw

Barbecueën, eten en spelletjes doen bijvoorbeeld. Een speciale lange tafel misschien? Er is al informatie ingewonnen over vergunningen, veiligheid en toestemming. Binnenkort trekken Jennefer en Danny de wijk weer in om met bewoners volgende stappen te maken voor het ontwerp.

 

 

Ook hopen ze bewoners te ontmoeten die in de ‘Griekse Alfabetbuurt’ wonen. Al deze bewoners zijn uitgenodigd om hun culturele wensen te komen delen. Welke bijzondere wensen zullen daar boven komen drijven?
In de wijkkrant wordt u op de hoogte gehouden van de volgende stappen. Zo maakt Peen en Ui met Lik op Stuk van Cronestein een heel culturele wijk!

Heeft u nou ook mooie culturele wensen?  Stuur een mailtje naar info@peenenui.nl.

Tot ziens in Cronestein!

 

                 

‘Sterren in Beeld’ door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

 

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

Sterren in Beeld door Peen en Ui

sterren in beeld:

de actieve wijkbewoner uitgelicht

Op 7 Maart komen alle bewonerscommissies bij elkaar in de Sterrenwacht. Een sterrenwacht vól bewoners die vrijwillig een bijdrage leveren aan het leefbaar maken en houden van hun buurt en stad. Deze bewoners zijn onmisbaar voor de gemeente Leiden.

Een goede reden om deze bewoner eens wat beter te leren kennen! Daarom zet Peen en Ui als start van de avond de bewoner centraal. In plaats van hun een verhaal te vertellen, vragen wij het verhaal van de bewoner. Wat drijft hen? Wat willen zij bereiken? Wat vinden ze belangrijk?

Het bevragen van het publiek doet Peen en Ui op haar eigen onmiskenbare wijze: nieuwsgierig, enthousiast en prikkelend. Peen en Ui neemt de bewoner serieus, maar houdt ruimte voor luchtigheid.

De kern van de verhalen en antwoorden schrijven we op sterren. Deze sterren worden op een hemel geplakt, een groot leeg canvas van zwarte stof. We kijken of er verschillende sterrenbeelden ontstaan. Waar komen verhalen en drijfveren overeen met elkaar? Aan het eind van deze 20 minuten hebben we een sterrenhemel vol beelden die kenmerkend zijn voor de bewoners van de bewonerscommissie. Een bijzonder document dat wij graag aanbieden aan de wethouder en ambtenaren.

info@peenenui.nl / Jennefer Verbeek: 0612231343 / Danny Molenaar: 0650686104

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Burgeratelier

Peen en Ui pitch Leidse Link

Peen en Ui pitch Leidse Link

Pitch ‘Leidse Link’ voor Stationsgebied door Peen en Ui

Start Leiden in Stijl

Betreft:

de Prijsvraag aantrekkelijk Stationsplein Leiden

Aan:

gemeente Leiden, programma Binnenstad t.a.v. Mw. M. Nauta
Stationsplein 107 te Leiden
Van:

stichting Peen en Ui Rijnsburgersingel 60
2311 XX te Leiden
KvK : 28116617
Contact: info@peenenui.nl of Jennefer Verbeek: 06 12231343 Danny Molenaar: 06 50686104

YES!! PRIJSVRAAG AANTREKKELIJK STATIONSPLEIN LEIDEN!

Wat een waanzinnige kans om een grote en belangrijke groep bezoekers van Leiden uit te nodigen in deze prachtige stad! Stad van ontdekkingen!

Voor u ligt het plan van stichting Peen en Ui.
Peen en Ui is alweer 10 jaar dé startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo combineert zij (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en cultuurontmoetingen.

Jennefer Verbeek van Peen en Ui:

“Als forens beweeg ik me al 10 jaar via het Stationsplein de stad Leiden in. Altijd valt me dan weer op hoe jammer ik het vind dat deze grote ruimte zo weinig Leids is. Na een kwartiertje de stad in lopen, zie je pas de Leidse omgeving en dompel je je onder in de prachtige historische stad die Leiden is. Kom je van de achterkant van het station binnen, of rij je met de auto langs het spoor, dan heeft Leiden met het Achmeagebouw, het nieuwe ROC en het LUMC het elan van een wereldstad. Leiden verdient een overgangsgebied dat deze schijnbaar tegengestelde beelden overbrugt”

Deze stad van ontdekkingen vraagt om een entree die de bezoeker prikkelt om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Maar dan moet er op dit plein wel wat te ontdekken zijn voor de bezoeker.
Peen en Ui biedt hier met dit plan een tijdelijke verrassende beleving voor. En zoals altijd met de projecten van Peen en Ui, natuurlijk met de talenten die in Leiden al aanwezig zijn.

Start Leiden in Stijl

2

TUSSEN HISTORIE EN VERNIEUWING

In 2017 dient een prachtig verbindingsmiddel zich aan: het jaar van De Stijl! Een eerbetoon aan een belangrijke kunststroming in het begin van de vorige eeuw. Een stroming die, met het werk van de meest verbindende inwoner Theo van Doesburg, in Leiden zijn oorsprong vond.

Peen en Ui grijpt deze prijsvraag aan om dit stadsthema ook na 2017 te verduurzamen.
De Stijl is een historische beweging, die 100 jaar geleden het begin inleidde van een volledig nieuwe kijk op kunst, ontwerp en het vormgeven van de publieke en private ruimte.
Niet alleen de vernieuwde kunst van Theo van Doesburg heeft ons geïnspireerd, ook Theo van Doesburg als inspirator was belangrijk voor ons. Deze belangrijke beweging in de kunst werd niet alleen ontwikkeld als vormtaal, maar kwam voort uit een verlangen naar een universele beeldtaal die door iedereen -ongeacht achtergrond, taal of cultuur- te begrijpen viel. Het ging de leden van De Stijl om verbroedering. Die behoefte aan verbinding, zonder iemand buiten te sluiten is een noodzaak van deze tijd en een belangrijke pijler van Peen en Ui en dus van dit plan.
In dit plan biedt Peen en Ui Leidse makers op het gebied van kennis, kunst en cultuur een plek hun aanbod te delen met elke bezoeker van deze stad.

BELEVING DOOR EEN FYSIEKE EN GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE

Start Leiden in Stijl is grofweg te verdelen in twee onderdelen: de fysieke en de geprogrammeerde interventie. Het combineren van deze twee interventies zijn gekozen om continu een beleving te garanderen.
De fysieke interventie is een grote opvallende installatie die direct de aandacht trekt en het een feest maakt om je van het ene naar het andere deel van Leiden te bewegen. De geprogrammeerde interventie verleidt de bezoeker om regelmatig stil te staan of zelfs een langere periode op het Stationsplein te verblijven.

Beide onderdelen worden hierna verder toegelicht.

3

DE FYSIEK INTERVENTIE:

naar Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg

Simultaneous Counter-Composition van Theo van Doesburg is de inspiratie voor de fysieke interventie van Start Leiden in Stijl. De bezoekers worden geconfronteerd met een fleurige omgeving van vlakken in de bekende kleuren van De Stijl. Zij bevinden zich als het ware in het schilderij van Van Doesburg. De vlakken geven ook de verschillende verkeersstromen aan. Zo wordt deze bijzonder kleurige omgeving er ook een van rust. Want waar je nu weleens ondersteboven wordt gefietst omdat je je per ongeluk op het fietspad begeeft, geeft de kleur aan waar men wandelt, fietst of per bus of auto vervoerd wordt.

4

Op het plein bevinden zich twee L-vormige tijdelijke objecten. Eén L-vorm is een bank/ tribune, een plek waar men elkaar kan ontmoeten, treffen voor een afspraak of genieten van deze kleurige plek.

De andere L-vorm is een transparant paviljoen. Deze glazen kas zal dienst doen als “het huis van ontdekkingen”. Bevolkt door een wisselend aanbod van culturele organisaties en makers valt hier te ontdekken wat er in Leiden te beleven is.

De twee L-vormen staan tegenover elkaar, waardoor er een binnenruimte ontstaat, een openluchtpodium/ een openbare collegezaal waar mooie activiteiten kunnen worden georganiseerd op het gebied van kennis en cultuur.
De twee L-vormen staan symbool voor de Leidse Link. Met de Leidse Link verzekert Peen en Ui dat haar aanbod altijd een Leidse Link heeft, waarmee Leids potentieel zoals makers, culturele organisaties en culturele ondernemers in deze stad een kans wordt geboden mee te doen of zich te ontwikkelen.

5

DE GEPROGRAMMEERDE INTERVENTIE:

De Leidse Link
De Leidse Link is het programmaonderdeel van Start Leiden in Stijl. Zoals Theo van Doesburg met zijn tijdschrift een inspirator was voor vele kunstenaars en vormgevers, zo wil Peen en Ui de Leidse makers en culturele organisaties een plek geven in De Leidse Link. Zo wordt de Leidse cultuur gemaakt en direct zichtbaar gemaakt voor het Leidse publiek.
Peen en Ui maakt in 2017-2018 van het stationsplein een plek waar je ziet en beleeft wat er in Leiden te doen is, maar dat niet alleen: het is een plek waar het nieuwe culturele aanbod van Leiden ook daadwerkelijk wordt gecreëerd!
Met de (meerjarige) projecten zoals bijvoorbeeld OPEN|Makers aan de Markt (Aalmarkt) en het creatief warenhuis EVEN OPEN (voorheen De Slegte aan de Breestraat) heeft Peen en Ui veel expertise vergaard om de Leidse Link professioneel te realiseren.

Wat vindt de bezoeker in en om de Leidse Link?

Peen en Ui vestigt haar basis in De Leidse Link. Hier biedt zij makers de kans om te experimenteren en hun werkproces voor het publiek uit te werken. De andere delers in het pand krijgen ook de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren. En in dit glazen paviljoen is dat altijd in het zicht. Zo krijgt het publiek voorproefjes van wat er vanuit Leiden wordt georganiseerd.
Een klein deel van de Leidse Link doet dienst als zichtbare werkplek waar kleine cultuurorganisaties zich tijdelijke vestigen om hun verschillende Leidse evenementen en festivals te organiseren en presenteren.
Het publiek kan bij hen terecht met vragen over hun programma’s en activiteiten en kaartjes kopen.
Een belangrijke deel wordt gereserveerd voor presentaties van de culturele organisaties van Leiden. De musea, de Leidse podia, maar ook de gemeente of andere evenementenaanbieders krijgen de kans een korte periode op een bijzondere wijze hun aanbod in het zonnetje te zetten.
Zo ontdekt de bezoeker waar hij in Leiden naar toe kan voor een bijzondere beleving. De Leidse Link is vooral OPEN. Van alle kanten kan men naar binnen gluren en het creatieve proces zien groeien. En het Leidse publiek kan binnenlopen voor informatie en is welkom bij brainstorms, presentaties, publieke gesprekken, expo’s en expi’s (experimenten) die er regelmatig worden georganiseerd.

Hoe werkt deze broedplaats in de stad voor de Leidse gebruikers?

Naast het eindproduct zoals het kunstwerk, het festival en de voorstelling, staat in De Leidse Link het ontwikkelen centraal. Het is een verzamelplaats van kleine organisatieteams van de verschillende festivals tot makers die nieuw werk maken. In De Leidse Link kunnen gebruikers niet alleen kennis en ideeën delen, maar ook praktische zaken zoals gereedschap en kantoorartikelen.

Door het pand te delen, is het mogelijk om het zo veel mogelijk open te stellen voor publiek. Een brede bezetting wordt zo mogelijk gemaakt waardoor ruime openingstijden gegarandeerd kunnen worden. Door het pand te delen, kunnen makers en kleine organisaties direct met elkaar in contact komen, kennis delen, elkaar inspireren en versterken. Juist door deze diversiteit aan culturele gebruikers ontstaat een programma van nieuwe initiatieven die het creatieve klimaat in Leiden extra stimuleert.

Een succesvolle formule die in onze projecten OPEN|Makers aan de Markt en Even Open bewezen is.

6

Cultureel ondernemerschap gestimuleerd door een broedplaats als De Leidse Link

Tussen het hebben van een mooi idee of product en het starten van een onderneming met een gedegen ondernemersplan zijn voor jonge culturele ondernemers nog veel stappen te zetten.
Zo moet je product worden getest en moet je onderzoeken wie je klant zou kunnen zijn. En past het ondernemerschap wel bij jou? Een spannende fase met veel risico.
Om je zoveel mogelijk op je aanbod en de ontwikkeling ervan te richten, word je liever zo weinig mogelijk afgeleid door grote verantwoordelijkheden als een hoge huur of een lang huurcontract.

Door culturele ondernemers een periode voor een lage prijs te huisvesten en de kans te geven om hun aanbod goed uit te werken, samen met andere ontwikkelaars, wordt de kans op mislukken een stuk kleiner.
Door deze kans aan meerdere culturele ontwikkelaars tegelijk te geven, ontwikkel je een levendige ruimte die al in de onderzoeksfase interessant is voor publiek. Met het groeien van de ondernemer groeit het publiek mee.

Zoals Peen en Ui al eerder deed in andere projecten kan zij deze tussenstap faciliteren en draagt zij bij aan een nieuwe, kwalitatief goede Leidse culturele sector.

Deze manier van werken is op verschillende plaatsen in Nederland al nuttig gebleken. Enkele voorbeelden:

Het Schieblock in Rotterdam, waar een grote lege plek vlak bij het centrum van Rotterdam is veranderd in één van de levendigste plekken van de stad. Bètahuis in Heerlen: Een complex dat is ingevuld met creatieve bedrijven en co- workers die met elkaar ontwikkelaars van de plek werden.

Wongema in Hornhuizen: een oud dorpshuis dat een tijdelijke werkplek voor kunst- en ontwerponderwijs werd en de plek weer toegankelijk heeft gemaakt voor de buurt.
Binck36 in Den Haag: Een verschrikkelijk groot leeg kantoorgebouw vlakbij het centrum van Den Haag is nu een plek voor vele creatieve bedrijfjes en is zo succesvol gebleken dat eigenaar Vestia het gebouw marktconform heeft kunnen verkopen aan marktpartijen met behoud van huurders.

• •

7

WAT WILLEN INITIATIEFNEMER PEEN EN UI EN DE GEBRUIKERS VAN DE LEIDSE LINK EN OMGEVING?

Peen en Ui beschikt niet alleen over een groot lokaal netwerk, maar heeft duidelijke drijfveren:

De omgeving betekenisvol in richten.
Een kwaliteitsimpuls geven aan de stad.
Laten zien dat er een andere manier van ontwikkelen mogelijk is.

Waarom werken gebruikers graag in zo’n broedplaats:

Betekenis geven aan de omgeving.
De mogelijkheid van ontmoeten in een gemeenschappelijk ruimte. Meedoen met het initiatief nemen.
Mogelijkheid tot co-creatie.

Doordat gebruikers direct betrokken worden, werken zij mee aan de service voor het publiek, de ondersteuning bij expo’s en de inrichting en programmering van De Leidse Link.

AANVERWANTE PROJECTEN DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN:

Peen en Ui heeft nu al verschillende projecten lopen die het succesvol verlopen van Start Leiden in Stijl verzekert.

Met het project Nieuwe Makers ondersteund door de gemeente Leiden vervult Peen en Ui de rol van pleitbezorger en ondersteuner van de nieuwe Leidse makers (kunstenaars, theatermakers, performers, enz.). Peen en Ui zal in de loop van het jaar verschillende ontmoetingen en expo’s organiseren met deze nieuwe makers. Als Start Leiden in Stijl mogelijk gemaakt wordt zal Peen en Ui deze activiteiten in De Leidse Link plaats laten hebben.

Peen en Ui organiseert al vele jaren verschillende kunstactiviteiten samen met bewoners van Leiden in verschillende wijken in de stad. Samen met deze bewoners gaat Peen en Ui een conferentie ontwikkelen. De Leidse Link kan hier het zenuwcentrum van worden.

Peen en Ui ontwikkelde het Vet Groot Mobile, een mobile van wel 20 meter hoog, gemaakt samen met de bewoners van Leiden. Het Vet Groot Mobile beleeft zijn première op 1 juni, tijdens het jaar van de Stijl. Dit mobile kan het startpunt zijn voor Start Leiden in Stijl.

• • •

• • • •

8

NETWERKEN VAN PEEN EN UI DIE HELPEN HET PLAN EEN SUCCES TE MAKEN

Door de verschillende projecten van Peen en Ui in de afgelopen jaren heeft Peen en Ui een aanzienlijk netwerk opgebouwd waar zij voor Start Leiden in Stijl goed gebruik van kan maken.

Door het project OPEN|Makers aan de Markt heeft Peen en Ui de afgelopen jaren een netwerk op kunnen bouwen van ruim 200 makers, die werken vanuit Leiden. De meesten van deze makers hebben een werkplek gedeeld met Peen en Ui en/of samengewerkt in projecten van Peen en Ui. Hierdoor is Peen en Ui in staat een passend en vernieuwend programma te organiseren samen met de makers die het beste passen bij de vraag of actualiteit.

Peen en Ui heeft door haar verschillende projecten met onder andere de volgende culturele organisaties gewerkt: Rijksmuseum van Oudheden, Stichting Nacht van Kunst en Kennis, Studium Generale, Lakenhal, Wijken voor Kunst, Cultuurfonds Leiden, Stichting de Leidse Stijl, Lakcursussen, Hooglandse Kerk, Rijnlands Architectuur Platform, Stadspodia Leiden, Haagweg 4. We hebben nog niet alle organisaties gepeild, maar o.a. de Hortus Botanicus Leiden, Libertango, Leids International Film Festival, Ondernemersverening Bioscience Park hebben aangegeven geïnteresseerd zijn om mee te doen in De Leidse Link.

Peen en Ui heeft ook met andere stadspartners gewerkt. Partners die makkelijk aan te spreken zijn om samen een programma te ontwikkelen in De Leidse Link: Gemeente Leiden Griffie, Centrum Management Leiden, Libertas Leiden, Tuin van de Smid, Kringloopwinkel Het Warenhuis, Leiden is OPEN, Stichting Present Leiden, Gemeente Leiden, Gemeente Leiden Vastgoed, Gemeente Leiden Stadhuis, Gemeente Leiden projectbureau, Gemeente Leiden Wijkregie.

Ook met bewoners, bewonersorganisaties en woningbouwstichtingen werkt Peen en Ui regelmatig samen: Woningstichting Ons Doel, Bewonersvereniging Jacques Urlusplantsoen, woningbouwstichting Portaal, activiteitencommissie Zeeheldenbuurt, bewonersvereniging Cronestein, Bewoners Agaatlaan, De Smeltkroes van Stevenshof.

SAMENVATTEND:

Met Start Leiden in Stijl maakt Peen en Ui de bezoekers van het Stationsplein nieuwsgierig naar wat men in Leiden zelf kan ontdekken. Niet volgens de bekende marketingwegen, maar met:
– eenfotogeniekeinterventie,dieooknogeensbijdraagtaandeverkeersveiligheid – DeLeidseLink:hetpaviljoenvanontdekkingen,waarineenavontuurlijke

stadsprogrammering wordt gemaakt, samen met de stadspartners van Peen en Ui. Zo draagt Peen en Ui ook bij aan de verduurzaming van de stadsthema’s van Leiden. Stichting Peen en Ui is alweer 10 jaar de startmotor voor opzienbarende culturele projecten. Dat doet zij voor, maar vooral met de stad Leiden.
Daarom Start Peen en Ui Leiden in Stijl!!

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u bellen met: Jennefer Verbeek: 06 12231343 of Danny Molenaar: 06 50686104 Mailen kan natuurlijk ook: info@peenenui.nl

 

 

Leiden of All Places

Leiden of all places dvd

Leiden of all places dvd

Leiden of All Places dvd

Leiden of all Places

Première dvd Kristel Boekhorst en Cinemaffia

Op de zomerse(!) avond van vrijdag 16 september was in De Buurt de première van ‘Leiden of all Places’.  Deze DVD is het resultaat van een project van de Leidse theatermaakster Kristel Boekhorst gefilmd door het Leidse Cinemaffia. Na de opening door burgemeester Lenferink kreeg het publiek, waaronder veel Leidenaren die hadden meegewerkt aan het project, de film te zien: een “uniek reisprogramma langs zes Europese steden Venetie, Berlijn, Oxford, Istanbul, Saint-Tropez en Lech. Maar….niet alles is wat het lijkt!”

Het is een heel leuke en grappige film geworden waarin Leiden op een verrassende manier in beeld komt. Zeker ook door de manier waarop het gefilmd is: je zou het zo als een aflevering van een van de vele reisprogramma’s op tv kunnen verwachten!

Leiden of All Places is mede tot stand gekomen door Peen en Ui die voor dit project als penvoerder heeft gefungeerd.

Zie ook www.cinemaffia.nlwww.kristelboekhorst.nl, www.debuurtleiden.nl

 

 

Kunstroute 24 en 25 september 2016

Kunstroute

Kunstroute 24 en 25 september 2016

De Kunstroute voor Peen en Ui heel geslaagd!

Kunstroute Leidsch Dagblad Vera van der Kaap 26/9/'16

Kunstroute Leidsch Dagblad Vera van der Kaap 26/9/’16

Cees Kortlang

Tijdens de Leidse Kunstroute op zaterdag 24 en zondag 25 september was Peen en Ui natuurlijk ook van de partij! Op zaterdag 25 september was er werk te zien van OPENMakers Julia van Adrichem en Gonda Lijbers in Galerie Cees Kortlang,  naast het werk van Cees Kortlang, de oprichter van deze bijzondere galerie (inmiddels gesloten).

Op zondag 25 september was er op diverse plekken in het centrum van Leiden werk van   OPENMakers Julia van Adrichem, Esmée Hagens, de Handwerkstudio, Gonda Lijbers en Lamp Wouda te zien, allemaal en alles in het kader van bewegende kunst. Het is namelijk alweer ruim 100 jaar geleden dat deze kunstvorm ontstond met Marcel Duchamp’s Fietswiel (2013). Hoog tijd dus om   hier aandacht aan te besteden tijdens deze Kunstroute! Bij Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst lees je hoe een andere held der kinetische kunst, Alexander Calder, dit weekend de Leidenaar tot een groots werk inspireert.

Hermine van Bersprijs 2016 voor KLICK-er en OPEN Maker Emma van Noort

Tijdens de officiële opening van de Kunstroute werd ook de winnaar van de Hermine van Bersprijs 2016 bekend gemaakt. En dat was deze keer onze ‘eigen’ Emma van Noort! Emma heeft als maker in OPEN|aan de Markt gewerkt en is enthousiast deelnemer aan KLICK, het uitwisselingsverband van jonge kunstenaars uit Leiden en zusterstad Oxford.  Samen met hen èn Peen en Ui heeft Emma een prachtige expositie neergezet dit najaar. We zijn trots op haar!

 

www.kunstrouteleiden.nl www.juliavanadrichem.nl http://jennig.nl/tag/gonda-lijbers/ http://www.kortlangstichting.nl https://www.facebook.com/EsmeeHagensArt/ https://handwerkstudioleiden.com https://nl.linkedin.com/in/lamp-wouda-1772745b http://www.kinetischekunst.nl http://www.emmavannoort.com http://www.klickoxfordleiden.com http://www.herminevanbersstichting.nl

 

 

Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst door Peen en Ui

Roest Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst

foto-2  Leidsch Dagblad, Theo de With 22/9/’16

Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst op 25 september 2016 door Peen en Ui

Peen en Ui organiseerde op een unieke manier de editie van september 2016 van Leiden is OPEN (www.leidenisopen.nl). Dit jaar werd op dezelfde dag ook voor het eerst de Hartje Leiden Rally georganiseerd ( www.hartjeleiden.nl/rally/), een autoshow met klassiekers en custom cars. Peen en Ui liet zich door deze Oldsmobiles inspireren voor haar eigen Leiden is OPEN: voor Bewegende Kunst. Uiteraard weer op bijzondere wijze! Want hoe verbind je Beeldende Kunst met mobiles?

Tijdens Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst kon je op het Pieterskerkplein genieten van de voorstelling ROEST van onze eigen ‘Levend Lijf’ Danny Molenaar en Esther van Leeuwen (Wereldkampioen Levend Standbeeld 2015!,  ).

Foto: Tom van der Oldemunt

Foto: Tom van der Oldemunt

In ROEST wordt het poëtische verhaal gedanst van een man en een vrouw en hun jarenlange liefde. Een stalen staketsel is hun huis. Verroest, net als de man en de vrouw in hun relatie… Als het huis langzaam tot leven komt, ontstaan er acrobatische bewegingen, die het huis, zijn bewoners en de liefde letterlijk op zijn kop zetten.

Voor meer info: www.levendlijf.nl/roest/

 

 

Vet Groot Mobile

Vet Groot Mobile

Vet Groot Mobile

Op de Beestenmarkt werd met het publiek gewerkt aan het Vet Groot Mobile, een 4 meter hoog kunstwerk met prachtige, bewegende onderdelen, gebaseerd op o.a. Alexander Calder en De Stijl. In 2017 wordt het nog hoger en mooier: Peen en Ui gaat een recordpoging doen! Dit alles in het kader van 1oo jaar Bewegende Kunst.

 

 

 

pu-bijzondere-beeldenkleiner

TERRA:

Peen en Ui introduceerde tijdens Leiden is OPEN voor Bewegende Kunst bij het Leidse publiek een topper op het gebied van Levende standbeelden : TERRA. TERRA gaf Leidse maker Esmée Hagens de gelegenheid om haar ervaring met performancewerk uit te breiden. Bij de fontein op de Vismarkt waren twee bijzondere standbeelden te zien, die zich echter leken te verplaatsen….

Voor meer info over TERRA: www.livingsculptures.com/levende_standbeelden/standbeeld/?beeld=terra-I&n=1

 

 

pu-openluchtateliers-klein

Onze OPEN Makers waren uiteraard dit jaar ook weer te zien. Voor hen hadden we dit keer een OPENLuchtatelier gemaakt! Daar kon je onder andere het nieuwe waterwerk bewonderen van onze enige echte Leidse kinetisch kunstenaar Lamp Wouda. Kunstenaar Julia van Adrichem schilderde een levend (bewegend!) werk. De Handwerkstudio werkte aan een natuurlijke installatie èn het werk van Gonda Lijbers en Esmée Hagens was te bewonderen.

 

aquamichina

Lamp Wouda:

In ons OPEN Lucht Atelier kun je het nieuwe waterwerk bewonderen van onze enige echte Leidse Kinetische kunstenaar Lambert Wouda! Aquamachina is een overkoepelende naam voor een serie constructies waarin water het belangrijkste ingrediënt is. Zoals water de essentie is voor de levende natuur. Water is beweging, de beweging is het water, in de Aquamachina Hexacaster, die zondag op het Hooglandse kerkplein te zien is, zijn het zes gieters die het water vorm geven.

Hooglandse Kerkplein: zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur: OPEN lucht atelier

 

 

foto-5

Gonda Lijbers:

Voor het maken van beelden heb ik alleen een lekker broodje klei en vooral veel inspiratie nodig. Die inspiratie krijg ik uit alles wat er om mij heen gebeurt. Ik maak keramische beelden van klei voor binnen en buiten; kleur en vorm zorgen voor een opgewekt gevoel, iets wat ik belangrijk vind.
Wat materiaal betreft heeft klei mijn grote voorkeur. Ik maak van alles: dieren en mensen meestal grappige beelden. Ik maak graag grote gekke beelden; daarbij ben ik wel afhankelijk van de maat van de oven; dat is mijn enige beperking. Het is elke keer een verrassing hoe mijn beelden uit de oven komen. In de loop der jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld.

 

banner-caro-wieteke-klein

Caro de Bruin en Wieteke Opmeer zijn aanwezig in het OPEN Lucht Atelier met een gedeeld huisje. Ze delen niet alleen het huisje maar ook hun passie voor handgemaakte bijzondere producten. In hun huisje op de kunstmarkt zullen er diverse handgemaakte artikelen te bewonderen zijn waaronder, houten haaknaalden gesneden van gevonden hout (Wieteke Opmeer), prachtige handgesneden stempels (Caro de Bruin), bijzondere illustraties (Wieteke Opmeer), handgebonden boeken (Caro de Bruin) en nog veel meer.
Laat je verrassen door de aandacht voor detail en vakmanschap, en maak ondertussen een gezellig praatje met beide dames.
Caro de Bruin:Honoriginal (www.honoriginal.nl) boekbindster, exclusieve dozen, stempels, papierkunst

Wieteke Opmeer (www.wietekeopmeer.nl)ecologisch product ontwerpster, hout snij werk, illustraties.
Hooglandse Kerkplein: doorlopend van 12.00 uur tot 18.00 uur: OPENLuchtatelier

 

esmee

Esmee Hagens:

“De ‘Tunnel of Glove’ is een onderdeel van de kunstserie ‘Handtastelijk’. Handtastelijk is weer onderdeel van een een nieuwe kunststroming: de Abstrante Kunst. Abstrant betekent ‘vrijpostig’. In deze kunststroming draait het niet direct om het uiterlijk van het kunstwerk, maar om de lichamelijke ervaring. Je zou het dus ook ‘ervaringskunst’ kunnen noemen. Ik wil door middel van de ‘Tunnel of Glove’ mensen laten ervaren hoe het is om door honderden handen aangeraakt te worden. Loop of kruip door de tunnel heen, blijf er even in stil staan, of draai eens een rondje in de tunnel! Als je het gevoel of de ervaring in één woord zou mogen omschrijven, wat zou dat woord dan zijn?Schrijf dat woord op een post- it en bindt deze aan één van de witte touwtjes aan de buitenkant van de tunnel. Deze gevoelens en ervaringen worden op deze manier onderdeel van het kunstwerk”

Zaterdag: Nieuwstraat 13; zondag: Hooglandse Kerkplein: doorlopend van 12.00 uur tot 18.00 uur: OPEN lucht atelier

 

beale-street-jug-band-dewey1

Julia van Adrichem:

Kunstenaar Julia van Adrichem schildert een live muzikantenschilderij.  Op bovenstaande afbeelding is te zien hoe een van de muzikanten speelt op een zelfgemaakte bucket bass, heerlijk basic! Zelf maak ik ook instrumenten van huis-tuin- en keukendingen èn speel in een straatband. Vandaar dat dit plaatje hèt uitgangspunt is geworden voor… HET EXPERIMENT!

juliahand

HET EXPERIMENT:
OpenMaker Felix komt zondag modelzitten in mijn OpenLuchtatelier op het Hooglandse kerkplein en temidden van de andere Beale Street Jug Bandfiguren zal hij langzaam verworden tot een schilderij…. Welkom!

Zaterdag: Nieuwstraat 13; zondag: Hooglandse Kerkplein: Doorlopend van 12.00 uur tot 18.00 uur: OPENLucht atelier

 

timit-kleiner

Timit:

Op het Stationsplein werkt de bekende Leidse illustrator Timit aan een 3d tekening. Zijn werk toont invloeden van animatie, typografie, street art, comics en tattoos en is op veel verschillende plekken in Leiden te zien. Voor het eerst maakt hij zijn creatie 3-dimensionaal, en kruipt zijn werk zo onze wereld in. (Of kruip jij zo Timits werk in?!).
Stationsplein: doorlopend van 12.30 uur tot 18.00 uur

Zoals jullie van ons gewend zijn blijft het programma tot aan het einde in ontwikkeling, dus houdt deze website en Facebook en Twitter van Peen en Ui in de gaten!

KLICK

KLICK is een Peen en Ui project, waarin 8 jonge kunstenaars uit Leiden en Oxford samen hun eigen project leren te organiseren.

Leiden heeft al bijna 70 jaar een stedenband met Oxford. Geïnspireerd door deze vriendschap komen de jonge kunstenaars uit beide steden bij elkaar door uitwisselingen en tentoonstellingen. Hoe ziet deze stedenband er nu uit voor de nieuwe generatie? Waar ligt de link? En wat is de klik?

De kunstenaars zijn net afgestudeerd van de kunstacademie of zijn nog bezig met het volgen van een opleiding. De kunstdisciplines lopen uiteen: van geluidskunst tot fotografie en van installatiekunst tot grafisch ontwerpen. De deelnemende kunstenaars zijn Georgie Harris, Matthee de Bruin, Hannah Jacques, Emma van Noort, Lauren Baldwin, Tamsin Corrigan, Samuel Harris en Emma Mayoux-Andrews.

Al ruim een jaar werken zij samen aan exposities en projecten. Zo is er geëxposeerd in het Leidse gemeentehuis en is er een tentoonstelling gemaakt voor the Art weeks in Oxford.

Van 26 t/m 28 juli gaan de 8 kunstenaars samen aan het werk tijdens het open atelier the Art Kitchen in Old School Leiden. De resultaten zijn te zien tijdens de expositie Sense of Place. De opening is op 29 juli, de expo en siteprogrammering is op 30 en 31 juli.

Eind oktober 2016 zullen de resultaten van the Art kitchen ook in Oxford worden tentoongesteld.

De kunstenaars van KLICK zijn ook gevraagd om na te denken over een monument om het 70-jarig jubileum van de stedenband te vieren. Hierover wordt door de kunstenaars druk gebrainstormd en samengewerkt met de Leiden-Oxford Link. Leiden-Oxford Link en Peen en Ui zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit monument samen te realiseren.

Voor meer informatie kun je op hun website kijken: www.klickoxfordleiden.com. Ze zijn ook te vinden op facebook https://www.facebook.com/KlickOxfordLeiden.

1logo KLICK23

 

OPEN in GESPREK

In 2016 organiseerde Peen en Ui diverse edities van OPEN in GESPREK.

OPEN in GESPREK, wat is dat?

Wat makers en wetenschappers gemeen hebben is de wil om nieuwe wegen te bewandelen. Om te onderzoeken en te experimenteren. Tijdens OPEN in GESPREK bevragen wetenschappers en makers elkaar.We vragen hiervoor niet de grote namen in de wetenschap en de kunst, maar kijken dichterbij. De aio’s of promovendi koppelen we aan Leidse  kunstenaars. Zij zijn de uitprobeerders, de testers, de oefenaars en praktiseerders.

OPEN in GESPREK is een OPEN|Makers experiment! Geboren uit onze nimmer aflatende nieuwsgierigheid. We nodigen je graag uit om met dit experiment mee te doen.

OPEN in GESPREK komt tot stand in samenwerking met LAKcursussen.

OPEN in GESPREK Editie II

Open gesprek over kunst en wetenschap op 23 mei in het Lipsiusgebouw. 

Deze keer hebben we theatermaker Natasha Schulte en natuurkundige Chris Smiet aan elkaar kunnen voorstellen. Chris promoveert in de natuurkunde, in de quantumopticagroep van Dirk Bouwmeester. Hij bestudeert het gedrag van plasma, de soep van geladen deeltjes waar onze zon, sterren en bliksemschichten van gemaakt zijn en die je in fusiereactoren vindt. In het bijzonder bestudeert hij hoe magneetvelden het plasma beïnvloeden, en hoe het kan dat het plasma langer stabiel blijft als je knopen in het magneetveld legt.

Natasha is theaterregisseur en oprichter van theatergroep Nieuw Leiden. Daarmee produceert zij heldere voorstellingen over complexe en herkenbare onderwerpen, die gespeeld worden in scholen, zorginstellingen, gemeenten en organisaties. Daarnaast geeft zij les aan theatermakers in opleiding en is zij eindregisseur voor circustheater, muziektheater, zangkoren en locatietheaterproducties.

Chris Smiet en Natasha Schulte zijn bij elkaar op bezoek geweest. Naar aanleiding van deze kennismaking praat het duo verder en wordt het publiek uitgenodigd mee te praten. Jennefer Verbeek is de moderator.

OPEN in GESPREK Editie I

Open gesprek over kunst en wetenschap, 16 maart 2016 in het Lipsiusgebouw, studio 1.44. 

Beeldend kunstenaar Robbert Pauwels en linguïst Bobby Ruijgrok bevragen elkaar tijdens de eerste editie. Zo stellen ze vragen over het hoe en waarom van hun werk en zoeken samen met het publiek naar antwoorden op vragen als: Waar komt deze behoefte vandaan? Hoe pak je dat eigenlijk aan, onderzoeken en experimenteren? Hoeveel mislukt, voordat er iets lukt? En hoe is dat?

 

 

Tommy’s Paasconcert in het Jacques Urlusplantsoen

Tommy's Paasconcert in JUP

Tommy’s Paasconcert  Ricciotti Ensemble

Bijzonder muzikaal bezoek in het Jacq. Urlusplantsoen!

Eerste Paasdag kreeg het Jacques Urlusplantsoen het Ricciotti Ensemble op bezoek. Dat was nog nooit eerder gebeurd, een echt symfonieorkest in het JUP! Tommy’s Paasconcert was de kers op de taart na een eerste serie van bijzondere activiteiten in het JUP: “Tommy’s Luie Zondagen”.

Het Ricciotti orkest speelde op 27 maart 2016 in het Jacques Urlusplantsoen voor de bewoners van het Jacques Urlusplantsoen.

Het Ricciotti orkest tijdens Crossovertocht ook in het JUP!

Het Ricciotti Ensemble (www.ricciotti.nl) is ricciottifotoeen straatsymfonieorkest dat bestaat uit veertig jonge, geestdriftige musici. Het voert symfonische muziek uit op plekken waar die normaliter niet klinkt. De mobiliteit van het orkest is uniek: het Ricciotti heeft geen podium nodig en kan zich opstellen in minder dan twee minuten. Het speelt op straat, in het asielzoekerscentrum, het weeshuis en de gevangenis, maar ook in Ottersum en Wieringen en nu dus ook in het Jacques Urlusplantsoen! De leden van het Ricciotti Ensemble zijn afkomstig uit heel Nederland en enkele van daarbuiten. Het grootste deel van de musici studeert aan het conservatorium. Drie keer per jaar gaat het Ricciotti Ensemble op tournee in Nederland en één keer per jaar naar het buitenland.

Het optreden in het JUP maakte onderdeel uit van de Crossovertocht van het Ricciotti Ensemble. Met jazztrio Kapok (Morris Kliphuis (hoorn), Timon Koomen (gitaar) en Remco Menting (drums)) als solisten zoekt het orkest zijn grenzen binnen en buiten de jazz. Speciaal voor de Crossovertocht componeerden de drie mannen van Kapok een nieuw werk waarin het Ricciotti Ensemble als vierde bandlid wordt verleid tot improvisatie. 100% cross over!
Naast stukken met Kapok staan er zeer uiteenlopende werken op het programma. Van muziek uit Saturday Night Fever tot een stuk van de eerste Cross-over meester: Johann Sebastian Bach. Zijn Engelse suite is voor de gelegenheid in een grensverleggend jasje gestoken.

Tommy’s Luie Zondagen

In de winter van 2015 sloegen de bewonerscommissie, Portaal en de Vereniging van Huiseigenaren van trommelen JUPde twee flats in het Jacques Urlusplantsoen de handen ineen om het Jacques Urlusplantsoen gezelliger te makeIMG_2379n. Het plantsoen had een slecht imago. Een paar vervelende gebeurtenissen uit het verleden bleven op het buurtje een negatieve uitstraling houden. Daar moest nou eens wat aan gedaan worden.

Na een gesprek met Peen en Ui bleek dat er in het JUP een heel speciale bewoner  verblijft die eigenlijk iedereen wel kent: Tommy, het hondje van buurvrouw Rachel. Iedereen in de buurt is dol op hem! Zo is Tommy het symbool voor gezelligheid in het JUP geworden.

Samen met Peen en Ui werd ‘Tommy’s Luie Zondagen’ ontwikkeld. Op verschillende middagen stond de ontmoeting tussen bewoners centraal. Niet om te klagen of om het over problemen in de straat te hebben, maar om elkaar onder gezellige omstandigheden beter te leren kennen.

De eerste ‘Tommy’s Luie Zondag’ stond helemaal in het teken van de wensen van de JUPbewoners voor de volgende edities. Onder het genot van een taartje en muziek van de Leidse harpist Marco Hilgeman (www.zingendesnaar.nl) werden alle ideeën verzameld. Op basis daarvan zijn de zes volgende edities van Tommy’s Luie Zondag geprogrammeerd. Zo was er een Caribische middag met een Salsa workshop, een middag met een creatieve markt en een waterspelletjesmiddag. Er werd gedrumd, geknutseld en zelfs gezongen in de regen! En tenslotte eind maart 2016 het unieke optreden van het Ricciotti Ensemble, o.l.v. de Leidse Leonard Evers.

 

 

Expositie Creatief Present

In 2015 bestond stichting Present Leiden 5 jaar. Zij heeft dit eerste lustrum aangegrepen om hun manier van werken op een bijzondere wijze tegen het licht te houden. Present heeft Jennefer Verbeek , van Peen en Ui, gevraagd om uit hun OPEN|Makersnetwerk kunstenaars uit verschillende disciplines te vragen mee te lopen met een vrijwilligersklus en met hun makersblik de werkzaamheden van Present te beschouwen. Op basis van deze ervaringen maakten de kunstenaars een werk waarin hun visie op het werk van Present zichtbaar werd. Naast de kunstwerken ontwikkelden de makers met Peen en Ui een advies voor Present. Zo is de maker in dit project een soort bedrijfsadviseur.

Beeldend kunstenaars Julia van Adrichem, Hannah Driesse, Leonie van der Plas, Joke Schoneveld,  Irene Cecile en theatermaker Danny Molenaar presenteerden het resultaat van dit unieke project tijdens een expositie van 13 tot en met 16 november in het RAP, Poortgebouw Meelfabriek, Oosterkerkstraat 18 in Leiden.

Creatief Present werd enthousiast ontvangen, ook door stichting Present Landelijk. Zij vroegen Peen en Ui om de expositie en een workshop over dit succesvolle project te organiseren tijdens hun Landelijke Presentdagen in januari 2016.

12247888_1001171323254771_1858555632771022510_oCTx7xRyUkAAsUF-.jpg-large12240322_1001171589921411_5226520140944136855_o

OPEN Kunstroute 2015

OPEN|Makers in Molen de Put 1 én de Zeeheldenbuurt

In 2015 was  OPEN|Makers te zien in het atelier van Levend Lijf aan Molen de Put 1, een divers programma met makers van verschillende disciplines. Zo was er beeldende kunst van Erik Romme, Gonda Lijbers, Azad Bilal, Stan van Belkum en Julia van Adrichem, een performance van Ioana Tudor en we beleefden de première van het project PAPER POETRY van Pink Meltzer en Peter Visser.

Ook in de Zeeheldenbuurt  presenteerde OPEN|Makers zich! Brenda Koene en Emma van Noort lieten daar het werk zien waar ze in hun OPEN atelier aan hebben gewerkt  de laatste tijd. Tijdens de Kunstroute kreeg Peen en Ui ook bezoek van kunstenaars uit Oxford.

 

park de put 1

OPEN Munnikenstraat 

 

OPEN|Makers en het programma tijdens de Kunstroute 2015:

IMG00442-20110414-2228

Mijn naam is Stan van Belkum, ik ben schilder. De keuze van mijn materiaal is licht onconventioneel: roerstokken, huishoudverf (Borselen, Leiden), koper- en staaldraad, epoxyhars en recent roest. Met deze materialen ben ik in mijn schilderijen op zoek naar toeval met structuur, mooi stromend blauw en wit, glans versus dof, reliëf maar ook glad, oranje-vlekjes en lichteffecten. Om de resultaten te zien nodig ik je graag uit op mijn website (http://www.stanvanbelkum.nl) maar natuurlijk ook voor bezoek tijdens de kunstroute. Altijd een mooi moment om iets terug te horen van het publiek. Net als voorgaande jaren ben ik te gast bij OPEN!

 

IMG_2954Ik ben Ioana Tudor en ik ben een Leidse maatschappelijk geëngageerde theatermaker. Tijdens de kunstroute doe ik onderzoek voor mijn nieuwste performance “Losing my whiteness; 5 ways of becoming unwanted within a white supremacist society, without the obvious change of colour”.Het lijkt steeds moeilijker om bij de witte norm te horen en te genieten van de privileges die daarmee samengaan. In een van de huisjes onderzoek ik één van de manieren om ongewenst te geraken binnen de door witten gedomineerde samenleving. En het is interactief, je kan sms’en!

IMG_2468[1]

Ik ben Gonda Lijbers en ik maak keramieke beelden. Uit een “brood” klei creëer ik beelden met een knipoog. Het ontstaat tijdens het werken met de klei. De inspiratie krijg ik uit alles wat er om mij heen gebeurt. Kleur en vorm zorgen voor een opgewekt gevoel, iets wat ik belangrijk vind. Wat materiaal betreft heeft klei mijn grote voorkeur. Ik maak graag grote gekke beelden; maar soms ook kleine beeldjes. In de loop der jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld.
Met veel voldoening doe ik dit al vele jaren. Regelmatig exposeer ik mijn werk en krijg daar positieve reacties op.
De kunstroute vind ik bijzonder omdat je veel kunst in korte tijd kunt zien en de ateliers van de Leidse kunstenaars kunt bezoeken. Wat het ook bijzonder maakt is dat er op veel verschillende plekken kunst te bezichtigen is.
liefzw

Wij zijn Pink Meltzer & Peter J. Visser. De eerste P is onder meer bekend als ‘dichterette’ en de tweede P ontwerpt maquettes en bouwplaten. We proudly present ‘Paper Poetry by Pink & Peter. Ons eerste gezamenlijke kunstproject. Pink heeft als beeldend dichter/dichter al vaker meegedaan aan de Kunstroute. Met het thema: ‘Art is a Word so a Word is Art’. Peter won diverse prijzen met zijn maquettes en bouwplaten. Enkele ontwerpen waren in galeries en in het Stedelijk te koop. In deze Paper Poetry combinatiegedichten geïntegreerd in bouwplaten, vullen zij elkaar op een bijzondere manier in. Dit weekend is de primeur van deze samenwerking te zien.LINK PINK     LINK PETER 

IMG_8440Ik ben Erik Romme, 67 jaar en ik heb 3 jaar de studie aan de kunstacademie Haarlem/ Leiden gevolgd.
Ik maak vooral tekeningen waarin meestal personen centraal staan en het onderwerp mij persoonlijk raakt.
Ik doe via OPEN nu voor de derde keer mee aan de Kunstroute.
Het is een kans voor mij om, als zich ontwikkelend kunstenaar, kunstliefhebbers kennis te laten maken met mijn werk en mijn werkwijze.
OPEN|Makers zit ook in de Zeeheldenbuurt! Kom gezellig langs op de Munnikenstraat 36!
brendaIk ben Brenda Koene. Ik heb via OPEN|Makers een atelier aan de Munnikenstraat 36. Ik heb een fascinatie voor emotionele interactie tussen het individu en de massa. Deze interactie speelt een grote rol in mijn creaties. Dit jaar tijdens de kunstroute zal dit ook weer zichtbaar zijn in een van mijn werken. Ook heb ik een installatie gemaakt geïnspireerd op de Zeeheldenbuurt, waar mijn atelier zich bevindt. Ik hoop u graag te zien en spreken tijdens de kunstroute op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.
emmaIk ben Emma van Noort en ik ga verschillende werken laten zien waar ik de afgelopen tijd aan heb gewerkt. Een van die werken is een presentatie van een verzameling die ik bij de kringloop heb gekocht. Het werk heet ‘de rijke bramenplukker’ naar de titel van een sprookje van Godfried Boomans. Ik ben nu nog druk bezig met de sokkel een lik verf te geven.
 Wij zijn open met de kunstroute van 12:00 tot 17:00. Jullie zijn van harte welkom op de Munnikenstraat 36 voor kunst en een kopje koffie. Tot dan!

 

 

 

HOMETOWN

In 2015 organiseerde Peen en Ui HOMETOWN. Zie hieronder het nieuwsbericht.

Peen en Ui gaat los in de Leidse Binnenstad!

30 augustus is Leiden OPEN voor Spektakel! Leiden is OPEN, het voormalige Verrassend Winkelweekend, heeft ons gevraagd om op die dag een bijzonder programma te maken. Deze gelegenheid hebben we aangegrepen om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het maken van de spectaculaire straattheatervoorstelling HOMETOWN! Dit spektakel vindt plaats op het kerkplein van één van de bakens van Leiden: De Hooglandse Kerk.

 

PU HT wit HOMETOWN: Dansend ontstaat een stad

De voorstelling vertelt de geschiedenis van Leiden, vanaf het ontstaan van Leiden tot en met nu. Met 4 objecten in de vorm van een huisje wordt het  verhaal verbeeld. De huisjes worden door de dansers langzaam in de richting van een 8 meter hoge kerktoren bewogen!  In die kerktoren wordt de  voorstelling spectaculair afgesloten.

Componist Tommie Freke, ook Leidenaar en bekend van de Dogtroep, diverse locatietheatervoorstellingen en kunstenaars, componeerde de muziek  en Esther van LeeuwenCherif ZaoualiNelse van Heurck en Andreas Leertouwer dansen de voorstelling en ondersteunen ons met de choreografie. De voorstelling wordt om 17 uur geopend door onze burgemeester Lenferink samen met onze stadsdichter Wouter Ydema. Simone Heitinga van Aerial Art verzorgt het verrassende einde.

 

Home / House - Levend lijf Delft Fringe 2012

Home / House – Levend lijf
Delft Fringe 2012

Heel de binnenstad vol!

De objecten die worden gemaakt voor de voorstelling zijn natuurlijk op vele andere manieren in te vullen. Dat gaan we ook doen!  Op verschillende plekken is er in de middag voorafgaand aan de voorstelling van alles te doen:

 

 

Op het Stadhuisplein maken we een historische werkplaats, “De Leidse Sleutel”. Deze werkplaats wordt bemand door onze eigen stadskenner Jos van den Broek. Daar kun je van alles te weten komen over de historie van Leiden.

Op de Hoogstraat ( bij Van Engelen) zijn de OPENMakers in zicht, want een Peen en Ui stadsspektakel is natuurlijk nooit compleet zonder OPENMakers. Sonja van Kerkhoff maakt met andere makers een kunstinstallatie waardoor u deze plek weer op een hele andere manier gaat bekijken.

Bij de Pieterskerk richt Hooplovers weer de hoepelwinkel in. We nodigen iedereen uit om zijn/haar onvermoede hoepeltalenten aan te wenden en de hoepel een rondje te laten draaien.

Op de Lange Mare kunt u aan de slag met de Handig Handwerk Open Air Edition georganiseerd door Handwerkstudio Leiden.

Het straatspektakel gaat u door de hele binnenstad verrassen. Ieder uur duikt plotseling een verzameling straatartiesten op. Steltlopers, acrobaten, skaters en free runners vertonen dan hun beste trucs. De meeste van deze artiesten komen, zoals je van Peen en Ui gewend bent, uit Leiden. Zo zullen Circusschool Miloco en Davey Goossen van gymnastiekvereniging Jahn ook een spectaculaire bijdrage leveren.

Met luid tromgeroffel van percussieschool Sans Metre, bewegen de huisjes zich naar het Hooglandse kerkplein, waar om 17 uur de voorstelling HOMETOWN losbarst. Na de voorstelling zal DJ Marc Baronner je uitdagen zelf ook een dansje te wagen.

HOMETOWN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOORFONDS 1818, HET DRUCKERFONDS, LEIDEN IS OPENLAKCURSUSSEN, ROBB BRUINS, ERIC DEN BOER, JEROEN DE GOEI EN DE HOOGLANDSE KERK, PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS.

 

Programma en tijden:

13-16.30 UUR: DANS, STELTEN EN ANDER STRAATSPEKTAKEL DOOR PEEN EN UI. LOCATIE: DE LEIDSE BINNENSTAD EN DE V&D
13-16.30 UUR: HANDIG HANDWERK OPEN AIR EDITION,DOOR HANDWERKSTUDIO LEIDEN.LOCATIE: LANGE MARE
13-16.30 UUR: GESCHIEDENISWERKPLAATS DE LEIDSE SLEUTEL: MET STADSKENNER JOS VAN DEN BROEK. LOCATIE: STADHUISPLEIN
13-16.30 UUR:OPENMAKERS IN HET ZICHT: EXPOSITIE EN WORK IN PROGRESS DOOR OPENMAKERS. LOCATIE: HOOGSTRAAT
13-16.30 UUR: DE HOEPELWINKEL HOEPELT, HOEPEL JE MEE? DOOR HOOPLOVERS.NL. LOCATIE: PIETERSKERKPLEIN
15.00 UUR: TWIST AND TURN , THROW AND GO DEMO DOOR HOOPLOVERS VAN DE DAG ANNEMARIE BOGERS EN PETER MASSOP. LOCATIE PIETERSKERKPLEIN
13-16.30 UUR: FREE RUNNERS FLASH MOB DOOR STEP BY STEP O.L.V. DAVEY GOOSSENS VAN JAHN GYMNASTICS. LOCATIES: BINNENSTAD EN V&D
16.30 UUR: HOMETOWN PARADES ONDER BEGELEIDING VAN PERCUSSIE VAN SANS METRE VANAF DE PIETERSKERK, LANGE MARE, HAARLEMMERSTRAAT, STADHUISPLEIN EN HOOGSTRAAT
17.00 UUR: STRAATTHEATERSPEKTAKEL HOMETOWN DOOR PEEN EN UI. LOCATIE: HOOGLANDSE KERKPLEIN

Tommy’s Luie Zondagen

Peen Ui in Jac. Urlusplantsoen

In de  zomer van 2016 hebben we 7 Luie zondagen georganiseerd. Dat hebben we gedaan omdat er behoefte was aan positieve activiteiten in het Jacques Urlus Plantsoen. Peen en Ui is gevraagd deze niet zomaar te organiseren, maar de bewoners te coachen bij de organisatie en te ondersteunen met de programmering, zodat uiteindelijk er een groep bewoners ontstaat die zelf in staat is activiteiten te organiseren en contacten te houden met de verschillende bewoners van het complex.

Peen en Ui zou niet zomaar de organisatie op zich nemen, zij zou de bewoners helpen en ondersteunen om in de loop van de periode steeds meer zelf te doen. Dat is goed gelukt. De 9 bewoners regelden uiteindelijk steeds meer zelf: de boodschappen, het aanspreken en uitnodigen van de medebewoners en de op en afbouw. Peen en Ui kreeg al snel de rol als ondersteuner en coach, en hielp bij nét dat beetje extra in het programma. De groep bewoners is uitgegroeid tot een gedegen organisatie team met ieder zijn of haar rol.

De meest succesvolle zondagen waren de Creatieve Markt, de Verwenzondag en het Caraibisch Zomerfeest. Dit is vooral zo ervaren omdat hierbij de verhoudingen kinderen en volwassenen goed was.

Peen Ui in Jac. Urlusplantsoen

Tommy’s Luie zondagen

BINNENsteBUITEN

BINNENsteBUITEN

Kunst in de polder

Blijven drijven op het water.

Op zoek naar het religieuze leven van een schaap.

Hebben groenten gevoel?

Met de stadsjutter de polder in

Dansen in het groen.

Op 12, 13, 14, 17, 19, 20 en 21 juni biedt BiINNENsteBUITEN een kunstprogramma van workshops, performances, installaties en gezelligheid in polderpark Cronesteyn en De Tuin van de Smid. Van 8 juni tot en met 21 juni kun je meekijken hoe Makers daar aan het werk zijn. Het is een work in progress, dus volg hen op Facebook!

Onder deze afbeelding vind je het programma. Wil je zeker zijn van een plekje? Geef je dan op via open@peenenui.nl

Programma:

Workshops en voorstellingen:

Totempaal, Joke Schoneveld, www.jokeschoneveld.nl

Midden in de stad liggen veel rommeltjes op straat. Wij gaan deze rommeltjes verzamelen ofwel stadsjutten. Vooral bij het station ligt een schat aan materialen. Buiten bij de Tuin van de Smid gaan we deze rommeltjes op stukjes boomstam verwerken. De stukjes boomstam worden uiteindelijk gestapeld tot een 2 1/2 meter hoge totempaal. De gestapelde boomstammetjes gaan nu een verbinding aan met elkaar net zoals de rommeltjes van Binnen de Singel een verbinding aangaan met het Buitenleven!

Data stadsjutten: Woensdag 10 juni van 11 tot 13 uur, Vrijdag 12 juni van 14 tot 16 uur, Woensdag 17 juni van 11 tot 13 uur. Plek: Verzamelen bij het station.

Data boomstammen bewerken met gevonden materialen : Vrijdag 19 juni van 14 tot 16 uur, Zaterdag 20 juni van 14 tot 16 uur, Zondag 21 juni van 11 tot 13 uur in de Tuin van de Smid.

POLDERHUISJES OP TENEN…….Tika Kauffmann, www.tikakauffmann.nl

Samen met Tika kun je huisjes maken op wilgentenen. De huisjes gaan we opvullen met natuurlijke materialen. Daarna verbinden we deze huisjes met elkaar, zodat er een polderdorp ontstaat.

Vrijdag  12 juni van 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur, Zaterdag  13 juni van 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur, Zondag  14 juni van 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur.  Woensdag  17 juni van 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur,  Vrijdag 19 juni van 17 tot 18 uur, Zaterdag 20 juni  van 11 tot 12 uur en van 12 tot 13 uur, Zondag 21 juni  van 11 tot 12 uur en van 12 tot 13 uur.

 ‘Heer Dinges en het Kriebelbeestjeszomerfeest’, Voorstelling voor peuters door Aerdrijk, www.aerdrijk.nl

Heer Dinges viert het zomerfeest en het Bijtje Lin komt ook! Kom je ook verkleed als een klein kriebelbeestje?  Of neem een kriebelbeestjesknuffel mee!

Woensdag 17 juni om 10:30 uur

BEWEGEN VOOR FILMACTEURS, Garde du Nord, Post Cie Crew, Nachttuinders

Deze workshop gaat over acteren voor het oog van de camera. Door spelopdrachten aan de hand van een later dit jaar te verfilmen scenario kun je ervaren hoe het is om voor camera te acteren. Op de workshop gemaakte opnamen worden besproken, gemonteerd en op 20 en 21 juni gepresenteerd in de Tuin van de Smid. Het is niet nodig om filmervaring te hebben. MELD JE AAN PER E-MAIL: open@peenenui.

Zaterdag  13 juni 10.30 uur – 16 uur

Kijk op het Water, orkshops voor iedereen vanaf 8 jaar, Nauta, Brechthout & Brakkee, www.anneliesbrakkee.nl

Workshop “golven op het water”. Met natuurlijk materiaal proberen we samen een golflijn te tekenen op het water van de brede sloot, hiermee verwijzend naar polder, mens en zeespiegel.De trotse makers worden met hun werk geportretteerd door fotografe Patricia Nauta.

Zaterdag 13 juni van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, zondag  14 juni van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur.

Workshops Vlottenbouwsels; voor kinderen met hun ouder(s)

Met stammetjes en takken construeren we bouwsels die we te water laten op de poldersloot. De trotse makers worden met hun werk geportretteerd door fotografe Patricia Nauta.

Woensdag 17 juni van 14 tot 16 uur, Zaterdag  20 juni  van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, Zondag  21 juni van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16  uur.

Gevoelde groenten en Vierkante Centimeters Inspiratie, Roos Tulen

Gevoelde groenten. Er hangt groente boven de tafeltjes en deze mogen gesneden worden. Elk stukje moet geteld worden. Hier door ontstaat een nummer en dit is de waarde van de salade. De vraag die ik wil stellen is: wat maakt iets waardevol? en wat is waarde eigenlijk? Daarna wordt er een salade van de groente gemaakt en eten we ‘m samen op!

Vierkante centimeters inspiratie. Er zijn luciferdoosjes en het gaat om creativiteit en inspiratie delen. Er mag vrij geknutseld worden en de doosjes worden op een plek bij elkaar verzameld. Je mag er één meenemen zodra je er zelf één inlegt. Er zit één lucifer in het doosje zodat je de boodschap kan bewaren of verbranden als je het niks vindt.

Zaterdag  13 juni van 11 tot 13 uur, Woensdag 17 juni van 14 tot 16 uur, Zondag  21 juni van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16  uur.

Zingend boertje door Aardrijk, www.aerdrijk.nl

Muzikale boer Guus zingt over het leven en werken op de boerderij. Liedjes over dieren op de boerderij, maar ook over de gewassen, seizoenen en spelingen der natuur. Er zit nog veel muziek in het boerenleven!

Zaterdag 13 juni om 15 uur

HOUSE, Levend Lijf, www.levendlijf.nl

Esther van Leeuwen is thuis. Of niet? Zij verplaatst zich door de Tuin van de Smid en neemt haar huis mee. Een dansperformance onderweg.

Zondag 14 juni 14.30 uur, Zaterdag 20 juni 14.30 uur

Tangosalon met gratis introducties, Libertango,www.libertango.nl 

Danservaring, leeftijd, lenigheid, het al dan niet hebben van een danspartner, kennis van de muziek doet niet ter zake. Alles wat je nodig hebt is zin en energie om je open te stellen voor het nieuwe avontuur wat Tango je te bieden heeft.

Vrijdag 19 juni 16 tot 17 uur: introductieles, Vrijdag 19 juni 17 tot 22 uur: Tangosalon

Honingslingeren door Dirk Jan, www.cronesteynshof.nl

Dirk Jan geeft een demonstratie honingslingeren. Een educatieve bijeenkomst waarbij ook heerlijk honing geshopt kan worden natuurlijk.

Zaterdag 20 juni van 13.30 tot 15.30 uur

Hooplovers.NL Hoepelinstuif, www.hooplovers.nl 

Kom naar De Hoepel Instuif van Hooplovers, stap in een kleurige plastic buis en we helpen je op weg. Jong en oud, dik en dun, kort en lang. Hoepelen is al jaar en dag voor iedereen fun. Deze middag kun je de hele dag hoepels lenen, tips vragen en leuke hoepel-trucjes jatten op De Hoepel Instuif!

Zondag  21 juni van 14 tot 17  uur

Smidzomernacht, De tuin van de smid samen met Peen en Ui, www.detuinvandesmid.nl

We gaan de zwoele zomeravond vieren tijdens de Smidzomernacht.

We maken een kampvuur met muziek van Peter en Melchior en Antoinette verzamelt verhaalfragmenten met haar verhalenjurk.  Bij het kampvuur draagt zij het verhaal wat daaruit ontstaat voor. Er worden heerlijk hapjes geserveerd en het smidsvuur brandt!

Vrijdag 19 juni de gehele avond

Polderlicht door Felix de Rond, lichtkunstenaar

Felix experimenteert deze zomeravond. Hij projecteert zijn abstracte beelden op de levende boomtoppen in de polder. Hierdoor smelten digitale en fysieke vormen samen.

Vrijdag 19 juni 21 uur

Leidse Singer-SongwritersCentrum voor Amateurkunst Leiden, Facebook/CentrumvoorAmateurkunstLeiden, 

Wendy Diepgrond zingt al lang, nummer schrijven doet ze pas sinds kort. Ze begeleidt zichzelf op gitaar. Onlangs heeft ze meegedaan aan het singer-songwriters traject Jong QuiteQuiet waar ze voor het eerst haar nummers ten gehore bracht. En dat deed ze supergoed.

Zondag 14 juni 11 uur

Was tot voor kort Sam van Tienhoven vooral solo te zien, nu heeft hij de handen ineen geslagen met andere Leidse muzikanten om The Back Alleys te vormen. De samenstelling is wat groter, de liedjes nog weer mooier!

Lekkere catchy folk en rock songs.

Zondag 21 juni 12.30 uur

Installaties:

Kijk op het water, Annelies Brakkee, www.anneliesbrakkee.nl

Wolk en water; in de Nederlandse landschapsschildertraditie is de wolk(enlucht) een belangrijk thema. Beeldend kunstenaar Annelies Brakkee laat haar wolken zien, drijvend op een zeer gecontroleerd stukje water in de polder.

Kurly Wurly II, Leonie van der Plas, www.leonievanderplas.nl

Leonie van der Plas doet antropomorfisch onderzoek onder de schapenpopulatie van de Tuin van de Smid. Ze slaat haar kamp op tussen de schapen en hoopt ze van daaruit te kunnen observeren. Zit er ritualiteit in het gedrag van de schapen? Leonie van der Plas wil objecten maken die hierbij passen. Ze is benieuwd of de schapen hier iets mee zullen doen. Leonie wisselt intussen graag van gedachten met bezoekers over haar onderzoek en alles wat daarbij komt kijken. Kom gerust even langs in het kampement! Leonie van der Plas is aanwezig op woensdag 10 juni, woensdag 17 juni, vrijdag 19 juni, zaterdag 20 juni en zondag 21 juni.

Buitenste Binnen-in-Installatie, Brenda Koene, www.brendakoene.com

“Natuur is voor mij een beleving, een beleving van beweging in lucht. De stroming van water, de wind die door de bomen waait, de beweging van lucht. Ook ideeën vormen zich en breken af door de beweging in lucht, zelfs geld is tegenwoordig lucht. Niks is, zonder dit element.Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij zien en ervaren hoe wij hier onderdeel van zijn en wat dit doet? Neem dan een kijkje in de Buitenste Binnen-in-Installatie tijdens Binnenste Buiten.”Brenda Koene is aanwezig op woensdag 10 juni, vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni, zondag 14 juni, woensdag 17 juni, en vrijdag 19 juni.

 

Parade van de vertraging

In 2014 is Peen en Ui is gevraagd om iets te bedenken voor de Bree campagne, de nieuwe inrichting van de Breestraat/Korevaar straat te vieren.

Op 29 November 2014 ging de parade van de vertraging met een maximum snelheid van 15 kilometer per uur van start.

De parade vertrok op ieder heel uur om het winkelend publiek en de fietsers op de Breestraat er van bewust te maken,

dat het leuk kan zijn om het wat rustiger aan te doen op de Breestraat.

Het publiek werd verrast met optredens van een gitarist, een eenwieler, een Djembe speler, een dichter en een gids.

Deze artiesten kwamen, zittend in een ouderwetse bakfiets, langzaam voorbij.

In de rij voor de filosofoon

In 2014 organiseerde Peen en Ui de Filosofoon. Zie hieronder het nieuwsbericht.

Vorig jaar nam Peen en Ui nog illegaal deel aan de Leidse Nacht van Kunst en Kennis, dit jaar stonden we keurig in het officiële programma, en wel met de enige echte Filosofoon! Op 20 september konden Nacht van K&K-bezoekers van de Leidse Schouwburg bij ons van Peen en Ui terecht voor een creatief-filosofisch-telefonisch consult èn een heuse droedelsessie. Na een belletje met onze jonge filosofen Julian Struijk en Miriam Bruijning kwamen de bezoekers verkwikt de Filosofooncel uit en gingen verwoed aan de slag met de kleurPlatoplaat op de buitenkant van de Filosofoon (met dank aan kleurplatenMaker Julia van Adrichem). Of met het tekenen op de droedelbox, al luisterend naar hoorcolleges over doodling (droedelen) die zomaar ineens ‘out of the box’ kwamen. De beste manier om wetenswaardige dingen te onthouden: droedelen! nachtvankunstenkennis.nl. 

 

Satellietlocatie Munnikenstraat 36

Satellietlocatie Munnikenstraat 36

Satellietlocatie Munnikenstraat 36

Van augustus 2013 tot januari 2014 was Munnikenstraat 36, een pand van Portaal in de Zeeheldenbuurt, de eerste satellietlocatie van het project Openmakers aan de Markt.

De satellietlocaties van Openmakers aan de Markt zijn speciale plekken in de wijken van Leiden. In de satellietlocatie kijken kunstenaars uit het Openmakersnetwerk van Peen en Ui met nieuwe ogen naar de wijk en zorgen er voor levendigheid en participatie. In de Zeeheldenbuurt in Leiden hadden Openmakers en kunstenaars Brenda Koene en Emma van Noort tijdelijk een werkplek. De deur stond er altijd open en de buren kwamen regelmatig langs voor een bakkie koffie, een gesprek over kunst of een kleine workshop die Brenda en Emma organiseerden.

Deze satellietlocatie werd mede door Portaal mogelijk gemaakt.

Even|Open

In 2015 organiseerde Peen en Ui Even Open. Zie hieronder het nieuwsbericht.

Van harte welkom bij de opening van Even|Open: Het eerste Creatieve Pop-up warenhuis van Leiden! Er wordt op dit moment aan Breestraat 65-74 hard gewerkt aan Even|Open. Het wordt een plek die bruist met kunstinitiatieven, makers, pop-up stores, en andere inspirerende activiteiten. Even|Open wordt een warenhuis van onverwachte producten, ervaringen en ontmoetingen.Even|Open opent officieel haar deuren zaterdag 30 augustus om 12.00 uur. Even|Open zal geopend zijn vanaf augustus tot en met november, elke week op donderdag van 12.00 uur tot 21.00 uur, vrijdag van 12.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur. Even|Open is een initiatief van Wim Kuin en wordt georganiseerd door Stichting Peen en Ui en minimaal 17 creatieve ondernemers en initiatieven. In Even |Open presenteren 17 kunstenaars, kleine creatieve initiatieven en ondernemers hun werk. Er zal kunst worden geëxposeerd, er worden creatieve producten te koop aangeboden: van meubels tot kleding, van breisels tot tekeningen.


Er zijn initiatieven die het winkelend publiek uitnodigen mee te denken over het wonen in de stad, er zijn performers en er wordt ter plekke aan kunst gewerkt. Dé plek om bijvoorbeeld een leuk cadeau te scoren of je zelf creatief weer helemaal op te laden.Dit project zien we als één groot mooi Leids experiment! We zijn letterlijk Pop-up! Dat betekent dat Even|Open in ontwikkeling blijft en van dag tot dag kan worden aangepast.

Wij hopen je daar te zien!

Peen en Ui verwarmt de Stevensbloem

In 2013 organiseerde Peen en Ui deze activiteit in de Stevensbloem. Zie hieronder het nieuwsbericht.

Stichting Peen en Ui helpt winkelcentrum Stevensbloem om op geheel eigen wijze het paviljoen te pimpen en de mensen een warm hart onder de riem te steken. Dit doet Peen en Ui uiteraard niet alleen maar samen met verrassende gasten: met jongeren uit de wijk en met de Leidse Tangoschool Libertango.

Op zaterdag 14 december 2013 vonden de voorbereidende werkzaamheden plaats in de Stevensbloem. Op vellen papier in natuurlijke kleuren (donkergroen, felgroen en geel) werden 27 tekeningen gemaakt van ca. 235 x 95 cm met houtskool en wit contékrijt van planten en bloemen. Deze tekeningen werden aan de binnenzijde van de ramen van het paviljoen geplakt zodat de tekeningen zichtbaar zijn aan de buitenzijde. Verschillende getekende plant- en bloemtakjes ‘lopen van het papier af’: aan de buitenzijde van het paviljoen konden deze tekeningen af worden gemaakt. Zaterdag 21 december hebben er 7 jongeren (met dank aan jongerenwerker Marlon) geholpen met het beschilderen van het paviljoen aan de buitenzijde. Na uitleg over het gebruik van spuitbussen in combinatie met sjablonen en na vele proef’lapjes’ kon het echte werk beginnen! Op de raamkozijnen, panelen en deuren van het paviljoen hebben de jongeren de tekeningen van de binnenzijde kleurig ‘doorgetrokken’ naar de buitenzijde met bloemblaadjes, takjes en bloemknoppen. Zo is er community art ontstaan waarin het paviljoen te voorschijn lijkt te komen uit Stevensbloemgroen van alle jaargetijden!

van Alpha Male tot Beta Babe

alphababe2 Als reactie op de Nacht van Kunst en Kennis in Leiden organiseerde Peen en Ui samen met Cultuur? Barbaar! een divers programma met korte lezingen, performances muziek en kunst staan we stil bij de vragen:  ”Waar is wetenschap, of is wetenschap waar?

Theoloog Jacco Weener vertelde  hoe er bepaald wordt wat wetenschap is.
Universitair Docente Latijns Amerikaanse Literatuur en Culturele Analyse Dr. Nanne Timmer gaat in gesprek met Cultuurhistoricus van de zintuigen Piet Devos over de grens tussen waarneming en verbeelding.
Levend Lijf danste op tekst. Of is het andersom? Wouter Ydema bespreekt poëzie versus de waarheid. OPEN|Makers Brenda Koene, Joke Schoneveld,  Remi de Ligny en Sonja van Kerkhoff presenteerden toepasselijk werk.

De avond werd bezocht door zo’n 90 mensen!
opennacht2